Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Βυθόµετρα FCV-628 & FCV-588 από τη FURUNO

Βυθόµετρα FCV-628 & FCV-588 από τη FURUNO

Βυθόµετρα FCV-628 & FCV-588 από τη FURUNO

Τα νέα µοντέλα της FURUNO έχουν ισχύ 600W (FCV-628) και 1kW (FCV-588), είναι εξοπλισµένα µε το βραβευµένο ψηφιακό φίλτρο FDF (Furuno Digital Filter). Eνσωµατώνουν τις καινοτοµίες Accufish (υπολογισµός µήκους ψαριού), Bottom Discrimination Mode (ανάλυση υλικών πυθµένα). Επίσης και το Post Processing Gain control (ρύθµιση και αλλαγή ευαισθησίας σε όλο το ιστορικό της οθόνης).

Με τη βελτιωµένη λειτουργία A-SCOPE, τα µηχανήµατα υπολογίζουν και µας δίνουν µε ακρίβεια την ακτίνα του κώνου. Ο κώνος οποίος δηµιουργείται από τη δέσµη της ηχούς που στέλνουµε στο βυθό. Ανάλογα και µε τη χρησιµοποιούµενη συχνότητα, µε αποτέλεσµα να γνωρίζουµε το µέγεθος της περιοχής του πυθµένα που σκανάρουµε. Τα νέα βυθόµετρα FCV-628 και FCV-588, γνωρίζουν το µέγεθος των ψαριών και το είδος του βυθού κάτω από το σκάφος σας!

Επίσης διαθέτουν τη νέα τεχνολογία Υψηλής Ανάλυσης Στόχων REZBOOST.

FURUNO HELLAS S.A. 210 4004 426 www.furuno.gr
Comodo SSL