Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Assist Hook από τη Relix

Assist Hook από τη Relix

Assist Hook από τη Relix

Στην τεχνική του jigging, ο εξοπλισµός µας δέχεται ιδιαίτερα µεγάλες πιέσεις και περισσότερο από όλα το αγκίστρι µας, κυρίως κατά τη σύλληψη ενός µεγάλου κυνηγού (πχ. µαγιάτικο). Συνεπώς, εάν δε διαθέτουµε τα καλύτερα δυνατά υλικά, η τύχη µας είναι προδιαγεγραµµένη. Γι’ αυτόν το λόγο, η εταιρία RELIX µας προτείνει τα έτοιµα assist hooks µε κωδικό 11028BN, κατάλληλα για την τεχνική του jigging. Κατασκευασµένα από 100% υλικό PE fiber, είναι τα πλεόν κατάλληλα να ανταποκριθούν στις πιέσεις που θα προκαλέσουν τα µεγάλα αρπακτικά, όπως αυτά που θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε στη συγκεκριµένη τεχνική.

Είναι εφοδιασµένα µε θηλιά στο άνω µέρος τους, για εύκολη προσαρµογή απευθείας πάνω στον πλάνο µας. ∆ιαθέσιµα σε νούµερα από 3/0 έως και 10/0, για να επιλέξουµε πάντοτε µε γνώµονα τα ψάρια της περιοχής.

ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ τηλ.: 2310 752.359, 2310 752 169
Comodo SSL