Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Lowrance HDS GEN3

Lowrance HDS GEN3

Lowrance HDS GEN3

Στεγανά πολυόργανα ναυσιπλοΐας, ο χειρισµός τους γίνεται, είτε µε 100% χρήση από την οθόνη αφής, είτε µε 100% χρήση από το πληκτρολόγιο. Επιτρέποντας και τον συνδυασµό, ανάλογα µε τις ανάγκες του χειριστή, πράγµα που καθιστά τα HDS πιο εύκολα στη λειτουργία τους από ποτέ.

Βυθόµετρο Βroadband/CHIRP για ανιχνεύσεις ψαριών και αναγνώριση σύστασης βυθού.

Structure scan, για πλάγια και κάθετη ανίχνευση, µε υψηλή ευκρίνεια για εύκολη  παρατήρηση και εντοπισµό στόχων, ναυαγίων και αντικειµένων που υπάρχουν στο βυθό.

Με ψηφιακή εξόδο βυθοµέτρου 500 watt RMS και συχνότητες λειτουργίας 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50kHz/83kHz/200kHz (Broadband), 455kHz/800kHz (StructureScan HD).

∆ιαθέτει:

•Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης βυθοµέτρου και δοµής.
•Λειτουργία Track back που µπορείτε να δείτε το ιστορικό του βυθού στην οθόνη του HDS και να κλειδώσετε   ψαρότοπους.
•∆υνατότητα  µέτρησης ακόµα και αποστάσεων στον βυθό.
•Mεγάλης ακριβείας GPS 10Hz, Chart Plotter, δυο στεγανές υποδοχές καρτών MicroSD 32Gb.
•Δυνατότητα εισαγωγής χαρτών C-MAP MAX-N+, Navionics Gold+, Navionics Platinum+, StructureMap™ που   επιτρέπει τη δηµιουργία πραγµατικού χάρτη βυθού.
•Το Insight Genesis™ για τη δηµιουργία του δικού σας ψηφιακού χάρτη σε MicroSD κάρτα.
•Αποθήκευση 5000 στιγµάτων και 200 διαδροµών.
•Συνδέονται στα δίκτυα ΝΜΕΑ 2000 για αισθητήρες (κατανάλωσης καυσίµων, ηλεκτρονική πυξίδα, πληροφορίες κινητήρα κ.α.),
•ΝΜΕΑ 0183,
•Ασύρµατη επικοινωνία µε Tablet για αποµακρυσµένο έλεγχο του HDS, Bluetooth και Ethernet.
•∆υνατότητα εγκατάστασης περιφερειακών συσκευών όπως Broadband Radar 3G & 4G , 3D StructureScan, Auto Pilot.
•Ηχοσύστηµα  SonicHub 2. Με οθόνες υψηλής ευκρίνειας 7”, 9” και 12” WVGA color TFT LCD
•Ικανότητα παρακολούθησης µέχρι και τεσσάρων διαφορετικών οθονών σε µια.

Διαθέτει επίσης είσοδο VIDEO και δυνατότητα επιλογής γλώσσας στα Ελληνικά.

TECHNAVA 210 4015790 www.lowrance.gr
Comodo SSL