Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Λιμεναρχείο Κορίνθου: Τροποποίηση της απόφασης απαγόρευσης ψαρέματος - τι ισχύει

8 Ιουλίου, 2022

Λιμεναρχείο Κορίνθου: Τροποποίηση της απόφασης απαγόρευσης ψαρέματος - τι ισχύει

Με απόφαση του Λιμενάρχη / Αντιπλοίαρχου Π. Κοντού δημοσιεύθηκε τροποποίηση της απόφασης απαγόρευσης αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας Λ/Χ Κορίνθου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 08/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ: Ω5ΝΕ4653ΠΩ-94Ο)

1.- Την απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο εντός της θαλάσσιας ζώνης η οποία οριοθετείται από πλωτούς σημαντήρες που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’ από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ Κιάτου) (αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά) και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος τους.

2.- Η ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία στις ως άνω θαλάσσιες περιοχές θα διενεργείται μόνο κατά τις νυκτερινές ώρες (μετά την δύση του ηλίου και έως την ανατολή) σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων από τυχόν λουόμενους και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

3.- Εκτός των ορίων των ανωτέρω θαλάσσιων περιοχών η αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ Κιάτου), στις οποίες υπάρχουν λουόμενοι, θα διενεργείται ως κάτωθι:

α) Επαγγελματική αλιεία με σκάφος: Με κάθε μέσο και αλιευτικό εργαλείο, σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

β) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με την χρήση του αλιευτικού εργαλείου παραγάδι: Σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή.

γ) Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος με λοιπά αγκιστρωτά εργαλεία: Αφού ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις για την κίνηση των ερασιτεχνικών σκαφών και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

δ) Ερασιτεχνική αλιεία από την ξηρά με καλάμι ή άλλα αγκιστρωτά εργαλεία: Σε απόσταση είκοσι (20) τουλάχιστον μέτρων από τυχόν λουόμενους που υπάρχουν στην περιοχή και με την προϋπόθεση λήψης μέτρων προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού λουομένων.

4.- Οι ως άνω απαγορεύσεις – ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από την 7η Ιουνίου 2022 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

5.- Η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία θα διενεργείται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 373/85 ΦΕΚ Α΄ 131, όπως ισχύει).

6.- Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες συντρέχουσες ευθύνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως ισχύει.

7.- Κάθε προγενέστερη Απόφαση η οποία ρυθμίζει ίδια θέματα, καταργείται.

Ο Λιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Χαρακτηρισμένες ως ‘’πολυσύχναστες’’ από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του ανωτέρω (δ) σχετικού παραλίες, περιοχής αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κορίνθου και των Λιμενικών Τμημάτων υπαγωγής (Α΄Λ/Τ Αγίων Θεοδώρων, Β΄ Λ/Τ Ισθμίας, Γ΄Λ/Τ Π. Επιδαύρου και Δ΄Λ/Τ Κιάτου) είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

• Παραλία ΄΄Καλάμια΄΄, Δήμου Κορινθίων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 56΄31,75΄΄ Β 22ο 55΄22,52΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 56΄10,90΄΄ Β 22ο 54΄51,13΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.

• Παραλία ΄΄Λουτρακίου εντός Χ.Ζ.Λιμένα΄΄, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 58΄36,91΄΄ Β 22ο 58΄35,81΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 58΄24,41΄΄ Β 22ο 58΄30,69΄΄ Α, μήκους 400 μέτρων.

• Παραλία ΄΄Λουτρακίου“, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄52,16΄΄ Β 22ο 58΄13,42΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 58΄24,41΄΄ Β 22ο 58΄30,69΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.

• Παραλία ΄΄Πευκάκια“, Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 56΄09,87΄΄ Β 23ο 09΄02,66΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 55΄42,09΄΄ Β 23ο 08΄41,78΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.

• Παραλία ΄΄Βραχατίου΄΄, Δήμου Βέλου Βόχας (Εντός Χ.Ζ.Λ. Βραχατίου), από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄52,57΄΄ Β 22ο 48΄11,21΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄50,41΄΄ Β 22ο 48΄23,60΄΄ Α, μήκους 300 μέτρων.

• Παραλία ΄΄Μπούσουλας“, Δήμου Μεγαρέων, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο58΄15,71΄΄ Β 23ο 13΄30,00΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 37ο 57΄59,13΄΄ Β 23ο 12΄55,88΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.

• Παραλία ΄΄Ψάθα΄΄, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, από το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 38ο 07΄0,04΄΄ Β 23ο 13΄2,36΄΄Α έως το σημείο με γεωγραφικό στίγμα 38ο 06΄27,07΄΄ Β 23ο 13΄2,58΄΄ Α, μήκους 1.000 μέτρων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΕΚΕΥΑ

Με νέα απόφαση (09/2022) ο Λιμενάρχης Κορίνθου εξαιρεί την υ/β αλιεία από τις ρυθμίσεις της ερασιτεχνικής αλιείας επιφανείας για την καλοκαιρινή περίοδο στην περιοχή ευθύνης του, δεδομένου ότι η υ/β αλιεία ρυθμίζεται επαρκώς από το Π.Δ. 373/85. Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α. συνεργάστηκε για τις δράσεις με την Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Την πρωτοβουλία, τη νομική και επιχειρησιακή καθοδήγηση είχε ο Δικηγόρος Αθηνών Γιώργος Κ. Μαρής, ο οποίος έχει διατελέσει επανειλημμένως νομικός σύμβουλος επιχειρησιακών θεμάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τον οποίο ο σύνδεσμος μας ευχαριστεί.

Ο Σύνδεσμός μας ευχαριστεί τον Λιμενάρχη Κορίνθου κ. Κοντό Παναγιώτη για την άμεση ανταπόκριση, τη συνεργασία και την εμφανή διάθεση επίλυσης των θεμάτων με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Ε.Υ.Α.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κουκούλας                                                                                                 Η Γραμματέας Όλγα Καρτελιά

Tags
Ψάρεμα απαγορεύσεις Λιμεναρχείο Κορίνθου
Comodo SSL