Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πετονιά Yellow Trooling της Silstar

Πετονιά Yellow Trooling της Silstar

Πετονιά Yellow Trooling της Silstar

Πετονιά µε ειδική επίστρωση εξωτερικά για έξτρα αντοχή και µαλακό πυρήνα για λιγότερες βερίνες και τσακίσµατα, κατάλληλη για συρτή από βάρκα, καθετή αλλά και ψαρέµατα casting, όπως surf casting και rock fishing. ∆ιαθέτει αξιοσηµείωτη ελαστικότητα, ικανή να συνεισφέρει τα µέγιστα στην ασφαλή σύλληψη του ψαριού. Εξασφαλίζει έγκαιρο κάρφωµα και λειτουργεί σαν αµορτισέρ στα δυνατά κεφάλια, κουράζοντας και τελικά εξαντλώντας το µεγάλο θήραµα.

Τα µακροµόρια από co-polymer από τα οποία συνίσταται, φροντίζουν ώστε να µη βερινιάζει και διασφαλίζουν µέγιστη προστασία από την αλµύρα και τις ακτίνες UV. Με ιδιαίτερη αντοχή στις τριβές, έχει το κατάλληλο χρώµα τόσο για συρτή, όσο και για νυχτερινά ψαρέµατα από ακτή.

FOURNARIS FISHING equipment τηλ.: 210 9600.940 www.fournarisfishing.com
Comodo SSL