Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 οι προσκλήσεις τοπικών προγραμμάτων Clld αλιείας για τις ιδιωτικές επενδύσεις

Η συνολική δαπάνη με τη συμμετοχή των ιδιωτών αναμένεται ότι θα φτάσει στα 60 εκ ευρώ Αφροδίτη Μαντζίνου, Γεωγραφική εκπρόσωπος στην Κύπρο και στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Δομής Στήριξης του CLLD Αλιείας (Farnet) . Έως το καλοκαίρι του 2021 θα δημοσιευτούν 33 προσκλήσεις από 31 Ομάδες Τοπικής Δράσης για τη υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 οι προσκλήσεις τοπικών προγραμμάτων Clld αλιείας για τις ιδιωτικές επενδύσεις.