Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ για σκάφη: 190 εξωλέμβιες, σκάφη (φουσκωτά - πολυεστερικά), jet ski στο σφυρί!

Οκτώβριος 4, 2017

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ για σκάφη: 190 εξωλέμβιες, σκάφη (φουσκωτά - πολυεστερικά), jet ski στο σφυρί!

Νέα δημοπρασία για σκάφη από τον ΟΔΔΥ. Στο σφυρί βγάζει ο ΟΔΔΥ 190 σκάφη, κινητήρες, jet ski και συναφή πλωτά με τιμές εκκίνησης που ξεκινούν από τα 50 ευρώ. Τα περισσότερα σκάφη διαθέτουν ήδη εξωλέμβιες μηχανές ενώ επειδή τα περισσότερα είναι μη κοινοτικά επιβαρύνονται με δασμούς. Παρακάτω ακολουθεί η ανακοίνωση όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στο site του ΟΔΔΥ.

268 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3905Β Στις 6-10-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-232882), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), και με διάφορα Τελωνεία & Δ.Ο.Υ., πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση Υλικών Αθήνας, Μαγουλέζας & Πλωτών Επαρχιών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πώλησης Υλικών & Πλωτών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. Δ.ΟΡΓΑ 1036960/10-3-2017 Απόφαση του Διοικητού της Α.Α.Δ.Ε. ΦΕΚ 968/22-3-2017 (τεύχος β΄), άρθρο 48, παρ. 3, εδάφιο β΄ «Οι συναφείς προς το έργο της ΔΔΔΥ εργασίες, οι οποίες αφορούν σε Υλικά ή σε Τροχοφόρα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν συσταθεί Τελωνειακές Περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση των εργασιών αυτών, ανατίθενται σε άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., (Τελωνεία & Δ.Ο.Υ.) και η ανωτέρω Διεύθυνση παρέχει συνδρομή σε αυτές». ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (22433- 61200, 61220), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ (22423-61208, 61228, 61226), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (22540-22284), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΡΟΥ (22470-22926), ΡΟΔΟΥ (22413- 63750, 63749) Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Πλωτών: 1) επιτρέπεται από 2-10-2017 έως 5-10-2017 κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία 2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό. Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Όλα τα είδη επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο από το Νόμο ΦΠΑ 24%. 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1) «ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 765/2008 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/53/ΕΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ/273/11-2-2016), ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥΣ & ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 200/1991 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΑΡ. 8 ΤΗΣ Υ.Α. 35163/1274/11-4-1985(ΚΟΙΝΗ) ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Υ.Α. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΄Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΝΤΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ιστότοπους www.aade.gr/memoy/demoprasies &www.oddy.gr

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178803.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/11-3-14 ΑΡ.ΣΧ.921 3 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : JET SKΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ JET SKI ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA XL700 – 85HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178816.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 2243024444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/14/17-4-14 ΑΡ.ΣΧ.1708 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΑΡΚΑΣ Sea Ray ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5,40μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30μ ΜΠΛΕ ΕΞΑΛΑ- ΜΑΥΡΗ ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 175HP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179622.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/3-4-14 ΑΡ.ΣΧ.1575 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ HCO ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 8,00 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON VENOM 200BΗP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179641.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25-ΚΩΣ-85300 ΤΗΛ: 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/12-5-14 αρ.σχ.1746 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : JET SKΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ JET SKI ΜΗΚΟΥΣ 2,00m ΠΕΡΙΠΟΥ,ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ S/N :0802052 ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA XL 700 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00 4

5.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179653.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ Τ.Κ. 81400 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΛ. 22540 22225, 25660 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/14/14-6-14 ΑΡ.ΣΧ.1859 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” BRIGANTINA” ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,60Μ ΠΕΡΙΠΟΥ , ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η ΓΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ. ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ KACHVA 30HP ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1984 ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΑΡΚΑΣ TENDER ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,80Χ1,70Χ0,40Μ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

6.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180470.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2213.3/07/11/9-11-2011 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” AYAS” ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 12,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ MARMARIS 1624566 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ VHF/FM ΜΑΡΚΑΣ realistic ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ FIAT- 6M15 S/N:4679122 KAI ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ TOHATSU 5BMP S/N:M5A255665 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΠΕΛΑ ΤΙΜΟΝΙ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟ ΙΣΤΙΟ ΞΕΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

7.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180694.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.7/14/16-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2081 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,80Μ ΠΛΑΤΟΣ 2,30Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 150ΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00 5

8.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180723.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/30-6-14 ΑΡ.ΣΧ.2392 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 4,70Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ”DENIZCI” ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 40ΒΗΡ ΜΕ S/N:G04970370 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

9.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180810.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/14-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2642 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 630 PROFESYONEL ΜΗΚΟΥΣ 6,50Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

10.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181071.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 26596 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/16-7-14 ΑΡ.ΣΧ.2678 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5,70Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” CAN” ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 70HP ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

11.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181077.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,26596 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/30-7-14 ΑΡ. ΣΧ. 2885 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΗΚΟΥΣ 3,60Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,60Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” ERON RH360” ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MARINER 25BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ 6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 350,00

12.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181086.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/14-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2642 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ – ΜΠΛΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

13.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181093.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 26596 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/13-8-14 ΑΡ.ΣΧ.3091 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

14.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181094.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 26596 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/13-8-14 ΑΡ.ΣΧ.3084 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 6,80Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” ODYSEUS” ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 150HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

15.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181347.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 26596 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/28-8-14 ΑΡ.ΣΧ.3354 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 8,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,15Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 175BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181358.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 26596 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/28-8-14 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 15BHP ME S/N: 05018862 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

17.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181968.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩ ΤΗΛ. 22420 26594, 6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/12-9-14 ΑΡ. ΣΧ. 3606 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ HIDEA 15BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

18.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181969.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/16-9-14 ΑΡ.ΣΧ.3696 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,90Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΡΚΑΣ NUOVA JOLLY ΤΥΠΟΥ JOLLY RAIDER 390 ME S/N:391 ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” LADY SIRMA” ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 25BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

19.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182008.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/24-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2751 8 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : πολυεστερικό σκάφος χρώματος λευκού-μαύρου με διακριτική ονομασία νηολογίου BODRUM μήκους 8,40μ πλάτους 2,40μ περίπου με εξωλέμβιο κινητήρα μάρκας EVINRUDE 225HP τύπος E225FPLSSH ME S/N:G04839178 κατάσταση μέτρια ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

20.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182009.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/24-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2751 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Εξωλέμβιος κινητήρας μάρκας ΥΑΜΑΗΑ 25HP τύπου 6L2KL χωρίς αριθμό και καπάκι μέτριας κατάστασης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

21.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182012.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/8-10-14 ΑΡ.ΣΧ.4156 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ , ΜΗΚΟΥΣ 06,50M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ 115HP Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

22.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182013.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594, 6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/14-10-14 ΑΡ.ΣΧ.4290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΜΠΛΕ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ” COBRA” ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ 130ΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00 9

23.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182785.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ΤΚ.85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2014/16-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2079 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,80M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 115HP, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

24.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182787.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594, 6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/22-9-14 ΑΡ.ΣΧ. 3782 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

25.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182788.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/26-9-14 ΑΡ.ΣΧ.3914 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,20M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 125 BHP .Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΗ (ΕΙΧΕ ΒΥΘΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

26.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182790.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/26-9-14 ΑΡ.ΣΧ.3913 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 15HP Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ 10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

27.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182791.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/24-9-14 ΑΡ.ΣΧ.3870 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,30M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,80M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ RH 430 ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 70BHP ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 339221, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

28.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182792.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/26-9-14 ΑΡ.ΣΧ.3920 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,20M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 130BHP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

29.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182793.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ.2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/24-9-14 ΑΡ.ΣΧ.3872 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΜΗΚΟΥΣ 07,50M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ,Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

30.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182801.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2014/23-10-14 ΑΡ.ΣΧ.2130 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 11 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,70M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30M ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕRCURY 115ΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

31.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182807.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/4-11-14 ΑΡ.ΣΧ.4609 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΗΚΟΥΣ 04,70M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,70M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕRCURY 75BHP ΜΕ S/N: 09910118, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

32.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182808.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ 85300 ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/5-11-14 ΑΡ.ΣΧ.4662 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 15BHP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

33.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182812.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2014/6-11-14 ΑΡ.ΣΧ.2231 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 04,80M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ SELVA ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 450,00 12

34.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182821.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ.2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/27-11-15 ΑΡ.ΣΧ.5053 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 15BHP, S/N:1514052707 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

35.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182823.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/5-11-14 ΑΡ.ΣΧ.4657 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ HSA 700 ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ POWER TEC 30BHP, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

36.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182825.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/27-11-14 ΑΡ.ΣΧ.5052 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 06,50M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΟ ΣΚΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕRCURY ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

37.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182884.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2014/23-12-14 ΑΡ.ΣΧ.2548 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM 13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ ΤΥΠΟΥ BRIG ΜΗΚΟΥΣ 04,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ HONDA 20HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

38.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182887.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/12-11-14 ΑΡ.ΣΧ. 2974 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 25HP S/N:25VMH61RS011097T . ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

39.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182889.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/27-11-14 ΑΡ.ΣΧ.5055 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ HIDEA 15 HP S/N:AOAL14G0088. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

40.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182897.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/19-11-14 ΑΡ.ΣΧ.4935 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,50M ΠΕΡΙΠΟΥ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

41.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182899.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/18-11-14 ΑΡ.ΣΧ.3028 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 14 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YUNUKA ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

42.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182900.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 2247022224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ421.70-1/18-11-14 ΑΡ.ΣΧ.3027 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ SEA MASTER700 S/N:CNHFM27734H414 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 25HP MOD: BJ25RL4SU & S/N: S34027771 ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

43.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182901.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ.421.70-1/2-12-14 ΑΡ.ΣΧ.3173 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,20M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ- ΚΟΚΚΙΝΟ , ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ WATER SPORTS. ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 15HP ,S/N:323P081725 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 550,00

44.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182902.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2014/24-12-14 ΑΡ.ΣΧ.2549 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΛΕΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 11,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,60M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00 15

45.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182904.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85200 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/10-12-14 ΑΡ.ΣΧ.5234 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SANBOAT E7E ΜΗΚΟΥΣ 05,90M, ΠΛΑΤΟΥΣ 01,70M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ SUZUKI , S/N: 0110A26A0041 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

46.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182910.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2014/19-12-14 ΑΡ.ΣΧ.5361 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ , ΜΗΚΟΥΣ 08,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

47.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183424.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΚΩΣ 2242026594-6 Τ.Κ 85300 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/14/17-12-14 ΑΡ.ΣΧ.5312 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,90,ΠΛΑΤΟΥΣ 01,90Μ ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 60 BHP ΤΥΠΟΣ 60ETO,S/N:6Η2L465081 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

48.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183461.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ Τ.Κ85200 22430-24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/15/5-1-15 ΑΡ. ΣΧ.91 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM 16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,70Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30Μ ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΞΑΛΑ,ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ YAMAHA 200BHP S/N:6G6200FETO ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟ ΑΡ. ΣΧ.91/5-1-15 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

49.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183462.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 22470-22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/5-1- 15/ΑΡ.ΣΧ.37 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MARINER 15HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

50.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183891.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΚ 85400 ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/12-1-15 ΣΧ.124 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΚΑΣ SAIL MASTER 9,9 HP ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

51.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183905.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ.85300 ΤΗΛ.2242026594 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/12-1-15/ ΣΧ.157 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP , S/N:P10005710 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

52.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184159.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΚ. 85400 ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/4-3- 15/ΑΡ.ΣΧ.664 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM 17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΗΜΙΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ , ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,60M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 25HP ΚΑΙ S/N:09773665 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

53.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184167.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/27-1-15 ΑΡ. ΣΧ. 440 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 30BHP S/N:1914090234 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

54.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184168.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594- 6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/4-2-15 ΑΡ. ΣΧ.583 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ POWER TEC 30BHP S/N:024837 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

55.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184174.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΚ.85400 ΤΗΛ. 2247022224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/26-2-15 ΑΡ.ΣΧ.567 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΗΜΙΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ , ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 15HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

56.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184175.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΚ. 85400 ΤΗΛ. 2247022224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/28-2-15 ΑΡ.ΣΧ.589 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 18 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 25HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ S/N:G0482766 , ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

57.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184846.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/4-3-15 ΑΡ.ΣΧ. 665 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,70M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ HONDA 150HP , ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

58.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184847.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 2247022224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/9-3-15 ΑΡ.ΣΧ.744 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,20M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 115HP, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

59.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184849.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/12-3-15 ΑΡ.ΣΧ.1175 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

60.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184850.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/5-3-15 ΑΡ.ΣΧ.1128 19 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

61.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184851.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/12-3-15 ΑΡ.ΣΧ.1261 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ,ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

62.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184852.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/17-3-15 ΑΡ.ΣΧ. 1196 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1874448 BODRUM, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 40HP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

63.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184862.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/15/1-4-15 ΑΡ.ΣΧ.115 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ, ΜΗΚΟΥΣ 04,00M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00 M ΠΕΡΙΠΟΥ, S/N:CNWNYTBO95J414 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00 20

64.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184865.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/26-3-15 ΑΡ.ΣΧ.953 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΗΚΟΥΣ 06,60M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 22,1 KW , S/N: 1914100573 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

65.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184866.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/26-3-15 ΑΡ.ΣΧ.952 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΗΜΙΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 06,60M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,60 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΕΛΙΚΑ S/N:246P1033551 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

66.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184867.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/24-3-15 ΑΡ.ΣΧ.934 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΗΜΙΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ Η/Ν CODE A2B68J414, ΜΗΚΟΥΣ 06,30M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,70 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΕΛΙΚΑ S/N:496P1006171 ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΠΑΚΙ 30, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

67.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184868.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ421.70-1/14-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1219 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 25HP, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00 21

68.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184869.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–Φ421.70-1/15-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1240 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΗΜΙΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 06,50M , ΠΛΑΤΟΥΣ 03,00 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 30, S/N:496P1106407 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

69.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184872.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/20-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1843 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

70.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184873.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/7-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1595 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 30HP, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

71.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184874.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/6-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1564 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI-T30BM 21,10KW S/N:1914090269, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00 22

72.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184875.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/16-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1763 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

73.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184876.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/16-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1771 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI-T30BM 30HP S/N:1914100595, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

74.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184877.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/16-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1776 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI-T30BM 21,10KW S/N:1914100523, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

75.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184878.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/16-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1773 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00 23

76.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184879.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/7-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1596 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

77.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184882.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/29-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1411 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 05,80M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,40 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI S/N:1914090264 ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 30(TWO STROKE), ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

78.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184887.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/17-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1804 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

79.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184890.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/16-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1779 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 25HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ-ΓΚΡΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 24 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

80.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184895.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/7-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1590 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 12,50M , ΠΛΑΤΟΥΣ 03,10 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

81.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184920.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ. 85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/21-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1339 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,30M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,40M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ ,ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 175 2.5 LITRE S/N:OD213842 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

82.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184921.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Τ.Κ.85400 ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ ΤΗΛ. 22470 22224 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70-1/17-4-15 ΑΡ.ΣΧ.1286 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 08,70M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,40M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ , ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA V6 150HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

83.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 185629.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/25-5-15 ΑΡ.ΣΧ.2440 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 25 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10 M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ , ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΔΙΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 70BHP ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΤΙΣ 5-6-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 900,00

84.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 185849.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/7-5-15 ΑΡ.ΣΧ.2252 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00 M ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

85.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186120.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ. 22410 28666 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/15/24-7-15 ΑΡ.ΣΧ.2137 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΚΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 4,90Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ V4 115HP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

86.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186574.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/7-8-15 ΑΡ.ΣΧ.3810 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,50M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 30 HP , S/N:496Q0406870 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 28-08-2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ- ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00 26

87.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186605.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/24-8-15 ΑΡ.ΣΧ.1646 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 08,20M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 20HP , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

88.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186623.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/11-8-15 ΑΡ.ΣΧ.3807 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΤΥΠΟΥ CHALLENGER 3 , ΜΗΚΟΥΣ 03,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,00M ΠΕΡΙΠΟΥ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ FLOWER 12V ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

89.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186628.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΚΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/3-7-15 ΑΡ.ΣΧ.3146 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 30HP(FOUR-STROKE), S/N: 1915040710 ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 15-7-15 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

90.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186631.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ.85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/11-8-15 ΑΡ.ΣΧ.3806 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM 27 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΤΥΠΟΥ SEVYLOR- KARAVELLE ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ, ΜΗΚΟΥΣ 03,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,00M ΠΕΡΙΠΟΥ , ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 28-08- 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

91.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187705.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/19-8-15 ΑΡ.ΣΧ.3891 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ” MERCURY” ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 20 HP ΜΕ S/N:OR319968 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

92.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187706.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/19-8-15 ΑΡ.ΣΧ.3890 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΈΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ “L.GULLUK 1905504” ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 05,50M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ “EVINRUDE 60 ” ΜΕ S/N:339221 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

93.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187708.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/7-9-15 ΑΡ.ΣΧ.4103 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΈΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “CUDDY 640” ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ “SAN BOAT” ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 06,50M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY “125 HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00 28

94.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188064.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/28-9-15 ΑΡ.ΣΧ.1965 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Α.Λ.Σ. ΜΗΚΟΥΣ 08,20M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 02,00M,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 30ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

95.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188071.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/24-8-15 ΑΡ.ΣΧ.1648 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΑΝΕΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 02,20M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

96.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188104.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/3-11-15 ΑΡ.ΣΧ.2245 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ,ΜΗΚΟΥΣ 02,50M,ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 01,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ “YAMAΗΑ” 05 HP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

97.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188107.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/28-9-15 ΑΡ.ΣΧ.1967 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,20M,ΠΛΑΤΟΣ 02,00M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 30 HP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00 29

98.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188109.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/28-9-15 ΑΡ.ΣΧ.1956 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : JET SKΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ (JET SKI) ΜΑΡΚΑΣ ‘POLARIS”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

99.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188113.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/15/15-9-15 ΑΡ.ΣΧ.351 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,20M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ,ΜΟΝΤΕΛΟ ” YAMAHA SEA MASTRE” 420HSD ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY” 9,9 HP, ΜΕ S/N: OR228066, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

100.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188152.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/2015/3-11-15 ΑΡ.ΣΧ.2237 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 04,50M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,80M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ “EVINRUDE” 50HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

101.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188196.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΤΗΛ. 22410 28666 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/15/23-9-15 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,20M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΛΕΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ “ORCA”ΜΟΝΤΕΛΟΥ OSF520, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY” 115HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00 30

102.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188609.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/29-9-15 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 03,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,10M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΚΙ, ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ “BEST WAY VOYAGER 1000” ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ “12V WATERSNAKE VENOM SXB34/26 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

103.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190357.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/15-4-16 ΑΡ.ΣΧ.249 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 07,20M, ΠΛΑΤΟΥΣ 02,70M, ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

104.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190457.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2121.5/4862/2015/30- 11-15 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΗΚΟΥΣ 14,50M, ΠΛΑΤΟΣ 04,30M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ-ΚΑΦΕ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

105.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190461.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/11-11-15 ΑΡ.ΣΧ.4703 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ, ΜΕ ΟΝΟΜΑ “RED LION” ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΜΗΚΟΥΣ 05,50M, ΠΛΑΤΟΣ 02,30M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ ” JOHNSON V4″, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 31 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

106.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190471.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–432.3/2015/3-11-15 ΑΡ.ΣΧ.4615 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ, ΜΕ ΟΝΟΜΑ “KOC 2” ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ, “KOC ISTABUL” ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΥΜΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ “LARSON”, ΜΗΚΟΥΣ 05,80M, ΠΛΑΤΟΣ 02,20M, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ, ΜΑΡΚΑΣ “JOHNSON V6”, 255 HP, ΧΡΩΜ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

107.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190488.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/15-4-16 ΑΡ.ΣΧ.249 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ,ΜΗΚΟΥΣ 04,20M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 01,80M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ “YAMAHA” 25HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

108.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190490.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/15-4-16 ΑΡ.ΣΧ.249 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ,ΜΗΚΟΥΣ 05,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ “SUZUKI” 15HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00 32

109.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190729.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/15-4-16 ΑΡ.ΣΧ.249 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 04,30M, ΠΛΑΤΟΣ 02,20M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ “JOHNSON” 9,9ΗΡ, ΜΕ S/N: S 22033610, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

110.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191704.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6711/2015/26- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 08,00M , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

111.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191710.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6715/2015/27- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 25 ΒΗΡ, ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (FOUR STROKE), ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

112.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191711.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5519/2015/2-8- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 02,00M , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΠΛΕ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 33 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

113.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191717.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6749/2015/29- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 9,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

114.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191724.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5598/2015/4-8- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ “SSA”, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 4,40 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 90 ΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

115.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191726.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6167/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

116.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191727.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6167/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 34 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

117.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191728.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6167/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

118.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191729.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026954-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6167/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

119.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191733.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026954-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6167/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “TOHATSU”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00 35

120.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191737.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026954-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6167/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISΙ”, 30 ΒΗΡ, ΜΕ S/N 1915060883, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

121.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191744.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026954-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6191/2015/1-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 30 ΒΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

122.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191750.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026954-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6191/2015/1-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 9,9 ΒΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ S/N 6AUKL1045042, ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (FOUR STROKE), ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

123.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191753.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6191/2015/1-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY” 6 ΗΡ, ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (FOUR STROKE), ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

124.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191791.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6372/2015/9-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY”, 06 BHP, “FOUR STROKE”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

125.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191793.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6372/2015/9-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “TOHATSU”, 2,5 BHP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

126.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191802.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6433/2015/12- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 4,60 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY”, 40 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

127.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191808.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6433/2015/12- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 37 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

128.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191812.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10./6433/2015/12- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “AQ”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

129.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191819.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6450/2015/14- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΜΠΕΖ, ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “IRC”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

130.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191823.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6450/2015/14- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 2,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ, ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “ΜΙΝΝ ΚΟΤΑ”, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00 38

131.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191829.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6548/2015/19- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΦΕΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ZONG SHEN”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

132.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191833.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6548/2015/19- 9-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ “DYNAMIC 5000”, ΜΗΚΟΥΣ 4,70 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 90 ΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

133.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191834.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 ΑΡ. ΣΧ. 248 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΟΝΤΕΛΟ TIGER BOATS, ΜΗΚΟΥΣ 4,50 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 ΜΕΤΡΩΝ,, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “HIDEA”, 06 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

134.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191836.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 ΑΡ. ΣΧ. 248 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM 39 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “SEA WALKER’, 30 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

135.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191840.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 ΑΡ. ΣΧ. 248 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ, 25 DM” 25 HP, ΜΕ S/N 695L 330720, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

136.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191843.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 ΑΡ. ΣΧ. 248 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “SUZUKI – DT25”, 25 ΗΡ, ΜΕ S/N 02503-752265, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

137.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192192.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/2015 (ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ.4057) 30-6-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ΗΑΙΒΟ”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00 40

138.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192193.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΡΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5844/2015/16- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

139.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192194.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5844/2015/16- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

140.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192198.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5844/2015/16- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 9,9 ΗΡ, “four stroke” ΜΕ S/N S1044713, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

141.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192199.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5844/2015/16- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ 41 ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

142.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192212.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 (ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ. 248) ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 30 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

143.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192215.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 (ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ. 248) ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 ΜΕΤΡΩΝ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

144.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192217.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 (ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ. 248) ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “EVINRUDE”, 25 ΗΡ, ΜΕ S/N 1667638, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

145.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192218.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 (ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔ. 248) 42 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “TOHATSU”, 5 ΗΡ, ΜΕ S/N 071747AA, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

146.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192276.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6943/2015/8-10- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΒΙSI”, 40 HP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

147.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192277.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6943/2015/8-10- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, 40 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

148.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192278.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6943/2015/8-10- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00 43

149.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192283.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7166/2015/24- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

150.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192285.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/7194/2015/27- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,25 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 1,75 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 60 ΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “JOHNSON”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

151.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192292.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7122/2015/21- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 25 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

152.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192328.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7094/2015/18- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI’, 30 ΒΗΡ, ΜΕ S/N 1915092098, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 44 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

153.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192329.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7094/2015/18- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 BHP ME S/N 1915091895, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

154.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192330.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026954-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7094/2015/18- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “TOHATSU”, 20 BHP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

155.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192332.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7094/2015/18- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

156.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192365.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/7235/2015/31- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 45 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ”FJDFR2″, ΜΗΚΟΥΣ 7,70 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ V-X”, 250 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

157.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192366.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/7235/2015/31- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 25, ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

158.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192367.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/7235/2015/31- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,50 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 1,60 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “EVINRUDE”, 30 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

159.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192375.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/7228/2015/30- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00 46

160.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192380.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5584/2015/3-8- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ “EFEM”, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΛΑΧΑΝΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

161.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192382.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

162.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192389.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “HASWING”, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

163.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192390.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “PARSUN”, 9,9 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΧΙΕΙΩΝ 47 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

164.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192391.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

165.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192393.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

166.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192400.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

167.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192406.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ. 85300, ΤΗΛ. 2242026594-6 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6160/2015/31- 8-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 48 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 8,00 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISI”, 30 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

168.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192517.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16 (ΑΡ. ΣΧΕΔ. 248) 22-4-2016 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 10,50 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,40 ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ, ΜΑΡΚΑΣ “ΥΑΜΑΗΑ”, 30 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

169.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192518.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ. 85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16 (ΑΡ. ΣΧΕΔ. 248) 22-4-2016 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 6,50 ΜΕΤΡΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 ΜΕΤΡΩΝ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

170.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 192519.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ, Τ.Κ.85111, ΤΗΛ. 22460-49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16 (ΑΡ. ΣΧΕΔ. 248) 22-4-2016 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 6,50 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, 25 ΗΡ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

171.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193042.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΗΛ. 22430 24444 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2121.5/611/2016/10-3- 2016 49 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΈΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑ “YARIMADA” ΜΗΚΟΥΣ 08,60M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 02,70M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΦΕ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

172.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193047.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6288/2015/6-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,00M ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

173.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193051.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6288/2015/6-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 03,00M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ – ΛΕΥΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ 04HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

174.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193052.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/6288/2015/6-9- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 08,00M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ 25HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00 50

175.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193054.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6922/2015/7-10- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00 M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ HIDEA 20HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

176.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193060.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6996/2015/10- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 7,00M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 20,00

177.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193061.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6996/2015/10- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 30ΒΗΡ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

178.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193063.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.10/5598/2015/4-8- 2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΈΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,40M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SSA ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ “ΥΑΜΑΗΑ” 90ΗΡ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 51 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

179.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193065.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6996/2015/10- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΈΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑ “DENISE” ΜΗΚΟΥΣ 09,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 02,70M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

180.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193108.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/13-5-2016 ΑΡ.ΣΧ.290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISHI” 30 ΗΡ ΜΕ S/N:20150701, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 900,00

181.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193109.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 ΑΡ.ΣΧ.248 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,20M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΜΑΡΚΑΣ “YAMABISHI” 30 ΗΡ ΜΕ S/N:1915103335, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

182.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193111.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/13-5-2016 ΑΡ.ΣΧ.290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 52 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,40M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΜΑΡΚΑΣ “YAMAΗΑ” 25ΗΡ ΜΕ S/N:F8T15971, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

183.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193113.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/13-5-2016 ΑΡ.ΣΧ.290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,50M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ “YAMAΗΑ” 25ΗΡ ΜΕ S/N:007665V, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

184.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193114.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/22-4-2016 ΑΡ.ΣΧ.248 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,50M, ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 30,00

185.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193117.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/13-5-2016 ΑΡ.ΣΧ.290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,50M, ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “MERCURY”25HP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00 53

186.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193129.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/24-6-2016 ΑΡ.ΣΧ.595 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ “JOHNSON” 25HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

187.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193131.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/13-5-2016 ΑΡ.ΣΧ.290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,40M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΜΑΡΚΑΣ “YAMAΗΑ” 25ΗΡ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

188.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193134.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460 49010 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–421.70/16/13-5-2016 ΑΡ.ΣΧ.290 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 08,00M, ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ , ΜΑΡΚΑΣ “SUZUKI” 25ΗΡ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

189.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193152.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/6997/2015/11- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “SELVA” ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 54 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

190.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 193156.00.001 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ – Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ–2153.1/7013/2015/13- 10-2015 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 03,00M, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ “HIDEA” 06 HP, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/Α

Tags
Δημοπρασία σκαφών ΔΔΔΥ Δημοπρασία κινητήρων Δημοπρασία ΟΔΔΥ
Comodo SSL