Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ 2017

13 Μαΐου, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ 2017

Ο σύλλογος «Τρίτων FC» και ο «Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου», μετά από αίτηση τους και την έγγραφη ανάθεση της ΕΟΥΔΑ, διοργανώνουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας με φελλό στα εσωτερικά νερά, του έτους 2017.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας με φελλό σε εσωτερικά νερά, θα διεξαχθεί μέσα από 4 συνολικά αγώνες.
Κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών έκαστος.
Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
Αγώνας Ημερομηνία Τοποθεσία Διοργανωτής σύλλογος

1ος 10/06/2017 Λίμνη Υλίκη – Βοιωτία Τρίτων FC
2ος 11/06/2017 Λίμνη Υλίκη – Βοιωτία Τρίτων FC

3ος 29/07/2017 Λιμνοδεξαμενή Μαραθοκάμπου – Σάμος Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου
Τελικός 30/07/2017 Λιμνοδεξαμενή Μαραθοκάμπου – Σάμος Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.
Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ, μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και το οποίο θα έχει εκδοθεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα. 
Yπάρχει χρηματικό αντίτιμο ποσού ύψους 50 ευρώ για κάθε αθλητή που θα συμμετάσχει και αυτό το αντίτιμο αφορά και τους 4 αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. 
Τα έσοδα των αγώνων είναι απολύτως ανταποδοτικά των εξόδων της διοργάνωσης, των λειτουργικών εξόδων της ΕΟΥΔΑ και των αναγκών της Εθνικής Αποστολής που θα συμμετάσχει στο Παγκοσμιο Πρωτάθλημα. 
Το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής θα καταβάλλεται στον Αλυτάρχη που έχει ορίσει η ΕΟΥΔΑ με την εκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Είσπραξης της ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος θα παραλαμβάνει ΑΜΕΣΑ το ποσό που έχει ξοδέψει για τις οργανωτικές του ανάγκες με την έκδοση της αντίστοιχης Απόδειξης Πληρωμής της ΕΟΥΔΑ με επισυναπτόμενα τα ισόποσα παραστατικά εξόδων.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2017 η πληρωμή της συμμετοχής κάθε αθλητή (50€) θα γίνει πριν ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας στην Υλίκη.
Τυχόν υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα διατίθεται ΑΥΤΟΥΣΙΟ και αποκλειστικά στις λειτουργικές ανάγκες της ΕΟΥΔΑ καθώς και για τις ανάγκες της Εθνικής Αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 
Ο αγώνας είναι ατομικός και ομαδικός. 
Το δόλωμα και η μαλάγρα που θα χρησιμοποιήσει έκαστος αθλητής και για κάθε μια αγωνιστική ημέρα είναι της αποκλειστικής του ευθύνης, ως κάτωθι :

• μέχρι 2,5 λίτρα δόλωμα από φυσικά σκουλήκια ζωντανά ή μη ζώντα (ελεύθερη επιλογή από τους συμμετέχοντες) π.χ. 
γαιοσκώληκες,biggatino,casters,joker,bloodworm κτλ.

• Σε περίπτωση που ο αθλητής επιλέξει δόλωμα joker ή και bloodworm η συνολική ποσότητα αυτών δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1 λίτρο.

• Η ποσότητα των γαιοσκωλήκων δεν μπορεί να είναι πάνω από 0,5 λίτρο.

• μέχρι 20 λίτρα μαλάγρα, (ελεύθερη επιλογή από τους συμμετέχοντες)Το γλυκό καλαμπόκι θεωρείται μαλάγρα και τοποθετείται μέσα στον κουβά με την μαλάγρα κατά τον έλεγχο των ποσοτήτων. Μπορεί να τοποθετηθεί και συσκευασμένο μέσα στην μαλάγρα με την κονσέρβα.

• Απαγορεύεται η χρήση boilies,pellet και ζαμπόν.

Στην μαλάγρα και στα δολώματα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ποσότητας από τριμελής επιτροπή. Η μαλάγρα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένη σε κουβά με ένδειξη για λίτρα καθώς επίσης και τα δολώματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα γίνει , σύμφωνα με τον Κανονισμό, αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη και τις ποσότητες των δολωμάτων και της μαλάγρας, προ της έναρξης του αγώνα. 
Ο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές. 
Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων στην Λίμνη Υλίκη έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

1. Σιάτρα Σοφία (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ).
2. Κυριαζής Γιώργος (ορίστηκε από τον διοργανωτή).
3. Μαργαρώνης Δημήτριος (ορίστηκε από τον Τομέα Αλιείας με φελλό).

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων στην Λιμνοδεξαμενή Μαραθοκάμπου έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

1. Αϊδίνης Μάκης (ορίστηκε από την ΕΟΥΔΑ).
2. Παππάς Σάκης (ορίστηκε από τον διοργανωτή).
3. Θεοδώρου Πελαγία (ορίστηκε από τον Τομέα Αλιείας με φελλό).

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν έναν (1) αρχηγό ό οποίος μπορεί να είναι αγωνιζόμενος αθλητής. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με την καταβολή παραβόλου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης του αγώνα, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων
Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του (όλοι οι αρχηγοί των συλλόγων θα μπορούν να κάνουν έλεγχο στα Δελτία Συμμετοχής όσον αφορά την έγκαιρη και σύμφωνα με τα προβλεπομενα, υποβολή τους)
Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την ζύγιση σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού. 
Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του. 
Για ότι αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά την έκδοση τους και πριν την ανακοίνωση του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται ΑΜΕΣΩΣ από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους.
Αθλητές που δεν θα φέρουν τα διακριτικά των συλλόγων τους (από την συγκέντρωση των αθλητών έως και την λήξη των απονομών) ΔΕΝ θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης διέπονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδάφιο 6 του Καταστατικού της ΕΟΥΔΑ.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους, ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.
Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτιο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας ΔΕΝ θα συμμετέχουν στον αγώνα.
Η ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι επιθυμητό να παρευρίσκεται ιατρός για την κάλυψη τυχόν ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.
Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο στην ΕΟΥΔΑ, στο email margisam@gmail.com το αργότερο έως 18 Μαϊου 2017
Κανένας σύλλογος δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα εάν δεν τηρήσει αυτή την διαδικασία και κυρίως ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.
Οι προβλεπόμενες παροχές από διοργανωτή σύλλογο είναι :

1. Δημιουργία ψαρευτρών. 
2. Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
3. Γραμματειακή υποστήριξη (κλήρωση, αριθμοί θέσεων συμμετεχόντων αθλητών έντυπα αποτελεσμάτων)

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες :

• Τουφεκτσής Άλκης , τηλ. 6955655397
• Μαργαρώνης Δημήτριος, τηλ. 6977203306

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Ο εκάστοτε διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί : 
1.- Κύπελλα για τoύς αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως και 3 σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος.
2.- Κύπελλα για τoύς αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως και 3 στην συνολική ατομική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (σύνολο τεμάχια τρία (3), που θα αναγράφουν τα εξής :
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ
ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ – ΕΤΟΣ 2017
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ 
Μαραθόκαμπος 30 Ιουλίου 2017
2.- Κύπελλα, για τους συλλόγους που θα καταλάβουν τις θέσεις 1η έως και 3η (σύνολο τεμάχια 3) τα οποία θα αναγράφουν τα εξής :
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ
ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ – ΕΤΟΣ 2017
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μαραθόκαμπος 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
3.- Μετάλλια, για τους αθλητές που θα κατατάξουν τους συλλόγους τους στις θέσεις 1η έως 3η της συνολικής ομαδικής κατάταξης (σύνολο τεμάχια 6, 2 χρυσά 2 αργυρά 2 χάλκινα)

4.- Αναμνηστικό για τον αθλητή που θα αλιεύσει το μεγαλύτερο ψάρι των δυο αγώνων στην Υλίκη και αντίστοιχο αναμνηστικό για τους δύο αγώνες στον Μαραθόκαμπο
5.-Αναμνηστικά για τους 6 πρώτους αθλητές που στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα

Η παρουσία ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των αθλητών στην τελετή απονομών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και τυχόν αθλητές που θα απουσιάζουν δεν θα λάβουν τελική ατομική και ομαδική κατάταξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1oς Πανελλήνιος Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 (Υλίκη)

Ώρα 08.00 Συγκέντρωση αθλητών – Κλήρωση θέσεων
Ώρα 08.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – Προετοιμασία μαλάγρας & αλιευτικού εξοπλισμού, βυθομετρήσεις
Ώρα 09:00 Έλεγχος ποσότητας μαλάγρας και δολωμάτων
Ώρα 10:00 Έναρξη μαλαγρώματος μόνο
Ώρα 10:30 Έναρξη αγώνα 
Ώρα 14:30 Λήξη αγώνα – καταμέτρηση αλιευμάτων
Ώρα 15.00 Τέλος καταμέτρησης αλιευμάτων – Απελευθέρωση 
Ώρα 16.00 Έκδοση αποτελεσμάτων

2ος Πανελλήνιος Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 (Υλίκη)

Ώρα 06.00 Συγκέντρωση αθλητών – Κλήρωση θέσεων
Ώρα 06.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – Προετοιμασία μαλάγρας & αλιευτικού εξοπλισμού, βυθομετρήσεις
Ώρα 07:00 Έλεγχος ποσότητας μαλάγρας και δολωμάτων
Ώρα 08:00 Έναρξη μαλαγρώματος μόνο
Ώρα 08:30 Έναρξη αγώνα 
Ώρα 12:30 Λήξη αγώνα – καταμέτρηση αλιευμάτων
Ώρα 13.00 Τέλος καταμέτρησης αλιευμάτων – Απελευθέρωση 
Ώρα 14.00 Έκδοση αποτελεσμάτων
Ώρα 15.00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Εκδήλωση απονομών


3oς Πανελλήνιος Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 (Μαραθόκαμπος)

Ώρα 09.00 Συγκέντρωση αθλητών – Κλήρωση θέσεων
Ώρα 09.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – Προετοιμασία μαλάγρας & αλιευτικού εξοπλισμού, βυθομετρήσεις
Ώρα 10:00 Έλεγχος ποσότητας μαλάγρας και δολωμάτων
Ώρα 11:00 Έναρξη μαλαγρώματος μόνο
Ώρα 11:30 Έναρξη αγώνα 
Ώρα 15:30 Λήξη αγώνα – καταμέτρηση αλιευμάτων
Ώρα 16:00 Τέλος καταμέτρησης αλιευμάτων – Απελευθέρωση 
Ώρα 17:00 Έκδοση αποτελεσμάτων

Τελικός Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 (Μαραθόκαμπος)

Ώρα 06.00 Συγκέντρωση αθλητών – Κλήρωση θέσεων
Ώρα 06.30 Είσοδος στις ψαρεύτρες – Προετοιμασία μαλάγρας & αλιευτικού εξοπλισμού, βυθομετρήσεις
Ώρα 07:00 Έλεγχος ποσότητας μαλάγρας και δολωμάτων
Ώρα 08:00 Έναρξη μαλαγρώματος μόνο
Ώρα 08:30 Έναρξη αγώνα 
Ώρα 12:30 Λήξη αγώνα – καταμέτρηση αλιευμάτων
Ώρα 13.00 Τέλος καταμέτρησης αλιευμάτων – Απελευθέρωση 
Ώρα 14.00 Έκδοση αποτελεσμάτων
Ώρα 20.00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Εκδήλωση απονομών


Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους των συλλόγων Τουφεκτσής Άλκης τηλ.-6955655397 & Μαργαρώνη Δημήτρη τηλ.- 6977203306, που είναι στην διάθεση σας, να σας βοηθήσουν σε ότι πιθανόν θα μπορούσε να σας απασχολεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Θα πρέπει οι αθλητές να φέρουν ομπρέλες για την ψαρεύτρα τους γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. 
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους και όλες ένα όμορφο Πρωτάθλημα και καλή επιτυχία.

Tags
Αγώνες Γλυκά Νερά
Comodo SSL