Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Προτάσεις ΣΕΚΑΠΛΑΣ προς το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

23 Οκτωβρίου, 2020

Προτάσεις ΣΕΚΑΠΛΑΣ προς το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Αριθ. Πρωτ.: 107/20/ΕΤ / Νέο Φάληρο, 22 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣ: Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών, Επενδύσεων του ΥΝΑΝΠ

ΚΟΙΝ.: 1. Προς όλα τα ανά την επικράτεια Μέλη του Συνδέσμου μας

2. Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.

3. ΣΕΜΕΞ

  

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

 Όπως είναι γνωστό η συνάντησή μας, της 14/10/2020, παρά την προσέλευση της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης υπηρεσιακής σας απασχόλησης.

Από τον διευθυντή του Γραφείου σας, μας ζητήθηκε να συντάξουμε υπόμνημα με τις προτάσεις μας προκειμένου ενημερωθούν οι καθ΄ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου σας έτσι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα υπό συζήτηση θέματα, και να επαναπροσδιοριστεί νέα συνάντηση μαζί σας.

Επισυνάπτοντας το υπόμνημα αυτό και αφού σημειώσουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν πρόσθετη πληροφορία η διευκρίνιση, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Σε αναμονή της πρόσκλησής μας στη νέα συνάντηση,

 

Διατελούμε μετά τιμής

Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Κρανίτης                    Μιχαήλ Αγγελάκης

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ – Π.Ε.Ε.Υ.)

Ε Τ Ο Σ   Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ: 1978

Member of the   International Council of Marine Industry Associations

Member of the European Boating Industry

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΩΝ 2002 – 2019 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

4
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ αριθ. 38 5
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ  αριθ. 17 7
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ  αριθ. 20 9
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ  αριθ. 50 10
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ  αριθ. 23 13
Ν. 4256/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:   Επαγγελματικά Πλοία και άλλες διατάξεις 18
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΙΣΧΥΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 20
 Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης – Τεκμήριο 20
Φόρος πολυτελούς διαβίωσης 21
Επιβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) 21
Συγκριτικός πίνακας  μικρού σκάφους – οχήματος

(για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης)

22
Επαναφορά τεκμηρίου – Δυσμενή αποτελέσματα 23
Εισήγηση για την επανεξέταση των φορολογικών μέτρων για τα σκάφη αναψυχής 23
Κεκλιμένα επίπεδα ( γλίστρες – ράμπες) – ενέργειες που πρέπει να γίνουν 24

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

O Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων &Παροχής Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ – Π.Ε.Ε.Υ) ιδρύθηκε το έτος 1978 και είναι το μοναδικό επαγγελματικό Σωματείο του Κλάδου το οποίο εκπροσωπεί πανελλαδικά άνω των  450 ελληνικών επιχειρήσεων που είναι διασκορπισμένες σε όλη τη μεσογειακή και νησιωτική χώρα.

Μέλη του είναι κατασκευαστές, εισαγωγείς και έμποροι παντός είδους σκαφών, μηχανών θαλάσσης, εξαρτημάτων και παρελκόμενων σκαφών, ναυτιλιακών και ηλεκτρονικών οργάνων, υλικών ναυπήγησης, χρωμάτων,  λιπαντικών,  ειδών πυρασφάλειας, καταδυτικού και αλιευτικού εξοπλισμού, ναυταθλητικών ειδών καθώς επίσης συνεργεία σκαφών και μηχανών, επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, εκδότες περιοδικού και διαδικτυακού (Internet) τύπου και γενικά ότι έχει σχέση με τον κόσμο της θάλασσας.

Ο αριθμός του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού από τα μέλη μας, μέχρι πρόσφατα, ξεπερνούσε τις 15.000, ενώ οι απασχολούμενοι στον κλάδο των σκαφών αναψυχής ο οποίος αποτελεί τη μήτρα (πλωτή οικοδομή) γύρω από την οποία δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός δεκάδων άλλων επαγγελμάτων και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, προσέγγιζαν τις εκατό (100.000) χιλιάδες.

Η Ελληνική παραγωγή καλύπτει το 70% σχεδόν της εγχώριας αγοράς σε σκάφη αναψυχής κάθε είδους έως και 12 μ. μήκος, ενώ παράλληλα οι εξαγωγές που πραγματοποιεί ο Κλάδος είναι πολύ αξιόλογες.

Ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ – Π.Ε.Ε.Υ είναι μέλος

– της ICOMIA – INTERNATIONAL COUNCIL OF MARINE INDUSTRY ASSOCIATIONS καιτης

– EUROPEAN BOATING INDUSTRY

και μία από τις βασικότερες εκδηλώσεις του είναι η έκθεση ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΑΘΗΝΩΝ, θεσμός πλέον, που διεξάγεται αδιαλείπτως από το 1978.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΩΝ 2002 – 2019

Έτος Πωλήσεις Έτος Πωλήσεις
2002 6.531 2011 3.464
2003 7.583 2012 2.774
2004 8.761 2013 2.060
2005 9.590 2014 2.512
2006 9.668 2015 2.423
2007 11.112 2016 2.515
2008 9.271 2017 2.919
2009 7.223 2018 3.383
2010 5.495 2019 3.655

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις προτεινόμενες προτάσεις μας σκοπείται η διευκόλυνση των απασχολούμενων  με τις συναφείς δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο με τη λήψη  μέτρων που εκτιμάται βασίμως ότι θα συμβάλλουν στην έτι περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα σε όλες τις εκφάνσεις του από την κατασκευή/διάθεση στην αγορά μικρών σκαφών μέχρι και την παροχή υπηρεσιών.

Αίρονται κατά συνέπεια οι ανασταλτικοί παράγοντες που απωθούσαν ή και δυσκόλευαν όσους επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής θαλάσσιων εκδρομών με σκάφη με ό,τι αυτό ευμενές σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται και για την απασχόληση και για την εθνική μας οικονομία ευρύτερα.

ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

Πολλάκις κατά το παρελθόν έχουμε ζητήσει την ένταξη του ΣΕΚΑΠΛΑΣ στο Πρωτόκολλο άλλως πίνακα αποδεκτών για κάθε θέμα που ενδιαφέρει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες των μελών του Συνδέσμου μας (κατασκευή σκαφών-συστατικών-εφοδίων, εμπορία αυτών και κινητήρων, εκμισθώσεις, παροχή υπηρεσιών).

Πολλάκις κατά το παρελθόν έχουμε ζητήσει, στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στον κλάδο μας, να συμμετέχει εκπρόσωπός μας σε επιτροπές εξέτασης θεμάτων ενδιαφερόντων μας ή να ζητείται εγγράφως η γνώμη μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Με εξαίρεση Διεύθυνση του Κ.Ε.Π.  ανταπόκριση δεν έχει υπάρξει. Ο Σύνδεσμός μας ενημερώνεται από τις εφημερίδες ή διάφορες ιστοσελίδες με ότι αυτό για την έγκυρη ενημέρωσή μας σημαίνει.

Μάλιστα το γεγονός αυτό επιτείνεται καθόσον δεν αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πράξεις που κατά νόμο  (ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α΄) είναι αναρτητέες ! (διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκύκλιοι κ.λπ.).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ

αριθ. 38


 1. Ελλείπει παντελώς στατιστική παρακολούθηση της πορείας του Κανονισμού αυτού από απόψεως του συνολικού αριθμού των σκαφών που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του, του έτους ναυπήγησης των σκαφών του είδους αυτών (πολυεστερικών – φουσκωτών – άλλων) και λοιπών άλλων παραμέτρων σχετιζόμενων με τους κινητήρες του έτους διάθεσή τους στην αγορά, τις απαιτήσεις  και τις τιμές εκπομπής καυσαερίων (Dir: 213/53/ΕΕ, Παράρτημα 1, Β, 2.1.). Παρά το γεγονός ότι έχουμε επανειλημμένα ζητήσει (βλ. πιο κάτω με πλάγια γράμματα) στατιστικά στοιχεία ουδέποτε μας παρασχέθηκαν. Θα πρέπει από όλους μας να γίνει κατανοητό ότι η στατιστική παρακολούθηση και ειδικότερα η συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των πιο πάνω δεδομένων στοχεύει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη λήψη ορθών αποφάσεων από τα μέλη μας ενόψει και της μάστιγας του κορονοϊού.

Μάιος 2013

Όπως είναι γνωστό κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων στο Υ.Ν.Α. ή στις Λιμενικές Αρχές τηρούνται μητρώα διαφόρων προσώπων (νομικών και φυσικών) που έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Σχετικές δραστηριότητες για τις οποίες, κατ’ αρχήν, εστιάζεται το ενδιαφέρον του Συνδέσμου είναι:

– Εκμισθωτές του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20.

– Παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (άρθρο 8 ν. 3409/2005).

– Ιδιοκτήτες καταδυτικών συνεργείων, επαγγελματίες δύτες, μαθητευόμενοι δύτες (άρθρο 12 του Γ.Κ.Λ. 10).

– Ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί (άρθρο 6 του Γ.Κ.Λ. 16).

– Ιδιοκτήτες σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (π.δ. 23/2000).

– Ιδιοκτήτες σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών.

– Εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών (άρθρο 10 του Γ.Κ.Λ. 38).

2. Τα προς εκμίσθωση σκάφη (RENTABOAT) θα πρέπει να είναι νεότευκτα (π.χ. να μην έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία κατασκευής τους) σημαντική παράμετρος για την απασχόληση και την εθνική οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική του έκδοση ο Κανονισμός αυτός προέβλεπε τα σκάφη να είναι ηλικίας μικρότερης του ενός έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών

3. Μετά παρέλευση 12/ετίας τα παλαιά σκάφη να αντικαθίστανται. Παρεμφερής διάταξη, για το (RENT A CAR) το οποίο προβλέπει ότι:«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοικτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζονται τα δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους»  ΣΧΕΤ.: ( αριθ. 16597/29.12.2010, ΦΕΚ Β’ 2156/31.12.2010 Υπουργική Απόφαση όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25760/11-12-2015 (ΦΕΚ Β 2737 16.12.2015).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Θεωρούμε ότι παρέλκει η αιτιολογία καθόσον πρόκειται περί αυτονόητων τροποποιήσεων που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: ΓΚΛ αριθ. 16 <<Θαλάσσια Ταξί>>. Προ διμήνου καταργήσατε το όριο ηλικίας (πενταετία)  και πάλι, ανεξήγητα, χωρίς διαβούλευση…..  απομένουν οι λάντζες……..

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Υπηρεσία, προτιμάς πεπαλαιωμένα σκάφη. Άρα συνακολούθως  θα πρέπει και τα λοιπά μεταφορικά μέσα να είναι και αυτά πεπαλαιωμένα (τραίνα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κλπ).

Διαπιστώνουμε επίσης ότι κατά την άποψη της Υπηρεσίας προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καλλίτερα από τα πεπαλαιωμένα σκάφη. Περιττό να επαναλάβουμε τη ζημία στην Εθνική Οικονομία, απασχόληση κλπ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Η κατάργηση του χρονικών ορίων  ηλικίας εισόδου σκάφους και απουσία ορίου εξόδου είχε και συνεχίζει να έχει, σε πολλές περιπτώσεις, την πώληση παλαιών ερασιτεχνικών σκαφών τα οποία μετατράπηκαν εν μια νυκτί σε επαγγελματικά όχι για να δραστηριοποιηθούν αλλά για να συμπληρώσουν τον αριθμό των κατ’ ελάχιστο τριών σκαφών ενός ιδιοκτήτη ενός καινούριου ή μεταχειρισμένου, ικανού όμως μήκους, σκάφους. Οι μεγάλες ιστοσελίδες  μεταχειρισμένων άδειασαν κυριολεκτικά  από μικρά ερασιτεχνικά σκάφη μήκους τουλάχιστον 4,30 μ. για να μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του Γ.Κ.Λ. 38.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Με την τροποποίηση που έγινε στις 19/6/2019 όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως ολικού μήκους θα πρέπει να είναι τύπου ΟΡΕΝ. Όμως με το προηγούμενο (μέχρι 19/6/2019) νομικό καθεστώς μόνον τα άνω των επτά μέτρων ολικού μήκους σκάφη έπρεπε να είναι τύπου ΟΡΕΝ και παρά την πάροδο 18 μηνών το θέμα αυτό παραμένει άλυτο. Απαιτείται άμεση τροποποίηση και επαναφορά σε ισχύ των προηγούμενων διατάξεων καθόσον εφαρμογή του Κανονισμού θα οδηγήσει στην απόσυρση σκαφών κάτω των επτά μέτρων που δεν είναι τύπου ΟΡΕΝ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη κατάσταση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ

αριθ. 17

Κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους να συμμετέχουν σε εξετάσεις, μετά από 30/ωρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και να αποκτούν άδεια χειριστή πηδαλιούχου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η πιο πάνω άδεια προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 17 με τίτλο «Για τις λεμβουχικές εργασίες», στο οποίο παραπέμπει η Απόφαση καθορισμού σύνθεσης πληρώματος (Υ.Α. 3511.1/11/2007, ΦΕΚ 1327 Β΄) για τα μικρού μεγέθους επαγγελματικά πλοία (Ημερόπλοια)που διενεργούν εκδρομές μέχρι έξη (6) ναυτικά μίλια από το σημείο αναχώρησης.

Βασική απαίτηση είναι ο υποψήφιος να έχει είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τουλάχιστον προϋπηρεσία σε εμπορικά πλοία  και σε ειδικότητες κα­ταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου.

 

Η πρότασή μας προβλέπει:

 • θεωρητική εκπαίδευση δέκα (10) ωρών επί εγκεκριμένης από το ΥΝΑΝΑΠ ύλης, Δ.Κ.Α.Σ., ναυτική ορολογία, ναυτιλία μικρών αποστάσεων, σημάνσεις καταδύσεων, υποβρύχιας αλιείας, επιφανειακής αλιείας, κίνηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ναυτικοί χάρτες, φάροι – φαροδείκτες κ.λπ.
 • πρακτική εκπαίδευση δέκα (10) ωρών εντός λιμένος (προσέγγιση, πρυμνοδέτηση, παραβολή, άπαρση, είσοδος – έξοδος από το λιμένα, διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα – στροφή Williamson – Butakov κ.λπ.).
 • πρακτική εκπαίδευση είκοσι (20) ωρών εκτός λιμένος, προσορμίσεις, αγκυροβολία,
 • χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, κατασκευή κόμπων κ.λπ.

Είναι ευνόητο ότι η πρότασή μας αυτή είναι σαφώς πιο αυστηρήσυμβάλλουσα έτσι στην ασφαλή εκτέλεση του πλου καθόσον η 24/μηνη  θαλάσσια υπηρεσία που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα διάταξη δεν σημαίνει, αναγκαίως, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει διακυβερνήσει/χειριστεί σκάφος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του σε πλοίο.

Εναργές παράδειγμα: Ναυτολογείται κάποιος σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο της γραμμής Πειραιά – Κρήτης, οι πλόες του οποίου διενεργούνται, όπως είναι γνωστό, κατά τη νύχτα.

Ο Πλοίαρχος του πλοίου αναθέτει στο πρόσωπο αυτό καθήκοντα και υποχρεώσεις στο γκαράζ του πλοίου για τη στοιβασία των οχημάτων.

Μετά από την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών προϋπηρεσία έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις χωρίς μάλιστα να προβλέπεται ότι πρέπει να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους !!!

Εν κατακλείδι στόχος της πρότασής μας αυτής η διευκόλυνση των απασχολούμενων  με τις συναφείς δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι παρεμφερής (αλλά σαφώς αυστηρότερη) με την, παρατιθέμενη πιο κάτω, διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) η θεσμοθέτηση της οποίας, κατά κοινή ομολογία και εκ του αποτελέσματος κρινόμενη, προσέδωσε σημαντική ανοδική ώθηση στον καταδυτικό τουρισμό της χώρας μας.

 «Άρθρο 10

«1. (α) Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα (10) μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών, δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη συνοδευόμενη περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkelling), καθώς και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται απότις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι (6) ναυτικών μιλίων. Περιορισμός απόστασης από το σημείο εκκίνησης δεν υφίσταται, αρκεί το σκάφος να μην υπερβαίνει την απόσταση των έξι (6) ναυτικών μιλίων από οποιαδήποτε ξηρά

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

αριθ. 20

Ελλείπουν από το περιεχόμενο του Κανονισμού αυτού, ο οποίος τροποποιήθηκε/κωδικοποιήθηκε πρόσφατα, διατάξεις σχετικές με τη σήμανση CE και γενικά με τις πιστοποιήσεις (*) καθώς και η αντικατάσταση των μικρών σκαφών που δεν φέρουν σήμανση, μετά πάροδο μεταβατικής περιόδου παρά το γεγονός ότι σχετική και πλήρως αιτιολογημένη πρότασή μας υποβλήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου σας !!!

Θεωρούμε ως ουσιώδες το θέμα αυτό δηλ. να γίνεται για επαγγελματικούς λόγους χρήση σκαφών και άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής τα οποία δεν πληρούν τις κατασκευαστικές και λοιπές απαιτήσεις των Οδηγιών της Ε.Ε. και των εναρμονισμένων προτύπων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης. Είναι προφανείς οι παρενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση απευκταίου ατυχήματος.

Για τους πιο πάνω λόγους θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και όριο αντικατάστασης των σκαφών που έχουν συμπληρώσει ηλικία δώδεκα ετών όπως ισχύει και εφαρμόζεται  με το (RENT A CAR) το οποίο προβλέπει 7/ετία ( αριθ. 16597/29.12.2010, ΦΕΚ Β’ 2156/31.12.2010 Υπουργική Απόφαση)

 (*) Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2013(213/390/ΕΕ), ISO  15649  μέρη 1-7)

  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

αριθ. 50

ΘΕΜΑ 1:  Διαδικασία εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Στην ιστοσελίδα HCG αναρτήθηκε πίνακας ο οποίος περιέχει πάνω από χίλιες ερωτήσεις που απευθύνονται στους υποψήφιους να αποκτήσουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Η απόφαση αυτή δηλ. να αυξηθεί ο αριθμός των ερωτήσεων από εκατό σε πάνω από χίλιες (δεκαπλασιασμός), να μη δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας αφού η νέα αυτή διαδικασία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον προσεχή μήνα Νοέμβριο !, να μη έχει προηγηθεί διαβούλευση σε ένα τόσο κομβικό θέμα με τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, άμεσα ή έμμεσα, στον τομέα αυτόν, προκάλεσε ήδη   την έντονη ανησυχία όλων των ανά την επικράτεια μελών μας αλλά και των πελατών και εν δυνάμει πελατών μας.

Η βεβιασμένη αυτή απόφαση είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα την άμεση, ξαφνική και  πάλι χωρίς διαβούλευση απόσυρσή της  και την αντικατάστασή της με μειωμένο αριθμό ερωτήσεων στο ένα τέταρτο του αρχικού αριθμού των ερωτήσεων.

Τίθεται κατά λογική συνέπεια το ερώτημα ποιος ήταν ο λόγος της αυτεπάγγελτης λήψης της απόφασης αυτής η οποία όπως προαναφέρθηκε δημιούργησε δυσάρεστες εντυπώσεις στο κοινό.

Σε κάθε περίπτωση ξαφνικώναποφάσεωνσχετιζόμενων, ως η προκείμενη, με τη διαδικασία εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, χωρίς την τήρηση της θεμελιώδους αρχής,  της συμμετοχικής δηλονότι διαδικασίας στη λήψη τους,μεαπουσία του Συνδέσμου εκείνου τα μέλη του οποίου κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα σκάφη αυτά ανά την Επικράτεια μας βρίσκει στην απέναντι πλευρά.

ΘΕΜΑ 2:

Ο  Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 50 στο άρθρο 3 παργ. 19 για τις άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών προβλέπει:

«19. Αντίστοιχη άδεια εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο ενδιαφερόμενος, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ότι η Αρχή που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας».

Η πιο πάνω διάταξη καθίσταται, εν τοις πράγμασι, ανεφάρμοστη. Τουρίστας π.χ. Βρετανός, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας για εβδομαδιαίας διάρκειας διακοπές, κάτοχος άδειας από την  «RYARoyal Yachting Association – UK National Governing Body» θα πρέπει να μεταβεί στην προξενική ή πρεσβευτική του Αρχή στην Ελλάδα για να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό βεβαίωση και ταυτόχρονα να έχει προβεί και στην επίσημη, για να είναι ισχυρή,  μετάφραση της άδειας του !!!. Είναι αντιληπτό ότι κατά το επταήμερο αυτό με τυχόν αργίες όχι μόνον ότι δεν θα ασχοληθεί με το θαλάσσιο τουρισμό με ταχύπλοο μικρό σκάφος με ότι αυτό, δυσμενές σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται για τους επαγγελματίες του κλάδου, τον τουρισμό και την εθνική μας οικονομία αλλά ούτε καν  θα προλάβει να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Κράτη ακόμη και αυτά που δεν συνορεύουν με θάλασσα έχουν καταστεί μέλη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη  (UNECE – UnitedNationsEconomicCommissionforEurope) σύμφωνα με το ψήφισμα ResolutionNo. 40 και κάνουν αποδεκτές τις σχετικές άδειες.

Σχετικό αίτημά μας έχει υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου το Ιούνιο 2018 και δεν έχουμε κάποια επί του θέματος αυτού ενημέρωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΩΝ

Austria Belarus Belgium Bulgaria
Croatia Czech Republic Finland France
Germany Hungary Ireland Italy
Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands
Norway Poland Republic of Moldova Romania
Russian  Federation Serbia Slovakia Switzerland
Turkey

 

Ukraine

 

United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland

United States

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ

αριθ. 23

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι προτάσεις μας για τον Κανονισμό αυτόν ευρίσκονται σε πλήρη ταύτιση με τις διατάξεις που ισχύουν για τη νηολόγηση πλοίων έτσι ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο για τα μικρά σκάφη να ισχύουν  μη απαραίτητες γραφειοκρατικές διατυπώσεις π.χ. υπεύθυνη δήλωση ότι έχω στο σκάφος μου όλα τα εφόδια !!!, οι οποίες όμως δεν ισχύουν για τα μεγαλύτερα πλοία/πλοιάρια που νηολογούνται.

 ΠΡΟΤΑΣΗ 1

Να διαγραφεί η παράγραφος 8 του άρθρου 9 η οποία προστέθηκε με τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 45 και να επανέλθει σε ισχύ στο σύνολό της η  αρχική διατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 10, αφού πριν επέλθουν οι αναγκαίες προσαρμογές π.χ. με τη διαγραφή  χορηγείται στον έμπορο με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων κυριότητας σκάφους και μηχανής/ών, των δηλώσεων συμμόρφωσης σκάφους και μηχανής/ών (εφόσον τα προϊόντα αυτά υπάγονταν κατά το χρόνο της αρχικής εγγραφής  τους στην οικεία Οδηγία για τη σήμανση CE), το δικαιολογητικό της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που υπάρχει στο φάκελο του σκάφους. Στα επικυρωμένα φ/α να υπάρχει παρατήρηση ότι η χορήγησή τους γίνεται για να καταστεί δυνατή η μεταγενέστερη εγγραφή του σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

α) Έμπορος αγοράζει μεταχειρισμένο σκάφος με σκοπό τη μεταγενέστερη μεταπώληση εκδίδοντας το προβλεπόμενο παραστατικό (Τιμολόγιο αγοράς).

β)Το σκάφος, σύμφωνα με την ισχύουσα, σήμερα, διάταξη της παργ. 8 του άρθρου 9 δεν διαγράφεται.

γ) Εάν δεν μεταπωληθεί το σκάφος, από τον έμπορο, για τους χ ψ λόγους, θα εξακολουθεί να φαίνεται στην οικεία μερίδα του Β.Ε.Μ.Σ. ως ιδιοκτήτης, ενδεχομένως επ’ άπειρον, ο παλαιός/αρχικός ιδιοκτήτης. Αν δε συντόμως μηχανογραφηθούν τα Β.Ε.Μ.Σ. και θα έχει πρόσβαση σ’ αυτά το ΥΠ.ΟΙΚ. γίνεται αντιληπτό τι θα επακολουθήσει.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2

Η υποπ. (1) της περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 να ισχύει μόνον για τα σκάφη που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ (Πρόκειται για τη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του κ.λπ., κ.λπ.) Υπόψη ότι στη Δήλωση συμμόρφωσης αναγράφονται οι βασικές απαιτήσεις (essentialrequirements ) της Οδηγίας καθώς και όλα τα τεχνικά εγχειρίδια/εναρμονισμένα πρότυπα (ENISO) που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DeclarationofConformity) υπερ-υπερκαλύπτει το περιεχόμενο της προβλεπόμενης να συνυποβάλλεται βεβαίωσης.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3

Να καταργηθούν οι περιπτώσεις δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 9 οι οποίες συνυποβάλλονται για να καταστεί δυνατή η μεταγραφή μικρού σκάφους και έχουν ως εξής:

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του πωλητή ή του αγοραστή ότι δεν έχει εκδοθεί ναυτολόγιο για το σκάφος ή πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), για σκάφος που έχει εκδοθεί ναυτολόγιο.

ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του πωλητή ή του αγοραστή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ο κάθε Οργανισμός να μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του – Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν απαιτούνται για τα σκάφη που νηολογούνται !

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4

Να καταργηθούν οι υποπερ. (3) και (5) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 ομοίου περιεχομένου προς τις αντίστοιχες της προηγούμενης πρότασης για να καταστεί δυνατή η διαγραφή του σκάφους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ο κάθε Οργανισμός να μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του – Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν απαιτούνται για τα σκάφη που νηολογούνται !

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5

Στην αίτηση για την εγγραφή (αρχική καταχώριση) σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. να αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία που εξατομικεύουν το σκάφος, τη μηχανή και τον αιτούντα ΜΟΝΟΝ τα εξής:

 • ο Α.Φ.Μ. μου είναι πραγματικός και μοναδικός
 • Ούτε το σκάφος ούτε η μηχανή (εφόσον φέρει μηχανή) έχουν εγγραφεί/καταχωρισθεί σε Β.Ε.Μ.Σ. άλλης Λιμενικής Αρχής
 • έχω παραλάβει τα εγχειρίδια ιδιοκτήτη σκάφους και μηχανής που προβλέπονται από την ισχύουσα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα Ι παργ. Α 2.5. για το σκάφος – παργ. Γ 2 για τη μηχανή και ΕΝ ISO 10240:2004  για τα καινούργια σκάφη και τις καινούριες μηχανές).

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ:

 • να καταργηθεί η περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
 • να καταργηθεί η υποπ. (2) της περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και των δικαιολογητικών με τη σωρευτική αναγραφή όλων των πιο πάνω σε ένα έντυπο.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 6

Να συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία 9 Αναγνωριστικός Αριθμός Σκάφους –Α.Α.Σ. (CraftIdentificationNumber-C.I.N.) να αναγράφεται:

 • στη μερίδα του σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ.
 • στην Άδεια Εκτέλεσης Πλόων-Α.Ε.Π.
 • στο Πιστοποιητικό κυριότητας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πλήρης εξατομίκευσης του σκάφους σύμφωνα με την Οδηγία 2013/53/ΕΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήδη από την αρμόδια Διεύθυνση έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. Απαιτείται όμως και η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασής μας.

  

ΠΡΟΤΑΣΗ 7

Ανάπτυξη λογισμικού καταχώρισης-διαχείρισης στοιχείων μικρών σκαφών, κινητήρων που εγγράφονται στα ΒΕΜΣ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Στατιστική παρακολούθηση – Εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 8

Πρόσβαση των Λιμενικών Αρχών στο Μητρώο Κατασκευαστών (ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ) για ταυτοποίηση κατασκευαστών, εντολοδόχων και προσώπων που είναι αρμόδια για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά δηλ των σκαφών, κινητήρων και συστατικών μερών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, πρόσωπα τα οποία εκδίδουν και χορηγούν τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης και πλήθος άλλων βεβαιώσεων που προβλέπουν οι συναφείς διατάξεις.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 9

Να διευκρινισθεί τι θα γίνει με τους ηλεκτροκινητήρες, θέμα που εκκρεμεί στο Υπουργείο πάνω από επτά (7) χρόνια !

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 10

Αναγραφή, στις Άδειες Εκτέλεσης Πλόων, του Κατασκευαστή του σκάφους και όχι του (εμπόρου)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου οδηγιών προς το λιμενικό προσωπικό που ασχολείται με τις εκδόσεις των Αδειών Εκτέλεσης Πλόων για αποτροπή εσφαλμένων εγγραφών.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 11

Φ.Π.Α. των εισαγόμενων ή ενδοκοινοτικώς αποκτώμενων μικρών σκαφών

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου οδηγιών προς το λιμενικό προσωπικό που ασχολείται με την εγγραφή των μικρών σκαφών στο Β.Ε.Μ.Σ. να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. 23 ιδιαίτερα όταν πρόκειται περί σκαφών ενδοκοινοτικής απόκτησης προστατεύοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον, παράλληλα και την εγχώρια παραγωγή.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 12

Να εκδοθεί εγκύκλιος η οποία να διευκρινίζει, προς τις Λιμενικές Αρχές, ότι οι μη προωστικοί ηλεκτροκινητήρες – μηχανές ψαρέματος οι οποίες τοποθετούνται στην πλώρη και χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρονικές άγκυρες και αυτόματοι πιλότοι  δεν αποτελούν μέσο πρόωσης ούτε κύριο ούτε βοηθητικό του σκάφους και ως εκ τούτου δεν εγγράφονται στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών-Β.Ε.Μ.Σ. (πρώην Λεμβολόγια). Με άλλα λόγια οι μικροί ηλεκτροκινητήρες αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από/στα ΒΕΜΣ, ως μηχανήματα / εξοπλισμός του σκάφους, που δεν σχετίζεται με την πρόωση αυτού, όπως για παράδειγμα αντιμετωπίζονται τα bowthrusters.

Για το ίδιο θέμα σχετική είναι και η διευκρινιστική κοινή εγκύκλιος YEN/ΔΛΑ-β και ΥΕΝ/ KEEΠ/ΔEΠ/ENEΣΠE αριθ. 2122/45/01/10 – 07-2001) σύμφωνα με την οποία «Όλες οι προωστήριες μηχανές (κύριες και εφεδρικές) και οι τυχόν ηλεκτρογεννήτριες που φέρει ένα μικρό σκάφος πρέπει να καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων του».

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 13

Να παύσουν οι Άδειες Εκτέλεσης πλόων να εκδίδονται εν έτει 2019 χειρόγραφα !!!

Αν κάποιος παρακολουθήσει τις χειρόγραφες εγγραφές επί των Αδειών δύσκολα θα μπορέσει να διακρίνει π.χ. το γράμμα Ο από τον αριθμό  0 ή από το γράμμα Dτης Λατινικής αλφαβήτου ιδιαίτερα κατά την αναγραφή των σειριακών αριθμών των κινητήρων.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 14

Να χαρακτηρίζονται ως μικρά σκάφη όσα έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα όπως άλλωστε εφαρμόζεται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 15

Τα μέλη μας κατασκευαστές και πωλητές ή έμποροι σκαφών ή και μηχανών εκδίδουν το οικείο, κατά τις ειδικότερες διατάξεις, τιμολόγιο για την πώληση καινούργιων ή μεταχειρισμένων σκαφών ή μηχανών.Όπως  είναι αυτονόητο ως επαγγελματίες δεν εκδίδουν ιδιωτικό συμφωνητικό που και αυτό προβλέπεται ως παραστατικό προφανώς όμως για χρήση μη επαγγελματιών οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν στην κατοχή του σκάφος ή και μηχανή προϊόντα που όμως επίσης για διάφορους λόγους δεν έχουν εγγραφεί στο ΒΕΜΣ. Άλλωστε για το λόγο αυτό προβλέπεται ότι το παραστατικό αυτό (ιδιωτικό συμφωνητικό) θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακών μηχανών για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες

Όμως  τα αρμόδια για την τήρηση του Β.Ε.Μ.Σ.  πρόσωπα, σε ορισμένες Λιμενικές   Αρχές, δεν αρκούνται στο επίσημο κατά νόμο παραστατικό στοιχείο όπως είναι το τιμολόγιο και απαιτούν, στην περίπτωση μεταχειρισμένου σκάφους ή και μηχανής, και την προσκόμιση όσων προβλέπονται για τα ιδιωτικά συμφωνητικά.

Αναμένεται απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση σε επιστολή-ερώτημά μας ημερ. 13/7/2020

 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 1. Φορτηγό σκάφος μέχρι και δέκα μέτρα θεωρείται μικρό (ΓΚΛ 23) και λεμβολογείται.
 2. Για τη διακυβέρνησή του απαιτείται σύνθεση πληρώματος (π.δ. 382 /1978) δηλ. Κυβερνήτης Γ΄ και Μηχανικός ή Μηχανικοί, ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα σε ίππους.
 3. Πρόταση: Ανάλογη εφαρμογή με την Υ.Α. αριθ. 3511.1/11/2007/9-07-2007για τα Ε/Γ πλοία με ταυτόχρονη όμως επέκταση της έκτασης των πλόων τους (αμφοτέρων Φ/Γ και Ε/Γ) στα δώδεκα μίλια και την ταυτόχρονη μη απομάκρυνση από την πλησιέστερη ακτή σε απόσταση μεγαλύτερη των έξη μιλίων.

1. N. 4256/2014

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ:   Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

1. Ο πιο πάνω ν. 4256/2014 σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών τροποποιήθηκε πέντε φορές !!!

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες για την προσαρμογή του και ίσως για την κωδικοποίησή του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ:

ν. 3232/2004 (Α΄ 48).

ν. 4276/2014 (Α΄155),

ν.4487/2017 (Α΄ 116),

ν. 4504/2017 (Α΄ 184),

ν. 4532/2018 (Α΄ 63),

ν. 4549/2018 (Α 105),

ν. 4555/2018 (Α΄ 133),

ν. 4597/2019 (Α΄35)

ν. 4676/2920 (Α΄67)

 

Τα βασικά θέματα που ταλαιπωρούν τους εκμεταλλευόμενους επαγγελματικά πλοία αναψυχής και σχηματίζουν ουρές στα Λιμεναρχεία είναι:

1.Η θεώρηση, από τη Λιμενική Αρχή, του ναυλοσυμφώνου για κάθε νέα ναύλωση (ενδεχομένως και σε καθημερινή βάση) με ότι αυτό συνεπάγεται – πήγαινε έλα στο Λιμεναρχείο –  αλλά και για τη απασχόληση του λιμενικού προσωπικού. Είναι καιρός πλέον μετά και από τόσες υποσχέσεις να επισπευστούν οι ενέργειες για την ηλεκτρονική υποβολή του με την έκδοση της κ.υ.α. που προβλέφτηκε με το άρθρο 66 του ν. 4676/2020 κατά το οποίο:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου, των ενημερωμένων καταστάσεων επιβαινόντων καθώς και πληροφοριών ιδιοχρησιμοποίησης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των τυχόν μεταβολών όλων των ανωτέρω στις αρμόδιες Αρχές μέσω καταχώρισης σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία διασυνδέεται με το Μητρώο του άρθρου 2, καθώς και κάθε σχετικό θέμα».

2. Παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση των καταστατικών Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής –Ν.Ε.Π.Α. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε ξεπέρασε τις 45 ημέρες και ενόψει κορονοϊού πλησίασε τις 90 ημέρες παρά τις  αποδεδειγμένα φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού. Απαιτείται ενίσχυση του προσωπικού που ασχολείται με τα συναφή θέματα μέχρι και έως ότου αντιμετωπισθεί το θ΄΄εμα αυτό στο πλαίσιο της νέας τεχνολογίας κατά τα εφαρμοζόμενα στο ΓΕ.ΜΗ

3. Θα πρέπει σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙΚ να εξεταστεί το νομικό καθεστώς επιβολής του ΦΠΑ στην αγορά των επαγγελματικών σκαφών κάτω των 12μ. το οποίο δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα στην αγορά με αποτέλεσμα ο αριθμός των σκαφών αυτών (κάτω των 12μ) να μειωθεί δραματικά.

4.Λόγω των προβλημάτων και των δυσχερειών ενόψει κορονοϊού :

4.1.Να μειωθεί ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός των ημερών ναύλωσης

4.2.να παρασχεθεί προθεσμία εγκατάστασης του συστήματος  AIS για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής άνω των 12 μέτρων μέχρι το τέλος του έτους 2022

4.3. η ημερολογιακή περίοδος μέχρι 31/12/2019 που προβλέπει η κ.υ.α. 1040/28-2-2020 (Β΄ 1119) με τίτλο «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξία» να παραταθεί μέχρι, επίσης, το τέλος του έτους 2025.

4.4.Ο απόπλους των επαγγελματικών πλοίων από τον αφετήριο λιμένανα γίνεται με e-mailεπί τη βάσει ενός τυποποιημένου εντύπου το οποίο θα συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου, του Κυβερνήτη των επιβαινόντων κ.λπ. και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά δύο ώρες πριν του απόπλου. Ο τρόπος αυτός λήψης απόπλου δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον  ήδη εφαρμοζόμενο ο οποίος απαιτεί τη φυσική παρουσία προσώπου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης – Τεκμήριο

Σχετ.: ν. 4172/2013 (Α΄ 167) – Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.).

Ορίζεται ως εξής:

αα) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.

ββ) Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,

πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και  πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

(Τα πιο πάνω ποσά μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα και για τα ναυπηγούμενα στην Ελλάδα ξύλινα σκάφη καθώς και λόγω παλαιότητας )

 

2. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Σχετ.:  ν. 4111/2013 (Α΄ 18)

«Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο της περίπτωσης v εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση».

 

3. Επιβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Σχετ.: ν. 4504/2017 (Α΄ 184)  ΚΑΙ ΠΟΛ 1210/2018 (Β΄ 5170)

Το «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.) βαρύνει:

α) τα πλοία αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και

β) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,

και υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:

– για τα ολικού μήκους από επτά (7) έως οκτώ (8) μέτρα, σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά μήνα,

– για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μήνα,

– για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα,

– για τα ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ, ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ – ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης)

Α/Α ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 

1

Μέχρι 5μ. μήκος δεν επιβάλλεται Φ.Π.Δ. Μέχρι 1928 κ.ε. δεν επιβάλλεται Φ.Π.Δ.
 

 

 

 

2

Για τα σκάφη αναψυχής μήκους πάνω από 5 μ, επιβάλλεται Φ.Π.Δ. 13%, χωρίς κλιμάκωση.

 

Κόστος σκάφους 5μ (σκάφος + κινητήρας) =

Για τα αυτοκίνητα έχει προβλεφθεί κλιμάκωση του Φ.Π.Δ. και δη από 1929 cc  έως 2500 cc  επιβάλλεται 5% και από  τα 2500 cc και άνω 13%.

Κόστος αυτοκινήτου 1928 κ..ε. =

 

 

 

3

Για τα σκάφη αναψυχής δεν έχει προβλεφθεί παλαιότητα και κατά συνέπεια μικρό σκάφος θα πληρώνει εσαεί Φ.Π.Δ. Από την επιβολή του Φ.Π.Δ. εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.
 

 

 

4

Το 75% των σκαφών αναψυχής μήκος μέχρι και 12 μ. που εγγράφονται κατ’ έτος στα οικεία βιβλία των Λιμενικών Αρχών είναι ελληνικής κατασκευής. Το ποσοστό αυτό στα σκάφη από 4 έως 5μ. ανέρχεται στο 92%  

 

Τα αυτοκίνητα είναι αλλοδαπής προέλευσης και κατασκευής,

 

 

5

Τα ναυτιλιακά έγγραφα των σκαφών αναψυχής ανανεώ-νονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με καταβολή διαφόρου ύψους ποσών υπέρ του Δημοσίου.  

Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ισχύει επ’ αόριστον.

 

6

Επιβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)  

…………………………………………….

 

7

Για τα σκάφη προβλέπεται Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) με κόστος έκδοσης πενήντα (50,00) Ευρώ και ισόποσο για κάθε επανέκδοση.  

……………………………………………..

8 ………………………………………………….. Απώλεια συναλλάγματος
 

9

Ένταση εργασίας = άνω του 65% (χειρονακτική) Βιομηχανικό προϊόν
 

 

10

Δημιουργία άλλως διατήρηση των υπαρχουσών (ακόμα) πολυτίμων θέσεων εργασίας.  

………………………………………….

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ – ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η επαναφορά σε ισχύ του τεκμηρίου, που είχε καταργηθεί, σε συνδυασμό με:

-την ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του τεκμηρίου

-τη θεσμοθέτηση νέων επαχθών μέτρων:

(α) φόρος πολυτελούς διαβίωσης

(β) επιβολή τελών πλοίων αναψυχής και

-την οικονομική ύφεση

είχε και εξακολουθεί να έχει το εξής στατιστικό αποτέλεσμα:

Έτος αριθμός μικρών σκαφών ολικού μήκους μέχρι 10 μ. που καταχωρίσθηκαν  στα οικεία Βιβλία των Λιμενικών Αρχών της χώρας
2007 11.112
2017 2.917

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άμεση κατάργηση του τεκμηρίου για τα μικρά σκάφη που λεμβολογούνται (δεν νηολογούνται) δηλ. όσα είναι ολικού μήκους μέχρι και 12 μέτρα

Να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους:

-του Υπουργείου Οικονομικών

-του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

-του Συνδέσμου μας.

Έργο της επιτροπής να είναι η εξέταση όλων των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με το σκάφος αναψυχής με στόχο την προσαρμογή των οικείων διατάξεων στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις προς όφελος όλων, της εθνικής μας οικονομίας συμπεριλαμβανομένης.

ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ – ΓΛΙΣΤΡΕΣ – ΡΑΜΠΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η κατασκευή των ραμπών διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27  του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄) το πλήρες κείμενο της οποίας παρατίθεται αμέσως παρακάτω:

«22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές».

Από το έτος 1998 και μέχρι σήμερα μόνον μία φορά εφαρμόσθηκε η σχετική με την κατασκευή ραμπών/γλιστρών διάταξη και αυτή με πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας.

Αναφερόμαστε στη γλίστρα που  κατασκευάστηκε στον Ψαθόπυργο  Αχαΐας.

Η επικρατούσα  ιδιαίτερα στην Αττική αλλά και σε όλη την Επικράτεια κατάσταση είναι απελπιστική.

Ειδικότερα: Αυτές που είναι εντός περιφράκτων χώρων λειτουργούν σε ημέρες και ώρες που καθορίζει ο φορέας τους και οι ανελκύσεις και καθελκύσεις επιβαρύνονται .

Για την πλειονότητα των άλλων «ελεύθερων» γλιστρών δεν έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες για την κατασκευή τους διατάξεις με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, δυσμενές σε κάθε περίπτωση.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ

 1. – Νομιμοποίηση και βελτίωση της υποτυπώδους υποδομής των γλιστρών που έχουν κατασκευαστεί προ πολλών ετών.
 2. – Κατασκευή νέων σύγχρονων κοινόχρηστων γλιστρών με εφαρμογή των διατάξεων της παργ. 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993.

Tags
ΣΕΚΑΠΛΑΣ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Comodo SSL