Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Οι Οικολόγοι εναντιώνονται στη βιντζότρατα

13 Ιανουαρίου, 2017

Οι Οικολόγοι εναντιώνονται στη βιντζότρατα

Ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων για την επαναφορά της βιντζότρατας: «Η Υπουργική Απόφαση θέσπισης σχεδίου διαχείρισης για την βιντζότρατα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την βιωσιμότητα των ελληνικών θαλασσών.

Απειλή για την θαλάσσια βιοποικιλότητα αλλά παράλληλα καταστρατήγηση των αρχών και των διατάξεων εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την βιώσιμη αλιεία αποτελεί η Υπουργική απόφαση 6719/146097 της 30-12-2016 του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με την οποία θεσπίζεται σχέδιο διαχείρισης για την βιτζότρατα.

Όπως έχουν επανειλημμένως τονίσει οι Οικολόγοι Πράσινοι, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο το οποίο λειτουργεί σαρωτικά και έχει καταστροφικά αποτελέσματα στους ιχθυοπληθυσμούς και την θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την κατάσταση αυτή. Μετά από σχετικές αποφάσεις της ΕΕ η βιντζότρατα τελούσε υπό απαγόρευση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι τα σχέδια διαχείρισης που έχουν κατατεθεί ως τώρα δεν έχουν γίνει δεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με πρόσφατη (Αύγουστος 2016) έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (STECF-16-15) μία χώρα  μπορεί να επιτρέψει τη χρήση της βιντζότρατας μόνο αν έχει  εκπονηθεί διαχειριστικό σχέδιο που να το προβλέπει το οποίο θα πρέπει να είναι βασισμένο στην οικοσυστημική προσέγγιση και σε επιστημονικά και οικονομοτεχνικά δεδομένα και θα πρέπει να θέτει ως στόχο την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από τα σημερινά.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να υποκύπτει στις συνεχείς πιέσεις των κατόχων των σκαφών με βιντζότρατα, αγνοώντας τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και τα συμφέροντα των αλιέων παράκτιας ήπιας αλιείας που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αλιέων (περίπου 95%).  Η απόφαση δεν έχει καν λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ η οποία συστήνει καταγραφή των αλιευμάτων σε περισσότερες περιοχές, να αλλάξει ο τρόπος χρήσης ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις, να επεκταθεί η απαγόρευση από Απρίλιο έως Μάιο σε όλες τις ελληνικές θάλασσες και από Νοέμβριο έως Απρίλιο σε κλειστούς κόλπους και η αλιεία να επιτρέπεται 4 μήνες αντί για 6 που ισχύει σήμερα.

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Φίλιππος Γκανούλης, δήλωσε σχετικά: «Επισημαίνω πως η προστασία των θαλασσών μας και των απειλούμενων αποθεμάτων τους μέσα από τη βιώσιμη αλιεία αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας πολιτικών μας, αλλά και σημείο της προγραμματικής μας σύγκλισης συνεργασίας με την παρούσα κυβέρνηση. Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούν την άμεση ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θεσπίζεται σχέδιο διαχείρισης για την βιτζότρατα. Επιμένουν στην οριστική απαγόρευση της βιντζότρατας και των άλλων καταστρεπτικών συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, χωρίς καταστρατηγήσεις και διάτρητα προσχήματα. Η αλιεία θα έχει μέλλον στη χώρα μας μόνο αν ασκείται με βιώσιμες μεθόδους και με σεβασμό στα ιχθυοαποθέματα και την ανανέωση τους και η βιντζότρατα δεν ανήκει σε αυτές».»

Πηγή: http://www.ecogreens-gr.org

Tags
Επαγγελματική Αλιεία Βιτζότρατα Φίλιππος Γκανούλης Κόμμα Οικολόγων Πράσινων
Comodo SSL