Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΤΕΥΧΟΣ Ν.79

12 Νέα της Αγοράς
14 Θαλασσινά Νέα – www.boatfishing.gr

20 Ψάρεµα από ακτή / Από το LRF στο Shore Jigging,
του Γιώργου Τυρίκου-Εργά
26 Ψάρεµα από Ακτή / Μελανούρια µε πολυάγκιστρο & light drifting, του Σάκη Φύλλου
30 Ψάρεµα από Ακτή / Ο ψαρότοπος, η τύχη και η γνώση του,
του Κώστα Ντέµου
36 Ψάρεµα από ακτή / LRF & Soft baits, τεχνητά δολώµατα,
του Παναγιώτη Συρίγου
42 Spinning / Καλοκαιρινές διακοπές και Spinning,
Μειονεκτήµατα & λύσεις, του Νίκου Κληµεντίδη

46 Light Boat Fishing / Το πλεονέκτηµα του σύγχρονου ψαρά,
του Γιάννη Μποντούρογλου
50 Ψάρεµα από Σκάφος / Αύγουστος & Σεπτέµβριος, Μήνες για συρτή & µελανούρια, του Ηλία Κυριακάκη
54 Ψάρεµα από Σκάφος / Τσαούσια, «κόκκινα τέρατα» στα βαθιά,
του ∆ηµήτρη Ξένου
58 Ψάρεµα από Σκάφος / Ψάρεµα µε µηχανήµατα Garmin
για µαύρα ψάρια, του Φίλιππου Σίντου
60 Ψάρεµα από Σκάφος / Μαγιάτικα µε δύο εναλλακτικά δολώµατα, του Νίκου Εικοσιπεντάκη

66 Ψαροτούφεκο / Εξέλιξη στο ψαροτούφεκο,
του Χριστόδουλου Σιµάτη
69 Εξοπλισµός / Καταδυτικό ρολόι Suunto D5
70 Ψαροτούφεκο / ∆ύσκολες καταστάσεις και η αντιµετώπισή τους, του Γιάννη Καλοκάθη
72 Ψαροτούφεκο / Κοντά Όπλα, του Αλέξανδρου Αργουδέλη

74 Βυθόµετρο / Με τα µάτια στραµµένα στην οθόνη,
του ∆ηµήτρη Σπύρου
76 Ηλεκτρονικά

84 Ναυτοσύνη / Κανόνες συµπεριφοράς στο σκάφος,
του Μάνου Ν. Ρούδα
86 ∆οκιµή / Nireus 53 Black, του Γιώργου Πολυχρονίου
90 Φορολογία / Καταργούνται Φ.Π.∆. και τεκµήρια σε σκάφη,
του Γιώργου Πολυχρονίου
92 Παρουσίαση /Zodiac Medline 7.5, του Γιώργου Πολυχρονίου

97 Ναυτιλιακά
98 Eξοπλισµός

Με ένα πλούσιο DVD γεμάτο θάλασσα με μοναδικά θέματα:

Comodo SSL