Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Νέο ∆ιοικητικό Συµβουλίο στο Φ.Α.Ρ. 

10 Σεπτεμβρίου, 2015

Νέο ∆ιοικητικό Συµβουλίο στο Φ.Α.Ρ. 

Την Κυριακή 02/06/2013 διενεργήθηκε Γενική Συνέλευση µε θέµα εκλογή και συγκρότηση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στον Σύλλογο Φ.Α.Ρ.
Η συνέλευση διενεργήθηκε σε θετικό κλήµα και µετά τον απολογισµό του απερχόµενου ∆.Σ., διεξήχθη η ψηφοφορία και η συγκρότηση σε σώµα του Νέου ∆.Σ. το οποίο αποτελείτε από τα παρακάτω µέλη:

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Αλέξης Καραµπάσης Πρόεδρος
Κώστας Γενίκης Αντιπρόεδρος
Νίκος Ιωαννίδης Γ. Γραµµατέας
Μάκης Κυριακίδης Ταµίας
Τάκης Μαθιουδάκης Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή
∆ήµος Τσιοµπανίδης
Θάνος Παπαγιαννόπουλος
Γιώργος Καµαράδος

Comodo SSL