Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Simrad GO5 XSE | GO7 XSr | GO9 XSE | GΟ12 XSΕ

Simrad GO5 XSE | GO7 XSr | GO9 XSE | GΟ12 XSΕ

Simrad GO5 XSE | GO7 XSr | GO9 XSE | GΟ12 XSΕ
5, 7, 9 & 12 «Multi-touch οθόνη αφής πλότερ µε ενσωµατωµένο Chirp Βυθόµετρο, GPS και NMEA 2000 interface

Η GO series είναι µια δυναµική σειρά συσκευών  επαγγελµατικών προδιαγραφών για την ερασιτεχνική βάρκα, η οποία διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες και δεν αρκείται σε ένα µόνο σύστηµα πλοήγησης για κρουαζιέρες, ενώ συνιστάται για ψάρεµα και δέχεται πολλές gadget επεκτάσεις.

Το GO προσφέρει:

• Σούπερ φωτεινότητα στον ήλιο µε sunview φίλτρο, σε µια οθόνη πολλαπλής αφής.
Λειτουργία πλότερ µε ενσωµατωµένο GPS, sonar βυθόµετρο και δικτύωση NMEA2000.
Ραντάρ λειτουργία (διαθέσιµο στη σειρά GO9XSE, στο GΟ7XSR και στο GO12XSE).
Προηγµένη ενσωµατωµένη Wi-Fi σύνδεση που παρέχει πρόσβαση στο GoFree Cloud και τη βάση χαρτών.
• ∆ηµιουργία και µεταφόρτωση χαρτών µέσω της λειτουργίας Genesis, αλλά και αυτόµατες λήψεις λογισµικού µε κοινοποιήσεις.
Εύκολο στη χρήση λογισµικό αφής Heroic.
Βυθόµετρο µε τεχνολογία Chirp (πολλαπλό εύρος συχνοτήτων).
Πληροφορίες κινητήρων και διασύνδεση µε συσκευές ψυχαγωγίας.

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι:

• Εύχρηστο για όλους τους χρήστες
Οθόνη ευρείας αναλογίας  5,7,9 & 12’’ πολλαπλών λειτουργιών µε φίλτρο Sunview
• Multi touch interface
• Ενσωµατωµένο Wi-Fi
• Ενσωµατωµένη κεραία GPS 10 Hz
• Κάρτα Micro SD (στο πίσω µέρος της συσκευής)
• Ενσωµατωµένο βυθόµετρο (Broadband 50-83/200 kHz & Medium / High Chirp)
• Ενσωµατωµένο Bυθόµετρο ∆οµής (DownScan), πραγµατικής απεικόνισης
• ∆ικτύωση NMEA2000
• Sonic Hub (προαιρετικό), διασύνδεση για µουσική ή βίντεο
• Data Engine
• ∆εδοµένα χρήστη
• AIS Targets
• Czone weather conditions
VHF DSC connection

ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. 210 412 3000 I 210 988 8955 store.aegeanel.com
Comodo SSL