Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Το βιβλίο «Λιµενοµία – Γενικοί Κανονισµοί Λιµένων», κυκλοφορεί σε ψηφιακή µορφή

9 Οκτωβρίου, 2015

Το βιβλίο «Λιµενοµία – Γενικοί Κανονισµοί Λιµένων», κυκλοφορεί σε ψηφιακή µορφή

Περιλαµβάνει όλους τους Γενικούς Κανονισµούς Λιµένων (Γ.Κ.Λ.) από τον αριθ. 01 έως και τον 54 καθώς και πλήθος άλλων θεµάτων συναφών σε κάθε περίπτωση αλλά και απαραίτητων προσέτι για την ορθή και σύννοµη εφαρµογή τους (ως ∆ιοικητική νοµολογία, γνωµοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. – Εισαγγελέων κ.λπ.). Ειδικά για τους Γενικούς Κανονισµούς Λιµένων που ρυθµίζουν θέµατα σκαφών αναψυχής (επαγγελµατικών και ερασιτεχνικών) παρατίθενται οι συναφείς Οδηγίες της Ε.Ε. µε σχόλια, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από τα ακόλουθα εγχειρίδια που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission):
1. Recreational craft directive and comments to the directive combined (Second edition-2004)
2.Directive 2003/44/EU amending the recreational craft directive and comments to the directive combined (First edition-21-10-2005), ενώ παρατίθεται, επίσης, και η νέα Οδηγία για τα σκάφη αναψυχής που τίθεται σε εφαρµογή από την 18-ΙΑΝ-2016.
Ο κάθε Γ.Κ.Λ. παρουσιάζεται σε κωδικοποιηµένη µορφή έτσι ώστε ο χρήστης να µην είναι αναγκαίο να ανατρέχει στις επί µέρους διατάξεις για να διαπιστώνει κάθε φορά ποια ισχύει και ποια όχι, µε κίνδυνο να οδηγηθεί σε εσφαλµένη εκτίµηση, ενώ στο τέλος του παρατίθενται όλα τα απαραίτητα για την εφαρµογή του υποδείγµατα αναγγελιών άσκησης επαγγελµάτων, αιτήσεων, αδειών, δικαιολογητικών.
Τόσο στον πίνακα των περιεχοµένων του όσον και στα επί µέρους κείµενα υπάρχει πλήθος υπερσυνδέσεων (Hyperlinks) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή, εύκολη και γρήγορη η µετάβαση από ένα αρχείο (πηγή) σε ένα άλλο (στόχος). Για τις τυχόν µεταβολές/τροποποιήσεις κ.λπ. των διατάξεων των Γενικών Κανονισµών Λιµένων θα καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη ενηµέρωση, ενώ κρίνεται χρήσιµη η τακτική επίσκεψη στη σελίδα του συγγραφέα www.argyrakopoulos.gr – Άγγελος Αργυρακόπουλος Υποναύαρχος Λ.Σ.(ε.α.)
Μπορείτε να προβείτε στην αγορά του µέσα από το Readpoint (το κατεβάζετε και το διαβάζετε σε όλα τα γνωστά µέσα pc /Mac / iPad / iPhone /android /win) στην προνοµιακή τιµή των 24,99 Ευρώ.
(http://www.readpoint.com/book.aspx?id=586685 )
Για να αγοράσετε το βιβλίο ακολουθήστε τα εξής 3 απλά βήµατα:
Βήµα 1ο: κάντε την εγγραφή σας στο Readpoint (http://www.readpoint.com/newmember)
Βήµα 2ο: κατεβάστε την εφαρµογή (http://www.readpoint.com/application )
Βήµα 3ο: κάντε είσοδο στην εφαρµογή µε τα
στοιχεία εγγραφής σας.

Tags
Άγγελος Αργυρακόπουλος Γενικοί Κανονισµοί Λιµένων Λιµενοµία [jetpack-related-posts]
Comodo SSL