Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Tag:

Λιµενοµία

Το βιβλίο «Λιµενοµία – Γενικοί Κανονισµοί Λιµένων», κυκλοφορεί σε ψηφιακή µορφή

Περιλαµβάνει όλους τους Γενικούς Κανονισµούς Λιµένων (Γ.Κ.Λ.) από τον αριθ. 01 έως και τον 54 καθώς και πλήθος άλλων θεµάτων συναφών σε κάθε περίπτωση αλλά και απαραίτητων προσέτι για την ορθή και σύννοµη εφαρµογή τους (ως ∆ιοικητική νοµολογία, γνωµοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. – Εισαγγελέων κ.λπ.). Ειδικά για τους Γενικούς Κανονισµούς Λιµένων που ρυθµίζουν θέµατα σκαφών αναψυχής (επαγγελµατικών […]

Η Λιµενοµία στο iPad

Οι χρήστες ipad έχουν στη διάθεσή τους µια νέα εφαρµογή, πολύ χρήσιµη και απαραίτητη στους κατόχους µικρών σκαφών. Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρουσιάζει το γεωγραφικό µήκος και πλάτος και την ταχύτητα του σκάφους σας, ενώ διαθέτει και το Γενικό Κανονισµό Λιµένα αρ.23, µε όλη την Ελληνική νοµοθεσία που τηρούν οι Λιµενικές Αρχές και ρυθµίζει την εγγραφή […]

Comodo SSL