Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

2ος Πανελλήνιος αγώνας 2014 από σκάφος

14 Οκτωβρίου, 2015

2ος Πανελλήνιος αγώνας 2014 από σκάφος

Η ΕΟΥ∆Α ανέθεσε στον σύλλογο Ν.Ο. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Αλιείας µε καλάµι και µηχανισµό από αγκυροβοληµένο σκάφος, για το έτος 2014. Ο 2ος Πανελλήνιος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Νοεµβρίου 2014, στην έδρα του συλλόγου που βρίσκεται στην µαρίνα του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναµης της ΕΟΥ∆Α. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό της ΕΟΥ∆Α, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν, αλλά και να εφαρµόσουν πιστά όλοι οι συµµετέχοντες. Την ευθύνη της οµαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει 3µελής Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ως εξής: Αλυτάρχης: Νεόφυτος ∆ηµήτριος (ορίστηκε από την Ε.Ο.Υ.∆.Α.). Μέλος: Λιαρδάκης Στράτος (ορίστηκε από το διοργανωτή σύλλογο). Μέλος: Μιχαηλίδης Αντώνης (ορίστηκε από τον Τοµέα αλιείας από σκάφος).

Comodo SSL