Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πλάνος Predator Jig από την DTD

Πλάνος Predator Jig από την DTD

Πλανάκια µε βάρος 30, 40 ή 50 γραµµάρια και εξαιρετική απόδοση σε όλο το ύψος της υδάτινης στήλης. Για µία ακόµα φορά η DTD αποδεικνύει τη σηµασία που δίνει στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, είτε αυτές αφορούν στην επεξεργασία των χρωµάτων και το τελικό φινίρισµα, είτε στην πρακτική απόδοση και αποτελεσµατικότητα των τεχνητών της, όπως και αν τα χρησιµοποιήσετε.
Έτσι, µπορείτε να αναζητήσετε παλαµίδες, λούτσους, κυνηγούς, µανάλια, αλλά και µεγάλα κοκκάλια ή µαύρα, πραγµατοποιώντας απλή ανάκτηση στον αφρό ή λίγο κάτω από την επιφάνεια, δουλεύοντας µε jerks στα µεσόνερα, ή αφήνοντας το τεχνητά να ακουµπήσει στο βυθό, ανεβάζοντάς το λίγα µέτρα και αφήνοντάς το πάλι να «πιάσει πάτο», στοχεύοντας στις λαίµαργες στήρες και τις δυνατές συναγρίδες.
∆ιατίθενται σε 4 χρώµατα και το µήκος τους είναι 62, 71 ή 78mm, για τα βάρη που αναφέραµε στην αρχή του κειµένου, αντίστοιχα.

DBS FISHING  2310 486 750, 2310 805 180 www.jigging.gr
Comodo SSL