Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αλιευτικοί έλεγχοι στη Μυτιλήνη – Γιατί κατέσχεσαν 241 κιλά ψάρια από βιτζότρατα

16 Φεβρουαρίου, 2020

Αλιευτικοί έλεγχοι στη Μυτιλήνη – Γιατί κατέσχεσαν 241 κιλά ψάρια από βιτζότρατα

Κατά τη διάρκεια αλιευτικών ελέγχων που διενήργησαν τα στελέχη του γραφείου αλιείας της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, απογευματινές ώρες χθες, στο Λιμάνι ”ΚΑΒΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ”, βεβαιώθηκε μία (01) παράβαση αλιευτικής νομοθεσίας σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος (βιτζότρατα).

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σκάφος βρέθηκε να έχει αλιεύσει διακόσια σαράντα ένα κιλά (241kgr) αλιεύματα χωρίς να φέρει και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο (ERS) ως όφειλε. Τα ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν και εκποιήθηκαν, ενώ κατά του παραβάτη κινήθηκε η διαδικασία προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων από την οικεία Λιμενική Αρχή.

 

Τι είναι το Ηλεκτρονικό ημερολόγιο ERS – ΗΣΚΑ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης και Αναφοράς)
Από το τέλος του 2014 εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό ημερολόγιο για τα Κράτη Μέλη. Οι επαγγελματίες που τους αφορά (αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 10-12μ και πάνω) είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ένα σύνθετο σύστημα καταχώρησης, αναφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες – όπως αλιεύματα, εκφορτώσεις, πωλήσεις και μεταφορτώσεις. Οι αλιευτικές δραστηριότητες καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου και διαβιβάζονται από τους ίδιους τους αλιείς στο σύστημα. Το ημερολόγιο πλοίου, η δήλωση εκφόρτωσης και το δελτίο πώληση αντικαθίστανται σε όλα τα στάδια της αλιευτικής αλυσίδας από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης και Αναφοράς που θεωρείται ταχύτερο, ακριβέστερο και λιγότερο δαπανηρό σύστημα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων. Πέραν αυτού, αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα των συστημάτων επικύρωσης των δεδομένων που αφορούν τα αλιεύματα. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης και Αναφοράς διευκολύνει την καταγραφή και κοινοποίηση των δεδομένων.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης υποβολής Ημερολογίου Αλιείας και Δήλωσης Εκφόρτωσης καθώς και η καταχώρηση στοιχείων που δεν είναι αληθή θεωρούνται σοβαρή παράβαση.

Tags
Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης Αλιευτικοί Έλεγχοι Μυτιλήνη Βιτζότρατα
Comodo SSL