Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τους κοτσαδόρους-Τι ισχύει

4 Νοεμβρίου, 2020

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τους κοτσαδόρους-Τι ισχύει

Το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με μια νέα εγκύκλιο καθορίζει όλα όσα ισχύουν για τους κοτσαδόρους σε επιβατικά μέχρι 8+1 θέσεις και φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους.

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου, ελαφρά επαγγελματικά Μ1 και Ν1, δηλαδή επιβατικά μέχρι 8+1 θέσεις και φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους, μπορούσαν να περνούν ΚΤΕΟ με κοτσαδόρο που δεν είναι ούτε αναδιπλούμενος ούτε αποσπώμενος, χωρίς να σημειώνεται έλλειψη.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει ο κοτσαδόρος να είναι αναδιπλούμενος ή αποσπώμενος εκ κατασκευής ή διαφορετικά, αν δηλαδή είναι σταθερός, θα πρέπει μα αντικατασταθεί ενώ παραμένει απαραίτητο το σημείωμα ρυμούλκησης από την υπηρεσία Μεταφορών για οχήματα με κοτσαδόρο.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του υπουργείου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1) Στην παρ. 4 του άρθρου 9 της (α) σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με τη (β) σχετική, προβλέπεται ότι:

«Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών οφείλει να την αντικαταστήσει με αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Στην περίπτωση μη χρήσης της διάταξης σύνδεσης, αυτή θα πρέπει να αποσπάται ή αναδιπλώνεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για οχήματα που φέρουν διάταξη σύνδεσης εκ κατασκευής». Περαιτέρω, στο άρθρο 11 της αναφερόμενης απόφασης (α’ σχετ.) καθορίζεται ότι η ισχύς της αρχίζει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν συνεχεία, με τη (γ) σχετική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών τροποποιήθηκε το άρθρο 11 «Έναρξη ισχύος» της (α) σχετικής καθορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Νοεμβρίου 2020.

2) Δεδομένου ότι ήδη στην αρχική απόφαση (α’ σχετ.) η ημερομηνία εφαρμογής της επίμαχης παρ. 3, όπως αναριθμήθηκε η πρώην παρ. 4 με τη (β) σχετική, του άρθρου 9 τοποθετείται τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, η συγκεκριμένη διάταξη (παρ. 3 του άρθρου 9) δε νοείται εφαρμοστέα νωρίτερα από την ημερομηνία καθολικής εφαρμογής της απόφασης, ήτοι την 1 η Νοεμβρίου 2020.

Συνεπώς, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη (γ) σχετική, κατά τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία δεν διαθέτουν αποσπώμενη ή αναδιπλούμενη διάταξη σύνδεσης, δεν θα σημειώνεται έλλειψη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1003), τα υπόψη οχήματα απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

Πηγή: troxoikaitir.gr

Tags
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Κοτσαδόροι
Comodo SSL