Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αλιευτικοί έλεγχοι στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας - κατασχέθηκαν 138 κιλά ψάρια

9 Νοεμβρίου, 2023

Αλιευτικοί έλεγχοι στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας - κατασχέθηκαν 138 κιλά ψάρια

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά από αλιευτικούς ελέγχους που διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων συνολικά 138 κιλά ιχθύες ως εξής:

– εννέα (09) ιχθυοκιβώτια βάρους 54 κιλών, με ιχθύες του είδους “PAGELLUS ERITHRINUS” (λυθρίνι), μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 11 έως 13 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 15 εκατοστών,

– έξι (06) ιχθυοκιβώτια βάρους 24 κιλών, με ιχθύες του είδους “SPARUS ORATA” (τσιπούρα), μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 15 έως 17 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών,

– έξι (06) ιχθυοκιβώτια βάρους 30 κιλών, με ιχθύες του είδους “SCOMBER JAPONICUS” (κολιός), μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 12 έως 14 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 18 εκατοστών,

– ένα (01) ιχθυοκιβώτιο βάρους 6 κιλών, με ιχθύες του είδους “MULLUS BARBATUS” (κουτσουμούρα), μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 06 έως 08 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών,

– τέσσερα (04) ιχθυοκιβώτια βάρους 24 κιλών, με ιχθύες του είδους “MERLUCCIUS MERLUCCIUS” (βακαλάος), μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 15 έως 17 εκατοστά, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών,

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης βεβαιώθηκε μία αγορανομική παράβαση, ενώ το σύνολο των ανωτέρω ιχθύων φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Tags
Παράνομη Αλιεία Κατάσχεση αλιευμάτων Αλιευτικοί Έλεγχοι
Comodo SSL