Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΤΕΥΧΟΣ Ν.85

12 Ειδήσεις

14 Θαλασσινά Νέα / www.boatfishing,gr

16 Παράλληλες Tεχνικές / Σαργοί µε νωπά και τεχνητά δολώµατα των Κώστα Ντέµου, Γιώργου Τυρίκου – Εργά

24 Aφιέρωµα Λούτσοι / Ψαρεύοντας λούτσους µε τεχνητά των Παναγιώτη Συρίγου και Νίκου Κληµεντίδη, σχολιάζει ο Γ. Τυρίκος – Εργάς

34 Casting – Aφρωτό / Κάρφωµα, η αρχή τηςαναµέτρησης και η συµπεριφορά των ψαριών του Μανώλη Φραντζεσκάκη

38 Βιολογία Sarda sarda / Παλαµίδα: Βιολογία, ανάπτυξη και ανίχνευση της ηλικίας της του Giovanni Bianchini, συµµετέχουν: N. Kληµεντίδης, Γ. Τυρίκος – Εργάς, Π. Συρίγος, Κ. Ντέµος, Γ. Μποντούρογλου

46 Aφιέρωµα Μαύρα / Aπό βάρκα µε στόχο τα «µαύρα» των Ν. Εικοσιπεντάκη, Ν. Μπεκιάρη και Γ. Μποντούρογλου

58 Ψαροτούφεκο / Για ψαροτούφεκο στο Μεξικό Α’ Μέρος του Χρ. Σιµάτη

63 Ψαροτούφεκο / Ψαχτήρι vs καρτέρι του Αλέξανδρου Αργουδέλη

66 Ψαροτούφεκο / Τα ανεβάσµατα του χειµώνα του Γιάννη Καλοκάθη

68 Ψαροτούφεκο / Σφυρίδες Τρόπαια! του Θανάση Καραβέλη

70 Βυθόµετρο / Τεχνολογικά όπλα στην ανίχνευση των ψαριών και του βυθού του ∆ηµήτρη Σπύρου

72 Ηλεκτρονικά /

79 Ναυτοσύνη / Φάροι της Ελλάδας του Μάνου Νικ. Ρούδα

84 Tεχνικό θέµα / Συντήρηση Κινητήρα Κολληµένες Βίδες απο ∆ιάβρωση και Οξείδωση Εξαρτηµάτων του Bασίλη Νικολάου

88 ∆οκιµή / Top Line Corsair 29 του Γιώργου Πολυχρονίου

91 Εξοπλισµός /

Με ένα πλούσιο DVD γεμάτο θάλασσα με μοναδικά θέματα:

Comodo SSL