Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Τρίποδας-βάση match από την XPOWER

Τρίποδας-βάση match από την XPOWER

Τρίποδας-βάση match από την XPOWER

Πολύ πρακτικός τρίποδας από αλουµίνιο, µε µικρό βάρος και πτυσσόµενα σκέλη που του δίνουν τη δυνατότητα να αυξοµειώνει το ύψος του µεταξύ 100 και 180 εκ. και να µεταφέρεται εύκολα. ∆ιαθέτει ειδικό εξάρτηµα-βάση για τη στήριξη καλαµιού σε οριζόντια θέση και οριζόντιο σκέλος για τη στήριξη υπό γωνία. Αποτελώντας χρήσιµο βοηθό σε ψαρέµατα match (εγγλέζικο, µπολονέζ, feeder).

ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ 2310 752 359 - 2310 752 169 www.enplokalaitzi.com
Comodo SSL