Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πειραµατική αλιεία στο Κρητικό Πέλαγος για το “Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων περιόδου 2024”

30 Μαΐου, 2024

Πειραµατική αλιεία στο Κρητικό Πέλαγος για το “Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων περιόδου 2024”

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, η διενέργεια πειραµατικής αλιείας στο Κρητικό Πέλαγος από το σκάφος ‘‘Ναυτίλος’’ για το ερευνητικό πρόγραµµα “Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων περιόδου 2024”.

Η πειραµατική αλιεία θα διεξαχθεί σε 26 σταθµούς στο Κρητικό πέλαγος από τις 10 Ιουνίου έως και τις 30 Αυγούστου. Ο µέγιστος αριθµός δειγµατοληψίας δεν θα υπερβαίνει τις 4 σύρσεις την ηµέρα, η δε µέγιστη διάρκεια κάθε σύρσης δεν θα υπερβαίνει τα 45 λεπτά της ώρας.

Ο συνολικός αριθµός των σύρσεων στην περιοχή του Κρητικού Πελάγους, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα, δεν θα υπερβαίνει τις 26. Η πειραµατική αλιεία θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από το χάρτη.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση «τα αλιεύµατα επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο για τις ανάγκες του προαναφερθέντος προγράµµατος και θα περιορίζονται στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα. Εφόσον υπάρχει αδιάθετη κατάλληλη ποσότητα, αυτή µπορεί να διατεθεί αποκλειστικά για κοινωνικούς σκοπούς, όπως νοσοκοµεία, γηροκοµεία, ορφανοτροφεία ή στρατιωτικές µονάδες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Η παράδοση στα ανωτέρω Ιδρύµατα θα γίνεται βάσει πρωτοκόλλου στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αλιευµάτων ανά είδος. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου θα υποβάλλεται στο Τµήµα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει το Ίδρυµα, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κρήτης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.

Στο σκάφος θα επιβαίνει ερευνητική οµάδα του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. η οποία υποχρεούται να ειδοποιεί τις τοπικές Λιµενικές Αρχές και τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την ηµεροµηνία και ώρα των πειραµατικών εργασιών και τον αριθµό των επιβαινόντων στο σκάφος, πριν από την έναρξη τους. Για την αλιεία θα τηρηθούν οι νόµιµες διατάξεις για τη διενέργεια της κατ’ εξαίρεση πειραµατικής αλιείας.

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα είναι δυνατή εφόσον το επιθυµούν η συµµετοχή βιολόγων και Ιχθυολόγων των συναρµοδίων Υπηρεσιών. Μετά το τέλος του προγράµµατος θα υποβληθεί προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, έκθεση µε τα πορίσµατα της έρευνας».

Πηγή: www.haniotika-nea.gr

Ακολουθήστε το boatfishing.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις θαλασσινές ειδήσεις για το σκάφος, το ψάρεμα και την κατάδυση από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΕΛΚΕΘΕ Πειραµατική Αλιεία
Comodo SSL