Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,1% των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών

5 Οκτωβρίου, 2020

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,1% των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών

Μείωση 1,1% σημείωσε πέρυσι ο αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας και ανήλθε σε 13.877 σκάφη, έναντι 14.030 σκαφών το 2018.

Από την έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών (μέσης και παράκτιας αλιείας), κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

•Ο αριθμός των σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) παρέμεινε σταθερός το 2019 σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθε σε 485 (246 μηχανότρατες και 239 γρι-γρι).

•Ο αριθμός των σκαφών παράκτιας αλιείας (βιντζότρατες και λοιπά εργαλεία) παρουσίασε μείωση 1,1% και ανήλθε σε 13.392 σκάφη (221 βιντζότρατες και 13.171 λοιπά σκάφη) το 2019 και σε 13.545 σκάφη (222 βιντζότρατες και 13.323 λοιπά σκάφη) το 2018.

Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας αυξήθηκε κατά 7,1% και η αξία τους αυξήθηκε κατά 6,6%. Συγκεκριμένα, η συνολική αλιευθείσα ποσότητα ανήλθε σε 81.920 τόνους και η αξία σε 273.420,8 χιλιάδες ευρώ το 2019, έναντι 76.506,3 τόνων και 256.507,9 χιλιάδων ευρώ το 2018.

Οι μεταβολές στην ποσότητα και την αξία των αλιευμάτων, κατά κατηγορία αλιείας, είναι οι εξής:

•Στη μέση αλιεία, η ποσότητα και η αξία των αλιευμάτων παρουσίασαν αύξηση κατά 11,6% και 7,5%, αντίστοιχα. Ειδικότερα, το 2019 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 52.559,5 τόνους και η αξία σε 117.224,3 χιλ. ευρώ, ενώ το 2018 η ποσότητα ήταν 47.114,8 τόνοι και η αξία 109.029,8 χιλ. ευρώ.

•Στην παράκτια αλιεία, η ποσότητα των αλιευμάτων παρουσίασε μείωση κατά 0,1%, ενώ η αξία παρουσίασε αύξηση κατά 5,9%. Συγκεκριμένα, το 2019 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 29.360,5 τόνους και η αξία σε 156.196,5 χιλ. ευρώ, ενώ το 2018 η ποσότητα ήταν 29.391,6 τόνοι και η αξία 147.478,1 χιλ. ευρώ.

Από τους 81.920,0 τόνους της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας μέσης και παράκτιας αλιείας, το 81,9% αφορούσε σε ιχθύες, το 8,9% σε κεφαλόποδα, το 7,7% σε μαλακόστρακα και το 1,5% σε οστρακοειδή. Το 2018, από τους 76.506,3 τόνους, το 81,1% αφορούσε σε ιχθύες, το 8,8% σε κεφαλόποδα, το 9% σε μαλακόστρακα και το 1,1% σε οστρακοειδή.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στις περιοχές αλιείας: α. Κόλποι Στρυμωνικός και Καβάλας, ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό Πέλαγος (24.548,3 τόνοι και ποσοστό 30%), και β. Κόλποι Θερμαϊκός και Χαλκιδικής (20.029,4 τόνοι και ποσοστό 24,4%).

Τέλος, η μέση ετήσια απασχόληση στη μέση και στην παράκτια αλιεία παρουσίασε μείωση 3,3% το 2019 σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, το 2019 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 19.889 άτομα και το 2018 σε 20.565 άτομα.

Φώτο/internet

Πηγή: sofokleousin.gr /statistics.gr

Tags
Αλιευτικά Σκάφη Παράκτια Αλιεία Αλιεία
Comodo SSL