Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΤΕΥΧΟΣ Ν.87

10 Θαλασσινά Νέα | www.boatfihing.gr

16 Ψάρεµα από ακτή Λαβράκια και Τσιπούρες µε Ψαροδόλια, του Κώστα Ντέµου

22 Αφρωτό / Για µελανούρια µε την τεχνική του αφρωτού, του Μανώλη Φραντζεσκάκη

26 Light Rock Fishing / Σκαθάρια στο LRF,του Παναγιώτη Συρίγου

30 Light Rock Fishing / LRF για Σκάρους, του Γιώργου Τυρίκου – Εργά

36 Advertorial / Kendozo Lures: Μια νέα εταιρία που ήρθε για να µείνει! του Nίκου Γιαννακόπουλου

40 Spinning / Mυστικά στο ψάρεµα µε τεχνητά δολώµατα, των: Γιώργου Γεωργίου, Γιώργου Στεργιόπουλου, Γιώργου Τυρίκου Εργά, Παναγιώτη Συρίγου

45 Συνέντευξη / Toni Garro, Live bait trolling, στον Giovanni Bianchini

48 Slow Jigging / Φαγκριά & τσαούσια, του Νίκου Μπεκιάρη

56 Συρτή Αφρού / Μελανούρι ο δύστροπος χορευτής, του Γιάννη Μποντούρογλου

62 Κοντοφύλακας / Zωντανό στον Κοντοφύλακα και στη Ζόκα, του Πέτρου Πετρή

66 Ψαροτούφεκο / Τα λιθάρια, του Χρίστου Σιµάτη

68 Ψαροτούφεκο / Μπλεξίµατα, του Αλέξανδρου Αργουδέλη

70 Ψαροτούφεκο / Καιρικές συνθήκες: Αυτές που θα ευνοήσουν το ψάρεµα µας, και οι «άλλες» του Μάνου Βλατάκη

76 Ηλεκτρονικά

82 Βυθόµετρο / Χρόνος και βυθόµετρο, του ∆ηµήτρη Σπύρου

84 Ναυτοσύνη / Ενδιαφέροντα περί ναυτιλίας, του Μάνου Ρούδα

86 ∆οκιµή / Sarissa SR 787 Vertigo, του Γιώργου Πολυχρονίου

93 Ναυτοσύνη / Tουριστικοί λιµένες – µαρίνες, του Μάνου Ρούδα

97 Nαυτιλιακά

99 Εξοπλισµός

Με ένα πλούσιο DVD γεμάτο θάλασσα με μοναδικά θέματα:

Comodo SSL