Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αγκίστρια KAPTURA ISHIDAI-RIG από την FISHING FERRARI

Αγκίστρια KAPTURA ISHIDAI-RIG από την FISHING FERRARI

Ένα µεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο ψάρεµα εξαρτάται από το αγκίστρι που θα χρησιµοποιήσουµε. Όταν µάλιστα αναζητούµε µεγάλα ψάρια µε νωπό ή ζωντανό δόλωµα, επιβάλλεται η χρήση κάποιου δυνατού αγκιστριού που θα αρπάξει εύκολα και σίγουρα, µε την κατάλληλη αντοχή για να µη σπάσει στα δυνατά τραβήγµατα.

Η Fishing Ferrari, εταιρία της Linea Effe, προτείνει τα Kaptura Ishidai-Ring. Πρόκειται για αγκίστρια µε µεγάλη καµπύλη (νούλα) και κορµό από χοντρό «σύρµα» (high carbon steel), για την κατασκευή assist hooks ή για ψάρεµα µεγάλων αρπακτικών, σχεδιασµένα για σκληρά σαγόνια, που αποδίδουν θαυµάσια σαν κλέφτες σε ζόκες και καµπούρες. Τα Kaptura Ishidai-Ring είναι ενισχυµένα, µε κατάληξη σε πλάγιο κρίκο, χηµικά ακονισµένα και µε πολύ αιχµηρή µύτη για εύκολη διείσδυση, µε ανθεκτική κόκκινη βαφή και µοναδική αντοχή, εγγυηµένα πως θα αρπάξουν εύκολα και σίγουρα οποιοδήποτε ψάρι.

Αφοί Ρογδάκη Ο.Ε. 2310 306 796 www.rogdakis.gr
Comodo SSL