Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Σταύρος Αργύρης

Σταύρος Αργύρης

Με την τεχνική spinning, λαβράκι 2.200kg στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας.
Σε ευνοϊκές συνθήκες, απογευµατινή ώρα. Τεχνητό Mommotti 190 χρωµατισµού SAR.

Comodo SSL