Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: λήψης πρόσθετων μέτρων για τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας

Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: λήψης πρόσθετων μέτρων για τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να εργαστεί εποικοδομητικά, προκειμένου ο σχεδιασμός του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας να έχει τα μέγιστα οφέλη για όλους και ειδικότερα να ενισχύει τη μικρή παράκτια αλιεία, μετέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε την συμφωνία του στη τη λογική της περιφερειοποίησης κατά την χάραξη των στρατηγικών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) προκειμένου «να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις κάθε περιοχής», όπως τόνισε.

Υπογράμμισε πως το τρέχον σύστημα ελέγχου της αλιείας «χρήζει αναθεώρησης για ποικίλους λόγους» ζητώντας την απλοποίηση και την εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Ο κ. Αποστόλου εξήρε την προσπάθεια που γίνεται, προκειμένου να γεφυρωθούν οι στόχοι της ΚΑλΠ και να βελτιωθούν οι συνέργειες «με την νομοθεσία για τα τρόφιμα και το περιβάλλον, στοιχεία που αποτελούν προτεραιότητα για την χώρα μας». Πρόσθεσε πως «ευθυγραμμιζόμαστε με την προοπτική λήψης πρόσθετων μέτρων αναφορικά με τον αποδοτικότερο έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας, για πολλούς λόγους, με σημαντικότερο αυτόν της επίπτωσης στην κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων». Ωστόσο, εξέφρασε τους προβληματισμούς τους ως προς την επιβολή μέτρων για την επέκταση του συστήματος ελέγχου στη μικρή παράκτια αλιεία, κάτι το οποίο ανέφεραν και άλλοι ευρωπαίοι υπουργοί.

«Πρεσβεύουμε ότι κάθε επιπλέον μέτρο ελέγχου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστόλου και τόνισε πως στόχος τους πρέπει να είναι η μη δημιουργία δυσανάλογων και δυσβάστακτων διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων «που θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του».

Πηγή: newreport.gr

Tags
Βαγγέλης Αποστόλου Ερασιτεχνική Αλιεία Επαγγελματική Αλιεία
Comodo SSL