Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Giovanni Bianchini

Νήμα: Ποιό είναι το καταλληλότερο για ψάρεμα από βάρκα

23 Οκτωβρίου, 2023

Νήμα: Ποιό είναι το καταλληλότερο για ψάρεμα από βάρκα

Πόσες φορές δεν έχουµε αναρωτηθεί ποιες είναι οι πραγµατικές διαφορές µεταξύ ενός 4κλωνου και ενός 8κλωνου νήµατος, και ποιο από τα δύο είναι καταλληλότερο για χρήση ανάλογα µε την τεχνική αλιείας που ασκούµε;

Σε αυτό το άρθρο, το οποίο χωρίζεται σε δύο µέρη, θα αναλύσουµε ποιος τύπος νήµατος πρέπει να προτιµάται σύµφωνα µε την τεχνική αλιείας που εξετάζουµε. Τέλος, θα αναλύσουµε τους καλύτερους τρόπους για το πώς να συντηρούµε το πολύτιµο νήµα µας ενάντια στη φθορά του χρόνου.

4κλωνο ή 8κλωνο νήµα και γιατί;
Τέσσερις ή οκτώ ίνες; Ιδού το δίληµµα! Για αρχή, θα πούµε ότι εξαρτάται ιδιαίτερα από την τεχνική αλιείας που ασκείται. Πράγµατι, είναι ακριβώς αυτή η µεταβλητή που µάς καθοδηγεί στην επιλογή και αγορά του καλύτερου προϊόντος. Ας ξεκινήσουµε, όµως, αναλύοντας τις διαφορές µεταξύ των δύο αυτών τύπων νήµατος.

Υπάρχουν, επίσης, νήµατα 6κλωνα, αλλά γενικά δεν χρησιµοποιούνται τόσο, οπότε η επιλογή προσανατολίζεται κυρίως σε 4κλωνα ή 8κλωνα.

Το 4κλωνο νήµα διαθέτει µια πιο «σχοινοειδή» σύσταση στην αφή του σε σχέση µε ένα 8κλωνο, έχοντας, γενικά, µεγαλύτερη ακαµψία και σαφώς χαµηλότερο κόστος. Από την άλλη πλευρά, έχει χαµηλότερο σηµείο θραύσης και λιγότερη αντίσταση κατά της τριβής, ενώ παρουσιάζει µεγαλύτερη τριβή, τόσο στο νερό, όσο και στον αέρα, λόγω της ίδιας της δοµής του.

Το 8κλωνο είναι γενικά απαλότερο, προκαλεί λιγότερη τριβή στο νερό και τον αέρα, διαθέτει υψηλότερο σηµείο θραύσης και µεγαλύτερη αντοχή στις τριβές µε διάφορες µη οµαλές µορφές βυθού (βράχια, τραγάνα, κοράλια, πυκνή ποσειδωνία µε συµπαγή µίσχο). Ωστόσο, έχει ακόµα χαµηλότερη ακαµψία (ελαστικότητα) και, βέβαια, υψηλότερο κόστος. Όπως φαίνεται, λοιπόν, το 8κλωνο νήµα µοιάζει να είναι η καλύτερη λύση για όλες τις καταστάσεις, καθώς έχει πολλά σηµαντικά πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε το 4κλωνο.

Στην πραγµατικότητα, όλα εξαρτώνται από την τεχνική αλιείας που επιλέγουµε. Η αλιευτική τεχνική αντιπροσωπεύει µια µάλλον σηµαντική παράµετρο που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη, η οποία επιπροσθέτως, µάς επιτρέπει να µην «αδειάζουµε» το πορτοφόλι µας άσκοπα, επιβαρυνόµενοι µε ένα σηµαντικό κόστος, που ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψουµε.

Εποµένως, ας αναλύσουµε βήµα προς βήµα τις τεχνικές αυτές που επιβάλλουν τη χρήση νήµατος για την πραγµατοποίησή τους.

Αλιευτικές τεχνικές και νήµατα σε αντιπαράθεση
Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσω όλες τις τεχνικές αλιείας που έχω δοκιµάσει από σκάφος και στις οποίες η χρήση νήµατος θεωρείται θεµελιώδης, ενώ στο επόµενο τεύχος θα συνεχίσουµε εξετάζοντας αλιευτικές τεχνικές από την ακτή.

Vertical & Inchiku
Σε αυτές τις δύο τεχνικές, αν και δεν είναι αναγκαίο να πραγµατοποιούµε βολές, χρειάζεται να χρησιµοποιούµε ένα εξαιρετικής ποιότητας 8κλωνο νήµα, καθώς αυτό µάς επιτρέπει να «οργώνουµε» καλύτερα το νερό, µειώνοντας, έτσι, την τριβή και επιτρέποντάς µας τη χρήση λεπτότερων διαµέτρων, χάρη στο µεγαλύτερο φορτίο θραύσης για την ίδια διάµετρο.

Κατά συνέπεια, µάς επιτρέπει να χρησιµοποιούµε ελαφρύτερα δολώµατα και, εποµένως, µάς κουράζει λιγότερο. Στην πραγµατικότητα, αν και οι δύο αυτές τεχνικές µπορούν να εξασκηθούν και σε µικρότερα βάθη, εγγυώνται καλύτερα αποτελέσµατα σε βυθούς από 50 µέτρα και άνω. Σε τέτοια βάθη, δεν είναι τόσο εύκολο να ανεβοκατεβάζουµε και να χτυπάµε ένα jig 200g ή ένα inchiku 160g, για µια ολόκληρη µέρα.

Αν στους επιβαρυντικούς για τη σωµατική µας κόπωση παράγοντες, προσθέσουµε την πιθανότητα µιας ηµέρας µε δυνατούς ανέµους, ισχυρά ρεύµατα ή τραχιά θάλασσα, η αλιευτική µας δράση δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο.

Εποµένως, το ψάρεµα µε 8κλωνο νήµα µάς επιτρέπει να ψαρεύουµε µε ελαφρύτερα δολώµατα, σε µεγαλύτερα βάθη, και να αντιµετωπίζουµε καταστάσεις µε ισχυρά ρεύµατα. Είναι µια µικρή επένδυση, την οποία πρέπει να αποφασίσουµε στην περίπτωση αυτών των δύο τεχνικών. Η διαφορά θα είναι κάτι παραπάνω από αισθητή!

Live bait trolling
Αν στην περίπτωση της συρτής µε φύλακα (live bait trolling) για µαγιάτικα, η χρήση νήµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί, επίσης, αναγκαία, όταν πρόκειται για συναγρίδες, και ιδίως αν η τεχνική ασκείται µε καλάµι στο χέρι, τότε η χρήση νήµατος καθίσταται απολύτως απαραίτητη!

Για την τεχνική αυτή, πάντα στρέφω την προσοχή µου σε εξαιρετικής ποιότητας 4κλωνα νήµατα, κι αυτό επειδή δεν χρειάζεται να ρίξω το δόλωµά µου και έχω ανάγκη τη µεγαλύτερη ακαµψία και σχετικά παχύτερες διαµέτρους, προκειµένου να αποτρέπω το «βύθισµα» των σπειρών του νήµατος στη µποµπίνα του µηχανισµού.

Οι 4 ίνες, καθώς είναι σκληρότερες στην αφή, ακόµη και σε µικρότερες διαµέτρους, πολύ σπάνια προκαλούν τέτοια προβλήµατα.

Επίσης, για την ίδια την αλιευτική δράση, δεν χρειάζεται να χρησιµοποιούµε πολύ απαλό νήµα, δεδοµένου ότι µία µεγάλη αίσθηση ελαστικότητα προσφέρει το παράµαλλο από fluorocarbon, το οποίο έχει µεταβλητό µήκος, ανάλογα µε τον τύπο του επιδιωκόµενου θηράµατος και τη µορφολογία του τόπου που θα ψαρέψουµε. Συνήθως, η κλασική συρτή φύλακας εξασκείται σε βάθη περίπου 55-60 µέτρων.

Στις περιπτώσεις αυτές προτείνω τη χρήση µιας ελαφρώς µεγαλύτερης διαµέτρου (για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω) και ελαφρότερων βαριδιών.
Με αυτόν τον τρόπο, κερδίζουµε το διπλό πλεονέκτηµα τού να έχουµε ένα νήµα ελαφρότερο και πιο αποµακρυσµένο από την πρύµνη του σκάφους και το θόρυβο του κινητήρα.

Πρόσφατα, διαδόθηκε η ιδέα της στόχευσης Σπαρίδων σε µεγάλα βάθη. Γι’ αυτήν την τεχνική, θα ήταν πιθανώς πιο αποτελεσµατικό να προσανατολιζόµαστε προς ένα 8κλωνο νήµα, λόγω της µικρότερης τριβής στο νερό (το οποίο µάς επιτρέπει να χρησιµοποιούµε ελαφρότερο εξοπλισµό), αλλά επειδή δεν µπορούν να θεωρηθούν «συνηθισµένες» περιπτώσεις, δεν νοµίζω ότι είναι σκόπιµο να στραφούµε σε αυτόν τον τύπο νήµατος.

Sabiki and Tataki
Με τις δύο αυτές τεχνικές, η χρήση νήµατος είναι πρακτικά αναπόφευκτη, καθώς, όντας απλές στην εκτέλεσή τους, δεν απαιτούν πανάκριβο, απόλυτα εξειδικευµένο εξοπλισµό. Ένα απλό 4κλωνο νήµα µε λεπτή διάµετρο, µπορεί να ικανοποιήσει τέλεια τις ανάγκες µας. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, θα µπορούσε να είναι επωφελής η χρήση ενός πολύχρωµου νήµατος ή ενός νήµατος µε φωτεινά χρώµατα.

Συνήθως, οι τεχνικές αυτές ασκούνται µαζί µε άλλους αλιείς πάνω σε σκάφη, οπότε ένα νήµα φωτεινού χρώµατος µάς διευκολύνει να ξεχωρίζουµε το δικό µας από τα νήµατα των άλλων ψαράδων, χωρίς να δηµιουργούνται αχρείαστα µπλεξίµατα.

Επειδή, συνήθως, αυτές οι δύο τεχνικές ασκούνται λίγο πριν ή λίγο µετά την ανατολή και το ηλιοβασίλεµα, προτείνω τη χρήση φωτεινών, περισσότερο διακριτών και αναγνωρίσιµων χρωµάτων.

Πολύχρωµο νήµα: Στρατηγική marketing ή πραγµατική χρησιµότητα;
Υπάρχουν µερικές αλιευτικές τεχνικές, όπου η χρήση πολύχρωµου νήµατος αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα, και φυσικά, µιλάµε για τις κάθετες τεχνικές. Μπορεί να µοιάζει µε κίνηση marketing, αλλά στην πραγµατικότητα, είτε πρόκειται για vertical jigging, είτε για kabura, είτε ακόµα για slow pitch jigging, η χρήση πολύχρωµου νήµατος έχει κάποια πλεονεκτήµατα κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δράσης, αφού όχι µόνο µάς επιτρέπει να γνωρίζουµε το λειτουργικό βάθος του δολώµατός µας, αλλά πάνω απ’ όλα, µάς επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε οπτικά το ύψος στο οποίο γίνεται το strike.

Αυτό αποτελεί µία ιδιαιτέρως σηµαντική λεπτοµέρεια όσον αφορά στα κοπάδια των ψαριών, γιατί µάς επιτρέπει να προσδιορίζουµε το ύψος της επίθεσης, και εποµένως, βοηθά στο να επιτύχουµε κι άλλα strikes. Θα ήταν πολύ δύσκολο να συµπεράνουµε αυτήν την τελευταία λεπτοµέρεια χρησιµοποιώντας νήµα µε οµοιόµορφο χρώµα ή ρίχνοντας µια απλή µατιά στο βυθόµετρο. Εννοείται, φυσικά, πως θεωρώ το πολύχρωµο νήµα χρήσιµο µόνο για τις κάθετες τεχνικές.

Μποµπίνα µηχανισµού: Ούτε υπερβολικά γεµάτη, ούτε εντελώς άδεια!
Για να γεµίσουµε το µηχανισµό µας έτσι ώστε η µποµπίνα του να µην είναι ούτε πολύ γεµάτη, ούτε πολύ άδεια, υπάρχει µια εµπειρική µέθοδος, αρκετά απλή στην εφαρµογή. Γι’ αυτό χρειαζόµαστε ένα εφεδρικό καρούλι από µηχανισµό της ίδιας µάρκας, µοντέλου και µεγέθους. Τοποθετούµε το εφεδρικό καρούλι στο µηχανισµό και αρχίζουµε να γεµίζουµε µε το νήµα µας.

Όταν έχουµε τελειώσει µε το τύλιγµα όλου του νήµατος, παίρνουµε ένα καρούλι νάιλον χαµηλής ποιότητας, για να δηµιουργήσουµε ένα «υπόστρωµα» στο µηχανισµό. Στο σηµείο αυτό, συνδέουµε το νήµα µε το νάιλον µε ένα σφιχτό κόµπο και συνεχίζουµε να γεµίζουµε έως ότου φτάσουµε στην εφαπτοµένη του εσωτερικού µέρους του µεταλλικού χείλους (αναφορά AR-C Spool Shimano), χωρίς, όµως, ποτέ να φτάνουµε στην άκρη του καρουλιού, διαφορετικά είναι πολύ µεγάλη η πιθανότητα σχηµατισµού «τούφας» (bird’s nest).

Μόλις γίνει αυτό, αφαιρούµε το εφεδρικό καρούλι από το µηχανισµό µας για να βάλουµε το αρχικό επάνω του. Έπειτα, σφίγγουµε το τελικό άκρο του νάιλον στο καρούλι και ξεκινάµε να γεµίζουµε. Στο τέλος, θα δούµε πως θα γεµίσει τέλεια το αρχικό µας καρούλι, χωρίς να είναι ούτε πολύ γεµάτο, αλλά ούτε και άδειο!

 

Tags
Νήμα Οκτάκλωνο νήμα Νήματα Τετράκλωνο νήμα Ψάρεμα από βάρκα Εξοπλισμός
Comodo SSL