Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Πρόταση για τον εξοπλισμό αλιευτικών καταφυγίων στον Δήμο Ν. Πηλίου

9 Οκτωβρίου, 2020

Πρόταση για τον εξοπλισμό αλιευτικών καταφυγίων στον Δήμο Ν. Πηλίου

Την  πρόταση έκανε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» ο Δήμος Νοτίου Πηλίου – Διεκδικεί από πλωτά φράγματα μέχρι σκάφος και τρέιλερ.

Πρόταση προϋπολογισμού 620.000 ευρώ θα υποβάλει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για τον εξοπλισμό αλιευτικών καταφυγίων στην περιοχή ευθύνης του.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την πρόσκληση «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες», καλεί τις περιφέρειες της χώρας, το σύνολο των δήμων της χώρας, τα λιμενικά ταμεία και του οργανισμούς λιμένων να υποβάλλουν πρόταση προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση, υποβάλλει την πρόταση με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Αλιευτικών Καταφυγίων Δήμου Νοτίου Πηλίου», προϋπολογισμού 620.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η μελέτη προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού αλιευτικών καταφυγίων για την προστασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια μέσων, όπως απορροφητικά μέσα, πλωτά φράγματα κ.α., και βοηθητικού εξοπλισμού, όπως πλωτό μέσο (σκάφος) επιτήρησης και πυρόσβεσης, ρυμουλκούμενου οχήματος (trailer) για την ανέλκυση, καθέλκυση και μεταφορά σκαφών, πυλώνων τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα σκάφη και εγκατάσταση πλωτών εξεδρών-προβλητών.

Την υποβολή της πρότασης ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Πηγή: taxydromos.gr

Tags
Αλιευτικό Καταφύγιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Μαγνησία Δήμος Νοτίου Πηλίου
Comodo SSL