Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

1ος Παιδικός ∆ιαγωνισµός Αλιείας από τον Α.Σ.Ε.Α.Φλώρινας

12 Οκτωβρίου, 2015

1ος Παιδικός ∆ιαγωνισµός Αλιείας από τον Α.Σ.Ε.Α.Φλώρινας

Στις 31-8-2014, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία ο 1ος διαγωνισµός-σεµινάριο ερασιτεχνικής αλιείας γλυκών νερών, για νέους ερασιτέχνες αλιείς του νοµού Φλώρινας κάτω των 16 ετών, στη λιµνοδεξαµενή ∆.∆ Περάσµατος. Την πρωτοβουλία και εκτέλεση αυτής της διοργάνωσης, ανέλαβε ολοκληρωτικά ο Αθλητικός σύλλογος Eρασιτεχνών Aλιέων Φλώρινας ΑΣΕΑΦ.
Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, οι νεαροί αλιείς συνοδεύονταν  ανά οµάδες από έµπειρα µέλη του συλλόγου, καθ’ όλη τη διάρκειά της. Τα µέλη-υπεύθυνοι των οµάδων αναφέρθηκαν σε θέµατα τεχνικών αλιείας, σε θέµατα που αφορούν στη χρήση εργαλείων αλιείας, στους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς επίσης και σωστή µεταχείριση του αλιεύµατος και την απελευθέρωσή του. Στο τέλος του διαγωνισµού ακολούθησε οµιλία από το πρόεδρο του συλλόγου, µέσα από την οποία πέρασαν µηνύµατα σεβασµού και αισθήµατος προστασίας για την υδρόβια ζωή κατά τη διάρκεια µιας αλιευτικής ηµέρας -και όχι µόνο-. Όλοι οι νεαροί ερασιτέχνες βραβεύτηκαν και χειροκροτήθηκαν για τη συµµετοχή τους, και έλαβαν τα αναµνηστικά τους δώρα (τα πρώτα τους αλιευτικά εργαλεία), ενώ οι τρεις πρώτοι νικητές κέρδισαν επίσης δόξα, έπαθλο και µετάλλια.
Η ιδέα-πρωτοβουλία για αυτή τη διοργάνωση γεννήθηκε από την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή της νοοτροπίας των ερασιτεχνών αλιέων του τόπου µας, όπου ακόµα και σήµερα οι παλαιότεροι –δυστυχώς- µεταφέρουν λάθος πληροφορίες και συµπεριφορές στα νέα παιδιά, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζουν εικόνες ντροπής και πολλές φορές κτηνωδίας απέναντι στην υδρόβια ζωή. Τo ∆Σ ΑΣΕΑΦ ελπίζει ότι µε την καθιέρωση αυτής της διοργάνωσης θα βοηθήσει στην αλλαγή σελίδας της αλιευτικής ιστορίας του τόπου µας τα επόµενα χρόνια, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, κι ευχαριστεί θερµά όλα τα µέλη του συλλόγου για την πολύτιµη βοήθειά τους.

Tags
Αθλητικός σύλλογος Eρασιτεχνών Aλιέων Φλώρινας ΑΣΕΑΦ Παιδιά Ψάρεμα για παιδιά
Comodo SSL