Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Η Λιµενοµία στο iPad

10 Σεπτεμβρίου, 2015

Η Λιµενοµία στο iPad

Οι χρήστες ipad έχουν στη διάθεσή τους µια νέα εφαρµογή, πολύ χρήσιµη και απαραίτητη στους κατόχους µικρών σκαφών. Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρουσιάζει το γεωγραφικό µήκος και πλάτος και την ταχύτητα του σκάφους σας, ενώ διαθέτει και το Γενικό Κανονισµό Λιµένα αρ.23, µε όλη την Ελληνική νοµοθεσία που τηρούν οι Λιµενικές Αρχές και ρυθµίζει την εγγραφή στα οικεία βιβλία  µικρών σκαφών (ολικού µήκους µικρότερου από 12 µέτρα), τη µεταβίβαση της κυριότητάς τους, την κίνηση και την κυκλοφορία τους στη θάλασσα, τις επιθεωρήσεις τους για την έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας τους κ.λπ. Η νοµοθεσία παρατίθεται σε κωδικοποιηµένη µορφή, και  έτσι ο χρήστης δεν είναι αναγκαίο να ανατρέχει στις επί µέρους διατάξεις για να διαπιστώνει κάθε φορά τι ισχύει και τι όχι, µε κίνδυνο να οδηγηθεί σε εσφαλµένη εκτίµηση. Συγγραφέας της εφαρµογής είναι ο Υποναύαρχος (ε.α.) του Λιµενικού Σώµατος Άγγελος Αργυρακόπουλος, και θα την αναζητήσετε στο itunes σαν «Limenomia», γραµµένο δηλαδή στα λατινικά.

Tags
Άγγελος Αργυρακόπουλος Λιµενοµία Γενικός Κανονισµός Λιµένα
Comodo SSL