Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΕΠΑλΘ: Αποζημιώσεις σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

7 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΠΑλΘ: Αποζημιώσεις σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

Έως τις 15 Μαρτίου 2023 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να τους καταβληθεί αποζημίωση στο πλαίσιο ενεργοποίησης του μέτρου 3.4.3, δράση 2 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Η αποζημίωση αφορά το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας» της Ενωσιακής προτεραιότητας 5, του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, κατά το χρονικό διάστημα από 24ης Φεβρουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και εξειδικεύεται ανάλογα με την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, που διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες, για την κανονική λειτουργία τους και δεν έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις και απάτες. Εκπληρώνουν το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων, που αναφέρει η παραπάνω Υ.Α., τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και καθ’ όλη την περίοδο για την οποία παρέχεται η οικονομική ενίσχυση.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης, από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο: apozimiosi-metro343.alieia.gr.

Απαιτείται προσοχή, για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης – πληρωμής, καθώς διορθώσεις ή τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων των αιτήσεων, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, ενώ δεν επιτρέπεται η επανυποβολή της.

Ειδικότερα, για τους δικαιούχους της Υποδράσης (α) (ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών), απαιτείται να ταυτίζονται απόλυτα τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας ως προς τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους, με αυτά του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου, το οποίο ενημερώνεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Πηγή: www.powergame.gr

Ακολουθήστε το boatfishing.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις θαλασσινές ειδήσεις για το σκάφος, το ψάρεμα και την κατάδυση από την Ελλάδα και τον κόσμο

Tags
Επαγγελματική Αλιεία Αποζημίωση Αλιέων Υδατοκαλλιέργειες [jetpack-related-posts]
Comodo SSL