Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

KEEP ALIVE KA975 ceramic diffuser

KEEP ALIVE KA975 ceramic diffuser

KEEP ALIVE KA975 ceramic diffuser

Το ΚΑ975 είναι ένας χαμηλής πίεσης κεραμικός διαχυτής αέρα, που λειτουργεί στα 2psi και παράγει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικροφυσαλίδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική βελτίωση στην απόδοση ενός απλού οξυγονωτή μπαταρίας.

Με την κατάλληλη φροντίδα, η επένδυσή σας αυτή θα σας παρέχει πολλά χρόνια υπηρεσίας. Όταν χρησιμοποιείτε σύστημα καθαρού οξυγόνου για τη διατήρηση των δολωμάτων σας, ένας ποιοτικός οξυγονωτής σε συνδυασμό με τον κεραμικό διαχυτή αέρα ΚΑ975, μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική λύση για την εξαέρωση οξυγόνου όταν η παροχή εξωτερικής τροφοδοσίας δεν είναι εφικτή. Κανένα από τα δύο αυτά συστήματα δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Το ΚΑ975 έρχεται πλήρες, με σωληνάκι 30cm που μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε οξυγονωτή.

 

DBS FISHING 2310 486 750 | 2310 805 180 www.dbsfishing.gr
Comodo SSL