Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Δημήτρης Σπύρου

Βυθόμετρο: Διαβάζοντας το βυθό

28 Σεπτεμβρίου, 2021

Βυθόμετρο: Διαβάζοντας το βυθό

Σκοπός κάθε φίλου ψαρά, ο οποίος ξοδεύει ένα σεβαστό χρηµατικό ποσό για να εξοπλίσει το σκάφος του µε ένα βυθόµετρο τελευταίας τεχνολογίας, είναι να εντοπίσει τα ψάρια και εν συνεχεία να τα ψαρέψει. Όµως το να βρω τα ψάρια, σηµαίνει και ότι θα τα δω στην οθόνη της συσκευής µου;

Μαθαίνοντας λοιπόν ο σωστός χειριστής να διαβάζει καλά το βυθόµετρό του, θα αποκαλυφθεί µπροστά στα µάτια του ο θαυµάσιος κόσµος του βυθού, και κατόπιν θα του αποκαλυφθούν και τα ψάρια, ακόµα και αν αυτά δεν είναι εµφανή. Στην επαγγελµατική µου διαδροµή, έχω γνωρίσει και συζητήσει µε ένα µεγάλο αριθµό ψαράδων κάθε ηλικίας, αλλά και κάθε επίπεδου επιτυχίας, και οι απορίες για τη συσκευή του βυθοµέτρου είναι πάνω κάτω οι ίδιες, ενώ ίδιες είναι και οι προσδοκίες τους από το όργανο: να βρουν και να αναγνωρίσουν τα θηράµατα! 

Όµως, ένας χειριστής-γνώστης της λειτουργίας του βυθοµέτρου, θα κατανοήσει εύκολα ότι η απεικόνιση στην οθόνη βυθοµέτρου, είναι αυτό που θα «περάσει» µέσα από τον κώνο σήµατος, το µέγεθος του οποίου ποικίλει ανάλογα µε το βάθος και τις µοίρες του αισθητήρα. Π.χ., παρακολουθώντας ένα βυθό στα 40 µέτρα, µε 11ο ανίχνευσης στα 200 kHz, αυτό που θα εµφανιστεί στην οθόνη µας θα είναι ότι ανιχνευτεί 3,8 µόλις µέτρα γύρω από το µάτι µας, δηλαδή σε µία διάµετρο περίπου 8 µέτρα. Μιλάµε δηλαδή για ένα πολύ µικρό εµβαδό σε σχέση µε την περιοχή που διασχίζουµε µε το σκάφος µας.

Επίσης, άλλη εικόνα θα πάρουµε από ένα επίπεδο βυθό και άλλη από έναν ανώµαλο, µιας και πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσµα. Συνεπώς, η απουσία ψαριών στην οθόνη του βυθοµέτρου, δε συνεπάγεται αυτόµατα και την απουσία τους στη γύρω περιοχή! Ο γνώστης της λειτουργίας του βυθοµέτρου δεν περιµένει να δει ολόκληρες αγέλες από ψάρια στην οθόνη του, αλλά µπορεί να αξιοποιεί µε ακρίβεια κάθε σηµάδι που θα τον καθοδηγήσει στην ανακάλυψη των θαλαµιών και των σηµείων όπου έχουν στήσει ενέδρα οι θηρευτές.

Για να γίνω σαφέστερος και να µιλήσω µε απτά παραδείγµατα, θα προσπαθήσω να αποκωδικοποιήσω τα µυστικά της παραπάνω εικόνας, ώστε να δούµε µαζί εάν και πως µπορούµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα, ότι το κοµµάτι του βυθού που µόλις περάσαµε παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον ή όχι. Όπως συνηθίζω να τονίζω πάντα, µια εικόνα βυθοµέτρου διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά, αντίθετα δηλαδή από τη φορά που γράφτηκε.

Έτσι, βλέποντας στα αριστερά τα παράσιτα και το σχήµα που έχουν πάρει (όταν το σκάφος έχει µια µικρή ταχύτητα, φαίνονται σαν «γραµµές» -πράσινο βελάκι-, ενώ όταν σταµατά, τα παράσιτα «στρογγυλεύουν» -µπλε βελάκι-), καταλαβαίνουµε ότι το σκάφος προχωρούσε και σταµάτησε, και ο λόγος είναι ότι ανιχνεύτηκε ενδιαφέρων βυθός.

Στα σηµεία που επισηµαίνονται µε τα κίτρινα βελάκια, επικρατεί θαλάσσιο ρεύµα µέχρι και τα 20 µέτρα, ενώ µε το άσπρο βελάκι θα διακρίνουµε τη ροή του χρόνου, µπορούµε δηλαδή να δούµε πόση ώρα έχει περάσει από τη στιγµή που περάσαµε συγκεκριµένους στόχους, αφού κάθε κόκκινη µπάρα και κάθε άσπρη, αντιστοιχούν σε χρόνο 30 δευτερολέπτων.

Ο χειριστής θα εντοπίσει σκληρό πετρώδη βυθό στα 50 περίπου µέτρα και το σύστηµα ανίχνευσης υλικών πυθµένα (BDS) έχει ανεβάσει την πιθανότητα του βράχου (καφέ χρώµα στην κάτω µπάρα) στο 100%. Όµως, αυτό συµβαίνει µέχρι το σηµείο «Β», γιατί από εκεί µέχρι και το σηµείο «Γ» (γκρι βελάκι), το BDS µας πληροφορεί για πολύ µαλακό βυθό, πιθανότατα βούρκο (γκρι χρώµα) µε άµµο και λίγες διάσπαρτες πετρούλες (πορτοκαλί και κόκκινο χρώµα), ενώ αµέσως µετά εντοπίζεται πάλι βράχος.

Το «διάλειµµα» του µαλακού βυθού, διαρκεί πολύ λίγο, γιατί αν δώσετε την προσοχή που αρµόζει στο τµήµα από «Γ» έως «∆», υπάρχει η µεγάλη αποκάλυψη! Το µικρό αυτό διάστηµα µας επισηµαίνει µε απόλυτη ακρίβεια ότι εκεί υπάρχει ξεκοµµένος βράχος µέσα σε λασπώδη περιοχή, ένα µεγάλο «µονόπετρο» όπως συνηθίζεται να λέγεται στην αργκό των ψαράδων.

Επίσης, ο χειριστής θα παρατηρήσει ότι στην κορφή του είναι συγκεντρωµένο πυκνό κοπάδι από ψιλό, µικρόψαρα δηλαδή, που µοιάζουν φοβισµένα (κόκκινο βελάκι). Αυτό το σηµάδι, αποτελεί τρανή απόδειξη ύπαρξης ψαριού φωλιασµένου στο βράχο που έχουµε εντοπίσει, το οποίο µάλλον είναι «µαύρο». Αυτή η πληροφορία θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για να ψαρέψουµε το συγκεκριµένο κοµµάτι και οι πιο επιτυχηµένες λύσεις βρίσκονται στις vertical τεχνικές, όπως πχ. ζόκα, τένυα ή jigging.

Η συγκεκριµένη πληροφορία θα ήταν καθοριστική για την τύχη του ψαριού, αν θα µπορούσε να επιχειρήσει βουτιά στα συγκεκριµένα µέτρα µιας και η επαφή µε το θήραµα στο Y/K είναι άµεση. Λίγο αργότερα, ο χειριστής θα διακρίνει ένα λασπώδη βυθό µε αρκετό χαλίκι! Στο σηµείο όµως που βρίσκεται το µπλε βελάκι η πιθανότητα χαλικιού ανεβαίνει κατακόρυφα, κάτι που µαρτυρά χαλίκι µαζεµένο σε αυτό το σηµείο. Τέλος, µε το µωβ βελάκι διακρίνουµε πολλά µικρόψαρα στον πυθµένα, όπως λυθρίνια και άλλα.

Η παραπάνω εικόνα είναι ένα παράδειγµα της πληθώρας των πληροφοριών που µπορεί να συλλέξει ο σωστός χειριστής από ένα κοµµάτι βυθού, ακόµα και αν δεν έχει εντοπίσει το ίδιο το ψάρι. Τα παραπάνω προϋποθέτουν σωστή επιλογή και εγκατάσταση αισθητήρα, αλλά και την κατάλληλη παραµετροποίηση του οργάνου βάσει της τεχνικής µας.

Κλείνοντας το άρθρο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που επισκέφθηκαν το περίπτερό µας στη µεγάλη έκθεση του Boat & Fishing in Greece, η οποία διεξήχθη στα τέλη του του περασµένου µήνα, στο Helexpo Pallas Μαρούσι. Το ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι οι φίλοι πελάτες για τη δουλειά µας, είναι αυτό που µας δίνει τη δύναµη να συνεχίσουµε να ανακαλύπτουµε τα µυστικά του βυθόµετρου.

Tags
Ναυτιλιακά Σκάφος Βυθόμετρο
Comodo SSL