Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πολυδεσμικό Βυθόμετρο DFF-3D της Furuno

Πολυδεσμικό Βυθόμετρο DFF-3D της Furuno

Πολυδεσμικό Βυθόμετρο DFF-3D της Furuno

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί 41 δέσμες ευθεία και κάθετα από την πορεία του σκάφους, ενώ ο αισθητήρας είναι εξοπλισμένος με τον ειδικό σένσορα εξομάλυνσης της κίνησης του σκάφους. Το πολυδεσμικό βυθόμετρο θα πάρει ξεχωριστή πληροφορία από την κάθε μια από όλες αυτές τις δέσμες και θα μας την εμφανίσει στην οθόνη μας. Έτσι, ο ψαράς πια θα μπορεί να ξέρει αν τα ψάρια είναι δεξιά ή αριστερά από το σκάφος. Αλλά και πόσο μακριά, κάτι που με τα συμβατικά βυθόμετρα ήταν αδύνατο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε την τεχνολογία του DFF- 3D, είναι να είμαστε κάτοχοι του FURUNO Navnet ΤΖtouch2 12 ή 15. Το πολυδεσμικό βυθόμετρο αποτελείται από ένα Black Box (την κεντρική μονάδα σε ένα κουτί) και τον ειδικό αισθητήρα το οποίο θα συνδεθεί με δίκτυο στην οθόνη μας.

Τι πληροφορίες παίρνω από το DFF-3D;
Τα πολυδεσμικό βυθόμετρο όπως βλέπουμε και στις εικόνες πιο πάνω, εκπέμπει με 120 μοίρες άνοιγμα κώνου (60 αριστερά και 60 δεξιά). Αυτό σημαίνει πως όταν είμαστε στα 40 μέτρα βάθος με έναν απλό αισθητήρα (πχ. P66), στην υψηλή συχνότητα θα βλέπαμε 3.3 μέτρα ακτίνα ή διάμετρο 7.6 μέτρων, άρα μια περιοχή με πλάτος 120 μέτρων θα χρειαζόταν να την περάσουμε παράλληλα 17 φορές για να την ανιχνεύσουμε. Με το νέο DFF-3D στα 40 μέτρα βάθος, μπορούμε να ανιχνεύσουμε 60 μέτρα αριστερά και 60 μέτρα δεξιά. Άρα το πέρασμα μιας και μόνο φοράς είναι αρκετό για να έχουμε μια ξεκάθαρη και πλήρη απεικόνιση της μορφολογίας του βυθού, αλλά και των ψαριών που υπάρχουν.

Αν τώρα επιχειρήσουμε να ψάξουμε μια περιοχή πχ. στα 150 μέτρα, τότε με 120 μοίρες ψάχνουμε 225 μέτρα αριστερά και 225 δεξιά! Οι Ιάπωνες σχεδιαστές διάλεξαν για το πολυδεσμικό βυθόμετρο τη συχνότητα των 165KHz, μια μέση συχνότητα που παρέχει σαφήνεια και διείσδυση. Ο κατασκευαστής μας δίνει μέγιστο ωφέλιμο βάθος στα 200 μέτρα με 120 μοίρες, με ακτίνα 300 μέτρα δεξιά και 300 μέτρα αριστερά.

FURUNO HELLAS S.A. 210 4004 426 www.furuno.gr
Comodo SSL