Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Παραγάδι: Σήκωμα από τα βαθιά

17 Δεκεμβρίου, 2020

Παραγάδι: Σήκωμα από τα βαθιά

Το σήκωµα του παραγαδιού από τα βαθιά, αποτελεί µεγάλο πρόβληµα. Ειδικά για όσους επιθυµούν να καλάρουν και να λεβάρουν σε βάθη που ξεπερνούν τα εκατό µέτρα.

Σε αυτά τα νερά υπάρχουν σίγουρα ψάρια. Η δυσκολία όμως είναι τέτοια που αποτρέπει τις περισσότερες φορές µια τέτοια εξόρµηση.

Για όσους διαθέτουν ηλεκτρικό µηχανισµό παραγαδιού, αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα. Οι υπόλοιποι ή θα πρέπει να µετακοµίσουµε ρηχά ή να βρούµε κάποια τεχνική µε εύκολη και εφικτή ανέλκυση. Εµείς θα σας προτείνουµε µία µέθοδο που έχει εφαρµοστεί µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα και πιστεύουµε ότι είναι εύκολα πραγµατοποιήσιµη από όλους.

Το σκεπτικό: Η δυσκολία όλη είναι στο ανέβασµα της µάνας µας από τα βαθιά, γιατί είναι µεγάλο το βάρος που νιώθουµε όταν προσπαθούµε να τοποθετήσουµε στη λεκάνη ή το πανέρι µας τα λίγα µέτρα που σηκώνουµε σε κάθε χεριά από το παραγάδι µας. 

∆ε θα ήταν πιο εύκολο να ερχόταν το παραγάδι από ψηλά, ελεύθερο, χωρίς το βάρος από το βάθος και τα σκαλώµατα, αλλά και από το βάρος του καλαδουριού; Πως µπορεί να γίνει αυτό; Μόνο αν σηκώσουµε τα βαρίδια των καλαδουριών στην επιφάνεια!

Τακτική:
• Πηγαίνουµε στο πρώτο µας καλαδούρι Σχ.1 και ανεβάζουµε το βαρίδι του στην επιφάνεια.

• ∆ένουµε στην άκρη του παραγαδιού ένα σκέτο καλαδούρι (σηµαδούρα) και το πετάµε στο νερό. Σχ.2

• Πηγαίνουµε στο άλλο άκρο του παραγαδιού, δηλαδή στο άλλο καλαδούρι, και σηκώνουµε το βαρίδι του στην επιφάνεια.
• Παίρνουµε την άκρη του παραγαδιού κι αρχίζουµε να τη µαζεύουµε κανονικά στο πανέρι µας ή τη λεκάνη. Σχ.3 

Τι πετυχαίνουµε: Το παραγάδι µας δεν έχει το βάρος του βαριδιού του καλαδουριού που το αναγκάζει να είναι συνεχώς στο βυθό και  πρέπει να το µαζεύουµε όλο από χαµηλά.

Αν δεν έχει σκάλωµα µπορεί να ανέβει και όλο στην επιφάνεια, ενώ αν έχει, το ξεσκάλωµα είναι εύκολο αφού µπορούµε να το τραβήξουµε και από τις δυο µεριές αν χρειαστεί. Επίσης η πλοήγηση του σκάφους κατά την πορεία της µάνας είναι πολύ πιο ελεύθερη, αφού δεν είµαστε αναγκασµένοι να βρισκόµαστε συνεχώς πάνω από το ριγµένο παραγάδι.

TIP: Όσοι διαθέτουµε ηλεκτρικό µηχανισµό καθετής ή συρτής, µπορούµε µε τη βοήθειά του να ανεβάσουµε το σκοινί των καλαδουριών στην επιφάνεια και στη συνέχεια να λεβάρουµε µε τα χέρια το παραγάδι µας

Tags
παραγαδιού Ψάρεμα στα βαθιά Ψάρεμα από βάρκα Μηχανισμοί Συρτής Καλάρισμα Παραγαδιού Μυστικά για Παραγάδι
Comodo SSL