Υπόμνημα για την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του Άρθρου 43 του νέου Σχεδίου Νόμου

Υπόμνημα για την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του Άρθρου 43 του νέου Σχεδίου Νόμου   Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του Άρθρου 43 του Σχεδίου Νόμου «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο αυτό θίγει εκατοντάδες χιλιάδες ερασιτεχνών αλιέων και καταστρέφει χιλιάδες εργαζόμενους (ναυπηγεία, εισαγωγείς σκαφών, ναυτιλιακών οργάνων, μηχανών θαλάσσης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υπόμνημα για την ΑΜΕΣΗ απόσυρση του Άρθρου 43 του νέου Σχεδίου Νόμου.