Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Furuno Hellas Fishing Team

23 Σεπτεμβρίου, 2015

Furuno Hellas Fishing Team

Μετά από τέσσερα χρόνια από την ίδρυση της Furuno Hellas S.A, και την εµπιστοσύνη των πελατών στα προϊόντα που αφορούν ερασιτέχνες αλλά και επαγγελµατίες ψαράδες, η εταιρία υλοποίησε µια ιδέα η οποία αποτελεί Πανελλαδική πρωτοτυπία για εταιρεία ηλεκτρονικών συσκευών σκαφών, και απορρέει από την αγάπη και τη γνώση του προσωπικού της εταιρείας και των εξειδικευµένων συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα, για το ψάρεµα! Η ιδέα είναι δηµιουργία µιας οµάδας µε έργο την παρουσίαση των συσκευών, την ανάλυση των δυνατοτήτων τους και την παροχή βοήθειας σε όσους έδειξαν την εµπιστοσύνη τους ή σκοπεύουν να αγοράσουν κάποιο από τα µηχανήµατα της FURUNO και κατ’ επέκταση την εξέλιξη όλων των τεχνικών σκάφους. Η οµάδα της Furuno Hellas θα δραστηριοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, και η δουλειά της θα παρουσιάζεται µέσα από τα social media αλλά και το ειδικό forum που θα «ανοίξει» στο άµεσο µέλλον. Τα µέλη της οµάδας θα αναλύουν σε διάφορες ενότητες του forum τα παρακάτω:
α) ∆υνατότητες των µηχανηµάτων και η επίτευξη των κατάλληλων ρυθµίσεων, σε συνάρτηση µε τις διαφορετικές τεχνικές ψαρέµατος.
β) Λύση σε τεχνικά προβλήµατα και απορίες.
γ) Ανάλυση και εκµάθηση τεχνικών ψαρέµατος από έµπειρους ερασιτέχνες ψαράδες.
δ) Παρουσίαση καινούριων µοντέλων.

Tags
Furuno Hellas Furuno Furuno Hellas Fishing Team [jetpack-related-posts]
Comodo SSL