Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

e-Μητρώο, το νέο ηλεκτρονικό μητρώο πλοίων ποια σκάφη αφορά

4 Δεκεμβρίου, 2018

e-Μητρώο, το νέο ηλεκτρονικό μητρώο πλοίων ποια σκάφη αφορά

Την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων») την οποία δημιούργησαν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η ΑΑΔΕ, παρουσίασαν στις 03/12/2018 ο Φώτης Κουβέλης και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, επισημαίνοντας την τεράστια σημασία του έργου, που ολοκληρώθηκε με σκληρή εργασία στελεχών των δύο υπουργείων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Την έναρξη της Ημερίδας η οποία, διεξήχθη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστος Λαμπρίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι με «το «e-Μητρώο Πλοίων», αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη( Δημόσιο, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών)». Ο κ. Λαμπρίδης τόνισε ιδιαίτερα, ότι η πλατφόρμα δημιουργήθηκε χωρίς ιδιώτη ανάδοχο, δηλαδή με εργασία αποκλειστικά στελεχών του Δημοσίου Τομέα.

Στην Ημερίδα, μίλησαν ακόμη ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας «e-Μητρώο Πλοίων», Παναγιώτα Δρέσιου, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΕ, Σοφία Σεχπερίδου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Από τις 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η μερική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σκαφών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολική του λειτουργία έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2021. Είναι μια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία θα φαίνεται η πλήρης εικόνα του σκάφους και της εταιρίας που το διαχειρίζεται. Θα φαίνονται όλες οι τυχόν εκκρεμότητες του σκάφους και της εταιρίας σε θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Για τις υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας να διευκρινίσω ότι στο ηλεκτρονικό μητρώο θα φαίνεται η κατάσταση του πλοίου, οι ημέρες ναύλωσης τα χαρακτηριστικά του, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του, οι μεταβολές του σκάφους ακόμα και σε πλοιοκτησία ή εφοπλισμό, ασφαλιστήρια και άλλα σημαντικά στοιχεία. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εγγράφονται και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία με ξένη σημαία. Το Μητρώο διευκολύνει τα μέγιστα τους ελέγχους για τυχόν παράνομες ναυλώσεις και για την τήρηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη ως προς τους εργαζόμενους και τις φορολογικές αρχές .»

Από την πλευρά της η υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε: «Χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων μας, μία πολύ σημαντική εφαρμογή για το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού πέρασε από τα χαρτιά στην πράξη. Γιατί νομοθετήθηκε μεν το 2014, αλλά δεν είχε λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ή σημαίας κράτους εκτός ΕΕ, τα οποία εκναυλώνονται με ολική ναύλωση, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων, με σκοπό τη χαρτογράφηση των πάσης φύσεων πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τουρισμό και αναψυχή, τόσο για ιδιωτική χρήση όσο και για επαγγελματική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού. Επίσης, επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, αλλά και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.»

Στην ομιλία του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι «το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων είναι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους πολίτες ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών που θα τους απαλλάξει από χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες εν γένει της δημόσιας διοίκησης».

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) είχε θεσμοθετηθεί η εγκατάσταση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων θα καταχωρίζονταν:
2.1. τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,
2.2. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων,
2.3. τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
2.4. τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου «δέκατου τρίτου» του ν. 4211/2013 (Α΄ 256).

3. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη περίπτωση 2.4. διάταξη του ν. 4211/2013 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του ν. 4504/2017 (Α΄ με το οποίο θεσμοθετήθηκε το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) και ήδη έχουν εκδοθεί για το τέλος αυτό οι ΠΟΛ αριθ. 1210/2018 και 1214/2018, οι οποίες σας έχουν διαβιβασθεί, με έναρξη καταβολής του τέλους την 02-ΑΠΡ-2019.

4. Για την εφαρμογή του Μητρώου έχει εκδοθεί η ΠΟΛ 2009/2018 η οποία και αυτή σας έχει διαβιβασθεί.

5. Χθες (03/12/2018) οι, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουβέλης Φ., Υφυπουργός Οικονομικών κα. Παπανάτσιου Κ., Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλής Γ., Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε. κ. Λαμπρίδης Χρ., και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες προέβησαν με τη χρήση τηλεοπτικών μέσων στην παρουσίαση του ηλεκτρονικού μητρώου στην οποία παρέστησαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων και μεταξύ των προσκληθέντων ήταν και ο Σύνδεσμός μας.

6. Κατά τη συζήτηση και τις ερωταπαντήσεις που επακολούθησαν διευκρινίσθηκαν ότι στο μητρώο καταχωρίζονται ΜΟΝΟΝ τα πλοία/σκάφη που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2.

Ειδικότερα καταχωρίζονται:

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δηλ. όσα πλοία/σκάφη είναι ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέτρα ανεξαρτήτως εάν είναι νηολογημένα ή γραμμένα στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που ήταν εφοδιασμένα με άδεια του ν. 2743/1999 ή με προσωρινή άδεια του ν. 4256/2014.

Τα επαγγελματικού τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως ολικού μήκους και ανεξαρτήτως εάν είναι νηολογημένα ή γραμμένα στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

7. Ενδεικτικά δεν καταχωρίζονται επαγγελματικά σκάφη των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθ. 20 (για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής), αριθ. 16 (για τα θαλάσσια ΤΑΞΙ), αριθ. 38 (για την εκμίσθωση μικρών σκαφών – RENT A BOAT) και βεβαίως ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά μέτρων (7) ή μικρότερου.

Tags
Φορολογία Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων [jetpack-related-posts]
Comodo SSL