Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ψάρεμα σε ποτάμια και λίμνες: Οδηγίες και απαγορεύσεις σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς

5 Οκτωβρίου, 2023

Ψάρεμα σε ποτάμια και λίμνες: Οδηγίες και απαγορεύσεις σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς

Το τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Φλώρινας, ενημερώνει τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, καθώς και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, για τις ρυθμίσεις που ισχύουν αναφορικά με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία, την διενέργεια επαγγελματικής αλιείας εντός των λιμνών και των ποταμών της επικράτειας, τους τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς στη χρήση αυτών, για γενικές απαγορεύσεις και επιπλέον για τα ελάχιστα μεγέθη αλιευόμενων ειδών. Αναλυτικότερα:

• Απαγορεύεται απολύτως επί ένα (1) έως δύο (2) μήνες κάθε έτους η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο εντός των λιμνών για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών. Η απαγορευτική περίοδος περιλαμβάνεται συνήθως στο χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους και καθορίζεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε λίμνη. Η Υπηρεσία μας σας κοινοποιεί κάθε φορά τις εν λόγω αποφάσεις.

• Απαγορεύεται απολύτως για χρονικό διάστημα 45ημερών κάθε έτους η διενέργεια αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο εντός των ποταμών για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών. Η απαγορευτική περίοδος περιλαμβάνεται συνήθως στο χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως 15 Ιουνίου κάθε έτους και καθορίζεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθεποτάμι. Η Υπηρεσία μας σας κοινοποιεί κάθε φορά τις εν λόγω αποφάσεις.

• Απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια η αλιεία της πέστροφας από 1η Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι και 15 Φεβρουαρίου. Όπως προβλέπεται από το Β.Δ. 142/71.

• Απαγορεύεται στην λίμνη Βεγορίτιδα η χρήση δικτυών και η αλιεία του κορέγονου από 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους μέχρι και 31 Ιανουαρίου. Όπως προβλέπεται από το Β.Δ. 142/71.

• Απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια η αλιεία της καραβίδας από την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους μέχρι και 15 Μαΐου. Όπως προβλέπεται από το Β.Δ. 142/71.

• Απαγορεύεται η χρήση οποιοδήποτε αλιευτικού εργαλείου στα ποτάμια, εφόσον φράσσεται ο ρους αυτών κατά το ήμισυ του πλάτους τους ή παροχετεύεται η κοίτη τους ολοκληρωτικά ή εν μέρει.

­• Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με μονόκλωνα δίκτυα από μεσηνέζα (κρυσταλιζέ δίχτυα).

• Απαγορεύεται η μηχανική έλξη παντός αλιευτικού εργαλείου εντός των λιμνών.

• Απαγορεύεται η χρήση διχτυών στους ποταμούς της Π.Ε. Φλώρινας.

• Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία στις λίμνες της Π.Ε. Φλώρινας είναι: δίκτυα απλά ή μανωμένα, με ελάχιστο άνοιγμα ματιού 20mm κατά πλευρά πλην των χρησιμοποιούμενων για την αλιεία κυπρίνων και σιρκών, των οποίων το ελάχιστο άνοιγμα ματιού πρέπει να είναι 50mm και 15mm αντίστοιχα.

• Η επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους είναι ονομαστική και καθορίζει σε ποιες λίμνες μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα της αλιείας ο κάτοχος. Επομένως σε πιθανό έλεγχο δεν μπορεί να επιβαίνει κανένα άλλο άτομο, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην άδεια και οι κάτοχοι δεν μπορούν να αλιεύουν σε διαφορετική λίμνη από αυτές που αναφέρονται στην άδεια.

• Στην περίπτωση της ερασιτεχνικής αλιείας, επιτρέπεται χωρίς την χρήση πλωτού μέσου, μόνο από την ξηρά και μόνο με τη χρήση αγκιστρωτών εργαλείων, εκτός από τα παραγάδια.

• Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει συνολικά μέχρι δύο (2) κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία (3) άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους.

• Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, εμπορία και πώληση των παρακάτω ειδών, εφόσον έχουν μήκος μικρότερο από τα αναγραφόμενα. Η μέτρηση ενεργείται από το άκρο του ρύγχους μέχρι το άκρο της ουράς για τους ιχθύες και από το άκρο της κεφαλής έως το άκρο της κοιλιάς στην περίπτωση της καραβίδας.

Αναλυτικότερα:
– Πέστροφα μεγαλύτερη των 20cm
– Κορέγονος μεγαλύτερος των 20 cm
– Κυπρίνος – γριβάδι μεγαλύτερος των 30 cm
– Χέλι μεγαλύτερο των 30 cm
– Τίγκα – γλήνι μεγαλύτερο των 15 cm
– Πεταλούδα μεγαλύτερη των 15 cm
– Πέρκα μεγαλύτερη των 18 cm
– Καραβίδα μεγαλύτερη των 10 cm

neaflorina.gr

Tags
ψάρεμα οδηγίες Ψάρεμα απαγορεύσεις Αλιεύματα υπολειπόμενων διαστάσεων ψάρεμα σε λίμνες ψάρεμα σε ποτάμια
Comodo SSL