Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δημήτρης Σπύρου

Ψάρεμα από σκάφος: Διαβάζοντας την οθόνη βυθομέτρου

15 Δεκεμβρίου, 2023

Ψάρεμα από σκάφος: Διαβάζοντας την οθόνη βυθομέτρου

Το βυθόµετρο µεταφέρει στο χειριστή πληροφορίες από το εκπεµπόµενο ηχητικό σήµα µέσω µιας οθόνης υγρών κρυστάλλων δύο διαστάσεων. Ο χειριστής θα πρέπει να αναγνωρίσει και να εκµεταλλευτεί το εύρος των πληροφοριών, ώστε να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα: Nα βρει τα ψάρια!

Αρχίζοντας να γράφω το άρθρο, που κάθε µήνα πραγµατεύεται την «τέχνη του βυθοµέτρου», µοναδικός µου σκοπός είναι να φτάσουν στο φίλο αναγνώστη σηµαντικές πληροφορίες για τη χρήση του οργάνου. Πιστεύω, ότι µε τά χρόνια έχω βάλει το δικό µου λιθαράκι στη διαµόρφωση του επιπέδου που έχουν φτάσει αρκετοί Έλληνες χειριστές βυθοµέτρων.

Πολλές φορές, προβληµατίζοµαι αν αυτή η µετάδοση γνώσης είναι κατανοητή από το ευρύ κοινό. Το θέµα δεν είναι απλά να λες παπαγαλία «αυτό, είναι αυτό», αλλά να δώσεις στον άλλον να καταλάβει επακριβώς το πώς µεταδίδει µια ηχοβολιστική συσκευή τις πληροφορίες στην οθόνη της.

Αν καταφέρεις αυτό, ο χειριστής θα µπορέσει να φτάσει µόνος του στο επίπεδο να κάνει ανάγνωση της εικόνας βυθοµέτρου και θα είναι ικανός να συλλέξει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, αναλόγως µε την τεχνική ψαρέµατος που κάνει.

Πχ. κάποιον ο οποίος ρίχνει παραγάδι, δεν τον ενδιαφέρει τόσο αν θα ανιχνεύσει εκείνη τη στιγµή ψάρια, όσο η µορφολογία του τόπου που θα πέσουν τα αγκίστριά του. Αντίθετα, έναν άλλο φίλο που κάνει µια vertical τεχνική, πχ. Inchiku, τον ενδιαφέρει µεν να βρει τον τόπο, αλλά θέλει να ξέρει και τις συνθήκες που εκείνη τη στιγµή επικρατούν στο ψιλό (µικρόψαρα) ή το πού βρίσκονται τα ψάρια κάτω από το σκάφος του.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Έτσι, για να µπορέσουµε να βάλουµε στο κλίµα όλους τους φίλους, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη λεπτοµέρεια που πρέπει να προσέξουν σε µια οθόνη βυθοµέτρου και τη συλλογή πληροφοριών που µπορεί να αποκοµίσουν από αυτήν, διαλέξαµε µια εικόνα σε ένα µέσο βάθος, στα 58 µέτρα.

Η εικόνα προέρχεται από ένα βυθόµετρο µε GPS πλότερ και συγκεκριµένα το προηγούµενο αλλά πολύ δηµοφιλές µέχρι σήµερα µοντέλο GP1870f της FURUNO. Αυτό που πρέπει να αποτελεί θεµέλιο λίθο για κάθε καλό χειριστή και βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει στην ανάλυση µιας εικόνας, είναι να µπορεί να αναγνωρίσει όλες τις πληροφορίες που του παρέχονται στην εικόνα.

Εικόνα 1

BΗΜΑ – ΒΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
Γι’ αυτόν το σκοπό, θα αναλύσουµε βήµα βήµα την εικόνα 1. Φυσικά, βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι όπως πάντα αναφέρω, η σωστή επιλογή και τοποθέτηση του αισθητήρα, οι κατάλληλες ρυθµίσεις βάσει των αναγκών κάθε χειριστή, και τελευταίο και σηµαντικότερο, η εκπαίδευσή του πάνω στο µηχάνηµα, κάτι που η ΤΕΧΝΟΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ αναλαµβάνει για τους πελάτες της εξ ολοκλήρου µετά την προµήθεια του µηχανήµατος, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε εκπαίδευση τηλεφωνικά, σε όποιο µέρος της Ελλάδας και αν βρίσκονται.

Εικόνα 1: Βασικές ενδείξεις για τη θέση του σκάφου, των σημείων του ορίζοντα, της σύνδεσης wifi, το στίγμα ενδιαφέροντος, την ώρα, την ταχύτητα

Ας αρχίσουµε από το πλότερ στα αριστερά µας. Το πλότερ θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό συστατικό στην επίτευξη της επιτυχίας, µιας και µας πληροφορεί για την ακριβή θέση του σκάφους µας πάνω στη θάλασσα και εν συνεχεία πάνω στα ζητούµενα κοµµάτια.

Με το κίτρινο βελάκι πληροφορούµαστε από την πυξίδα για τη θέση του βορρά. Το πράσινο εικονίδιο δείχνει ότι είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία Wi-Fi (µε αυτήν τη λειτουργία το µηχάνηµα µπορεί να συνδεθεί ασύρµατα στο διαδίκτυο, ώστε να δούµε την πρόγνωση καιρού ή να συνδεθούµε µε µια συσκευή Ι-phone / Ι-pad και να έχουµε µια δεύτερη εικόνα).

Με το γκρι βελάκι στα άσπρα πλαίσια, στην επάνω αριστερή µεριά, η ένδειξη GPS 3D δείχνει ότι υπάρχει µια επαρκής (3D) λήψη δορυφορικού σήµατος. Αυτό ταυτόχρονα σηµαίνει και ελάχιστο λάθος θέσης (EPE), ενώ πιο δεξιά, µε την ένδειξη North Up θα πληροφορηθούµε ότι στη λειτουργία πλοήγησης έχει οριστεί ο βοράς να είναι πάντα στη πάνω µεριά της οθόνης του πλότερ. Το συγκεκριµένο θέµα είναι ολόκληρο κεφάλαιο και διαφέρει από χειριστή σε χειριστή στην πλοήγηση του σκάφους σε ένα σηµείο.

Το άσπρο βελάκι δείχνει το εικονικό σκάφος πάνω στη µπλε οθόνη, που παροµοιάζει στην κίνηση του δικού µας σκάφους πάνω στη θάλασσα. Με το καφέ βελάκι είναι το στίγµα µε την ονοµασία PT0753, όπου έχουµε µαρκάρει (σηµαδέψει) το σηµείο που µας ενδιαφέρει.

Το µαύρο βέλος µάς δείχνει τα δύο πλαίσια δεδοµένων, τα οποία µας πληροφορούν για την ώρα αλλά και την ταχύτητα του σκάφους, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανίχνευση των στόχων.

Εικόνα 1 δεξιά πλευρά. Και εδώ μεγάλη γκάμα πληροφοριών για τη μορφολογία του βυθού, του στόχου, την πορεία του δολώματος

Και περνάµε (επάνω) στη δεξιά οθόνη, όπου απεικονίζεται το βυθόµετρο. Εδώ η οθόνη είναι χωρισµένη στα δύο. Με το µαύρο πλαίσιο βλέπουµε τη µεγεθυµένη εικόνα, η οποία είναι απαραίτητη όταν ψάχνουµε στόχους στα βαθιά ή µικρούς στόχους ακόµα και στα ρηχά.

Με το µπλε πλαίσιο βλέπουµε την αµεγέθυντη εικόνα, δηλαδή τη πραγµατική απεικόνιση του βυθού από την επιφάνεια µέχρι και τον πυθµένα, στην οποία υπάρχει αριθµηµένη η κλίµακα του βάθους. Εδώ ο χρήστης δεν θα πάρει µόνο τις πληροφορίες για τους στόχους τού πυθµένα, αλλά για τους στόχους που κινούνται σε όλο το φάσµα της υδάτινης στήλης, από τα 0 µέτρα µέχρι και τον πυθµένα.

Με το µωβ βέλος πληροφορούµαστε ότι το όργανο εκπέµπει στη συχνότητα των 200Khz, µια συχνότητα που θα φέρει λεπτοµέρεια στην οθόνη µας. ∆ίπλα, µε το πορτοκαλί βελάκι αναγνωρίζουµε ότι το βυθόµετρο είναι σε λειτουργία FISHING, δηλαδή αυτόµατης ευαισθησίας, αλλά και κλίµακας, µε την ένδειξη Autorange.

Το µπλε βελάκι µας δείχνει την σηµαντικότατη λειτουργία του A-scope, η οποία µας πληροφορεί για τους στόχους που υπάρχουν µέσα στον κώνο σήµατος, και όχι κάτω από το σκάφος, όπως λάθος πολύ συχνά ακούγεται. Επίσης, στο A-scope θα διακρίνουµε και το δόλωµα που κατεβαίνει προς τον πυθµένα εκείνη τη στιγµή.

Με το γαλάζιο βελάκι θα πληροφορηθούµε το βάθος στο οποίο βρισκόµαστε τη δεδοµένη στιγµή και το υλικό που απαρτίζει τον πυθµένα, για το οποίο είναι υπεύθυνο το πρωτοποριακό σύστηµα της FURUNO, BDS (σύστηµα αναγνώρισης υλικών πυθµένα). Το BDS, δίνει την ανάλυση του βυθού σε ελάχιστο βούρκο (γκρι χρώµα) και µεγάλα ποσοστά πέτρας µε χαλίκι (κόκκινο και καφέ σκούρο χρώµα).

Τέλος, µε το σκούρο ροζ βελάκι θα σχηµατίσει το ανάγλυφο του βυθού βάση της µορφολογίας του. Σε αυτό φυσικά θα παίξουν σηµαντικό ρόλο τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα που χρησιµοποιούµε.

ΨΑΧΝΩ ΤΟ «ΔΕΝΤΡΟ Ή ΤΟ ΔΑΣΟΣ»
Αυτό που δεν αναφέραµε και πιστεύω είναι και το ζητούµενο όλων των αναγνωστών, είναι το ψάρι, δηλαδή εάν στην εικόνα υπάρχει κάποιο ψάρι. Πάγια θέση µου είναι ότι κάνουµε λάθος ψάχνοντας τα ψάρια. Αυτό που πρέπει να ανιχνεύει ένας σωστός χειριστής, είναι οι συνθήκες που θα κάνουν τους θηρευτές να βρίσκονται κοντά.

Πάντως, για απάντηση στη περιέργεια κάποιων φίλων, λέω πως ναι, στην εικόνα υπάρχει ψάρι! Έτσι, για να κάνουµε µια σωστή προσέγγιση, βλέπουµε την εικόνα 2.

Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, έχουµε χρωµατίσει µόνο το στόχο του ψαριού στη µεγέθυνση, στην αµεγέθυντη και στο A-scope, ενώ η υπόλοιπη εικόνα εµφανίζεται µε µια κλίµακα του γκρι. Με αυτόν τον τρόπο, ακόµα και ένας νέος χειριστής µπορεί να αναγνωρίσει και να επισηµάνει πού υπάρχει το ψάρι, αλλά και το πώς απεικονίζεται ένα πατωµένο ψάρι.

Εικόνα 2

Η εικόνα 2 είναι χωρισµένη σε ένα τρίπτυχο. Με το Ν1 βλέπουµε όλη την εικόνα µε χρωµατισµένο το στόχο, ενώ στο τµήµα Ν2 βλέπουµε σε µεγέθυνση, ώστε να ξεχωρίσουµε µε µεγαλύτερη σαφήνεια το πατωµένο ψάρι (το οποίο είναι µια σφυρίδα 8-10 κιλά). Το ότι ο στόχος είναι ακόµα στο A-scope στα δεξιά, σηµαίνει ότι το ψάρι βρίσκεται ακόµα µέσα στον κώνο σήµατος, δηλαδή στα 58 µέτρα (µε τον αισθητήρα P66, είναι στο όριο της ακτίνας των 5 µέτρων γύρω µας).

Τέλος, στο τµήµα Ν3 βλέπουµε πεντακάθαρα το σκούρο καφέ χρώµα του στόχου, το οποίο ανήκει στη νηκτική κύστη του ψαριού (φούσκα) και ταυτοποιεί ένα µεγάλο πετρόψαρο.

Πιστεύω ότι µετά από αυτές τις λίγες γραµµές, οι αναγνώστες κατάφεραν να πάρουν µια ιδέα για τις σηµαντικές πληροφορίες που µπορούµε να αποκοµίσουµε από µία οθόνη βυθοµέτρου και πλότερ, αλλά και για τον τρόπο ανάγνωσής της.

Για κάθε προβληµατισµό σας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο d.spirou@yahoo.gr ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.vithometro.gr.

Να είστε όλοι καλά.

Tags
Οθόνη Βυθομέτρου Λεπτομέρεια στο Βυθόμετρο λειτουργία βυθομέτρο Ψάρεμα με Βυθόμετρο
Comodo SSL