Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Eπιτροπή ανάπτυξης αθλητικής αλιείας 2014

29 Σεπτεμβρίου, 2015

Eπιτροπή ανάπτυξης αθλητικής αλιείας 2014

Στελεχώθηκε η Επιτροπή Αλιείας της ΕΟΥ∆Α για το έτος 2014.
Οι υπεύθυνοι των Τοµέων είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των αθληµάτων που καλλιεργεί η ΕΟΥ∆Α,  για όλη της Ελλάδα.
Ευχόµαστε σε όλους  καλή επιτυχία στο έργο τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νικόλαος Καραγιάννης, ΑΣΕΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, ΝΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ: Αντώνης Μιχαηλίδης, ΤΡΙΤΩΝ F.C.
Υπεύθυνος ∆ιεθνών Σχέσεων: Γιώργος Κυριαζής, ΤΡΙΤΩΝ F.C.
Yπεύθυνη Ανάπτυξης Γυναικείων τµηµάτων: Σοφία Σιάτρα, ΤΡΙΤΩΝ F.C.
ΤΟΜΕΑΣ AΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ: Θεοχάρης Τσέπελας, ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ Α.∆.
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΑΡΩΝ: Κων/νος Χατζηαναστασιάδης, ΑΣΕΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ: Κών/νος ∆ρόσος, ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ: Αλέξανδρος Οτουντζίδης, ΑΣΕΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ: Νικόλαος Καραγιάννης, ΑΣΕΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ U21: ∆ηµήτριος Μαργαρώνης, ΝΑΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ: Νικόλαος Κορρές, Ο.Φ.Α.

[jetpack-related-posts]
Comodo SSL