Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

ΣΕΚΑΠΛΑΣ: Η επιστολή προς το ΥΑΑΤ με θέμα την Ερασιτεχνική Αλιεία

20 Ιανουαρίου, 2021

ΣΕΚΑΠΛΑΣ: Η επιστολή προς το ΥΑΑΤ με θέμα την Ερασιτεχνική Αλιεία

Ο ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών) απέστειλε στις 15 Ιανουαρίου επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα την ερασιτεχνική αλιεία.

Νέο Φάληρο 15 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣ:

– κ. Σπήλιο Λιβανό Υπουργό Αγροτ. Ανάπ. & Τροφίμων
– Φωτεινή Αραμπατζή Υφυπουργό Αγροτ. Ανάπ και Τροφίμων

ΚΟΙΝ.: Όλα τα ανά την Επικράτεια μέλη του Συνδέσμου μας

ΘΕΜΑ: Ερασιτεχνική αλιεία

Αξιότιμε/η κύριε Υπουργέ και κυρία Υφυπουργέ,

1. Ο Σύνδεσμός μας εκπροσωπεί 450 μέλη ανά την Επικράτεια ενώ περισσότερα αναφέρονται στην επισυναπτόμενη «Παρουσίαση».

2. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι από το Υπουργείο σας έχει καταρτισθεί σχέδιο διατάξεων προεδρικού διατάγματος για τη ρύθμιση (;) θεμάτων άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας προς την κατεύθυνση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επαναφοράς των αδειοδοτήσεων και περιορισμού της ελεύθερης άσκησής της.

3. Εάν οι πληροφορίες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, που απευχόμαστε, θεωρούμε ότι αποτελούν σαφή αποστασιοποίηση από την πάγια εθιμική αρχή της συμμετοχικής διαδικασίας στη λήψη αποφάσεων, και των φορέων εκείνων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μελών τους (αλιευτικούς συλλόγους κλπ). Ένας από τους σημαντικούς φορείς είναι και ο Σύνδεσμός μας ο οποίος συνέβαλλε, με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του, αποφασιστικά στην κατάργηση των αδειοδοτήσεων στην ερασιτεχνική αλιεία (βλ. πιο κάτω παρ. 6).

4. Όπως είναι γνωστό το νομικό πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας έχει ρυθμισθεί με το π.δ. 373/19851 το οποίο ισχύει και εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια για πάνω, από μία τριακονταπενταετία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι ελάχιστες ερμηνευτικού κυρίως χαρακτήρα πτυχές του διατάγματος αυτού κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής του αντιμετωπίσθηκαν διοικητικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σας.

5. Όσα αναφέρθηκαν συνοπτικά στην προηγούμενη παράγραφο στοχεύουν στο να καταδείξουν ότι η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας διενεργείται διαχρονικά χωρίς προβλήματα και δεν συντρέχει, κατά την άποψή μας, λόγος να επανεξετασθεί το νομικό αυτό πλαίσιο προς την κατεύθυνση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επαναφοράς των αδειών και συρρίκνωσης της ελεύθερης άσκησής της.

6. Ελπίζουμε ότι αυτοί που εισηγήθηκαν τις νέες παρεμβάσεις θα σας ενημέρωσαν ότι με την κατάργηση (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 4256/2014), από τον συνάδελφό σας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργό τότε Ναυτιλίας και ήδη Αναπ. Υπουργό Εξωτερικών, της υποχρέωσης εφοδιασμού του κάθε ερασιτεχνικού σκάφους με άδεια αλιείας και των ερασιτεχνών ψαράδων με ατομική άδεια αλιείας σκάφους ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα της πολυπληθούς κοινότητας των ανά την Επικράτεια χιλιάδων ερασιτεχνών ψαράδων και είχε και ευεργετικά αποτελέσματα και στους τομείς των επιχειρήσεων κατασκευής (αύξηση κατά 25% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο), και εμπορίας σκαφών καθώς και παροχής υπηρεσιών με τη χρήση σκάφους, επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται από το Σύνδεσμό μας. Αντιγράφουμε από την αιτιολογική έκθεση του τότε νομοσχεδίου (ήδη ν. 4256/2014):

«Στις παραγράφους 2 και 3 προτείνονται ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο να διευρύνουν τις δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται η υποχρέωση εφοδιασμού με ερασιτεχνική άδεια αλιείας (ατομικής και σκάφους) για τη διενέργεια θαλάσσιας (ερασιτεχνικής) αλιείας. Περαιτέρω, η κατάργηση της έκδοσης και θεώρησης των ερασιτεχνικών αδειών θαλάσσιας αλιείας, αναμένεται να οδηγήσει στην εξοικονόμηση σημαντικού αριθμού εργατοωρών και προσωπικού για τις Λιμενικές Αρχές, που θα διευκολύνει και θα βελτιώσει το ελεγκτικό τους έργο, ιδίως ως προς τη διέλευση των συνόρων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει άμεσα δυνατότητα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων του ΛΣ-Ελ.Ακτ., συνεπώς η βελτίωση του έργου των Λιμενικών Αρχών μπορεί να προκύψει κυρίως μέσα από την ορθολογιστική οργάνωση των καθηκόντων τους. Τονίζεται ότι η κατάργηση της άδειας σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται εξαίρεση από την εφαρμογή των υπόλοιπων προβλέψεων της νομοθεσίας σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία, όπως ενδεικτικά: ώρες της ημέρας, εποχές του έτους και περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η αλιεία, επιτρεπόμενα εργαλεία, είδη και ποσότητες αλιευμάτων, απαγόρευση πώλησης και γενικά εμπορίας των αλιευμάτων».

Ερώτημα τι μεσολάβησε από τότε ώστε να θεωρείται επιτακτική και αιφνιδιαστική συνάμα η ανάληψη πρωτοβουλιών για την τροποποίηση των ισχυουσών για την ερασιτεχνική αλιεία διατάξεων εφόσον επαληθεύονται οι πληροφορίες περί αδειοδοτήσεων και συρρίκνωσής της.

7. Δεν παραλείπουμε τέλος να υπενθυμίσουμε ότι απόπειρα επαναφοράς συναφών διατάξεων ενσωματωμένων στο άρθρο 43 του σχεδίου και μετέπειτα ν. 4384/2016 ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και διαξιφισμούς ακόμα και στο στάδιο της συζήτησής του στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων αποτέλεσμα της οποία ήταν η άτακτη απόσυρσή του άρθρου αυτού.

Αξιότιμε/η κύριε Υπουργέ και κυρίαα Υφυπουργέ,

Δώστε άμεσα εντολή να σταματήσει τελεσιδίκως κάθε προσπάθεια παρεμβολής προσκομμάτων στην ελεύθερη άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας ενώ σε απευκταία περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματός μας αυτού να μας διαβιβασθεί το σχέδιο του διατάγματος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ως προς τις βασικές του ρυθμίσεις, και η κατά νόμο συνοδεύουσα αυτό αιτιολογική έκθεση προκειμένου να ενημερωθούμε εγκύρως επί των τεκταινόμενων.

Σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος θα πρέπει να μας γίνουν μαθήματα για την αποφυγή επανάληψής τους στο παρόν και στο μέλλον.

Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κρανίτης – Ο Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Αγγελάκης

Tags
ΣΕΚΑΠΛΑΣ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή ΥΑΑΤ
Comodo SSL