Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Μπαταρία-Γεννήτρια H2OnlyBattery

Μπαταρία-Γεννήτρια H2OnlyBattery

Είναι η πρώτη µπαταρία/γεννήτρια η οποία ενεργοποιείται από το νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μια εντελώς νέα τεχνολογία για τα έως σήµερα δεδοµένα, µε συστήµατα «Ανοιχτού Τύπου» που δίνουν τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να πραγµατοποιεί παύση της ενέργειας όποτε εκείνος επιθυµεί.
•∆ε χρειάζεται µπαταρίες.
•Άµεση παραγωγή ενέργειας, οποιαδήποτε ώρα, ξανά και ξανά.
•Ενεργοποίηση µε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
•∆ιάρκεια ζωής δεκαετιών, αναλόγως µε την χρήση.
•∆εν υπάρχει ηµεροµηνία λήξης, καµία διαρροή, καµία αποσάθρωση, ακόµη και αν δεν χρησιµοποιείται.
•Συνεχής λειτουργία 60 ωρών µε ένα βρέξιµο και αν ξαναβυθίζεται σε υγρό θα λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από 350 ώρες.
•∆εν περιέχει ή εκπέµπει τοξικά ή χηµικά.
•Ανανεώσιµο, ανακυκλώσιµο, βιώσιµο και ασφαλές για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
•Πιστοποίηση Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών από την CE για την ασφάλειά του.
•Ελληνικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, διεθνώς εγγεγραµµένο (Ισχύει µέχρι το 2032).

Πως λειτουργεί
Για να ενεργοποιήσετε την H2OnlyBattery θα πρέπει να το βυθίσετε σε ένα ποτήρι νερό, σε ένα ρεύµα, σε ένα ποτάµι, στη θάλασσα, σε οποιοδήποτε υγρό µέσο ή απλά να ρίξετε νερό ή άλλο υγρό πάνω του.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα ούρα θα λειτουργήσουν επίσης. Στη συνέχεια, η µπαταρία αρχίζει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα διαρκέσει όσο ο σπόγγος είναι υγρός. Αυτό θα µπορούσε να διαρκέσει αρκετές ηµέρες ανάλογα µε το κλίµα.

H2OnlyBattery 210 6646 828, 6946 007 570 www.h2onlybattery.gr
Comodo SSL