Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΤΕΥΧΟΣ Ν.93

10 Ειδήσεις

12 Θαλασσινά Νέα / www.boatfishing,gr

18 Spinning: «Λαβρακοτεχνητό» και «λαβρακοκάλαµο» Τελικά υπάρχουν; του Γιώργου Τυρίκου – Εργά

24 Ψάρεµα από ακτή: Το Ψάρεµα των κυνηγόψαρων. Κυνηγοί, Ντάσκες και Παλαµίδες, του Κώστα Ντέµου

30 Ψάρεµα από ακτή: Ηµερολόγια ψαρέµατος, του Μανώλη Φραντζεσκάκη

34 Shore jigging: Τα µαγιάτικα των κάβων. Η µάχη που επιζητούµε, του Γιώργου Στεργιόπουλου

40 Αλιευτικός εξοπλισµός: Το νήµα β’ µέρος. Τεχνικές και νήµα σε αντιπαράθεση, του Giovanni Bianchini

44 Συρτή Αφρού: Συρτή αφρού για λίτσες. Η µητέρα των µαχών! του Γιάννη Μποντούρογλου

50 Soft bait fishing: Τo ψάρεµα µε σιλικόνες, του Nίκου Μπεκιάρη

56 Tai Rubber: Tai Rubber για φαγκριά (Pagrus Pagrus), του Φίλιππου Σίντου

60 Ψαροτούφεκο: Ψαροτούφεκο στην Ιθάκη.Το µεγαλείο της απλότητας της εξωτερικά, και οι εντυπωσιακές εικόνες που κρύβονται κάτω από το γαλάζιο µανδύα της, του Μάνου Βλατάκη

66 Ψαροτούφεκο: Απερίσκεπτες βολές, του Αλέξανδρου Αργουδέλη

68 Ψαροτούφεκο: Σκηνές στο µπλε, του Χρίστου Σιµάτη

70 Ψαροτούφεκο: Μεγάλο µαγιάτικο! Τo όνειρο που έγινε πραγµατικότητα, του Γιάννη ∆ορόπουλου

72 Βυθόµετρο: Μετρώντας το xρόνο στο Βυθόµετρο, του ∆ηµήτρη Σπύρου

74 Ηλεκτρονικά

81 Ναυτιλιακά

82 Τεχνικό θέµα: Προβλήµατα στο ναυτικό κινητήρα και πιθανές αιτίες, του Μάνου Νικ. Ρούδα

85 Παρουσίαση Raymarine Test Center: Με την αξιοπιστία Raymarine, Επιµέλεια: Γιώργος Πολυχρονίου

88 ∆οκιµή: Diverib 5.50, του Γιώργου Πολυχρονίου

91 Εξοπλισµός

Με ένα πλούσιο DVD γεμάτο θάλασσα με μοναδικά θέματα:

Comodo SSL