Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ο Παγκρήτιος αντιστέκεται στην απόρριψη Συριακών Χηµικών στη Μεσόγειο

6 Οκτωβρίου, 2015

Ο Παγκρήτιος αντιστέκεται στην απόρριψη Συριακών Χηµικών στη Μεσόγειο

Ο Παγκρήτιος Όµιλος Φουσκωτών Σκαφών (Π.Ο.Φ.Σ.), µπροστά στον κίνδυνο πρόκλησης εκτεταµένης οικολογικής καταστροφής στη Μεσόγειο, κατά τη διαδικασία µεταφοράς και εξουδετέρωσης (υδρόλυσης) των χηµικών όπλων της Συρίας στην καρδιά της κλειστής θάλασσας της Μεσογείου, και φοβούµενος τη µακροχρόνια µόλυνση στο θαλάσσιο οικοσύστηµα, OΡΓΑΝΩΣΕ KAI ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 στις 12 το µεσηµέρι, ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, µε τη συµµετοχή 30 φουσκωτών σκαφών πάνω σε τρέιλερ των µελών του Παγκρήτιου Ο.Φ.Σ και τα πληρώµατα τους, τα µέλη της Οµάδας Έρευνας και ∆ιάσωσης, αλλά και πολλούς φίλους και φορείς του τόπου που ήθελαν να συµπαρασταθούν. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση των συµπολιτών µας και των φορέων του τόπου, προκειµένου όλοι µαζί να πιέσουµε προς την ίδια κατεύθυνση.
Μέσω του δελτίου τύπου που λάβαµε στο περιοδικό, η πορεία πραγµατοποιήθηκε µε την ενθουσιώδη στήριξη των πολιτών του Ηρακλείου, αλλά και τη συµβολή των τοπικών αρχών, όπως το τµήµα Τροχαίας της Αστυνοµικής ∆/νσης Ηρακλείου, το τµήµα Τροχαίας του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ηρακλείου, o Οργανισµός Λιµένα Ηρακλείου, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ηρακλείου κατά της εξουδετέρωσης των χηµικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο και η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία Κρήτης (Ε.Φ.Ε.Κ.).
Επιπλέον ο Π.Ο.Φ.Σ. συµµετείχε δυναµικά στην «εν πλω» διαµαρτυρία που έγινε στα ιστορικά Σφακιά, το µεσηµέρι της Κυριακής 27 Απριλίου 2014. Τα φουσκωτά σκάφη ξεκίνησαν από το Ηράκλειο και µεταφέρθηκαν µε τρέιλερ στα Σφακιά όπου έπεσαν στην θάλασσα, και µαζί µε τα υπόλοιπα σκάφη συµµετείχαν στην δηµιουργία αλυσίδας σκαφών. Ο καιρός ήταν αρχικά βροχερός µε έντονα καιρικά φαινόµενα, αέρα ισχυρό και θάλασσα κυµατώδη, ενώ τα σκάφη έπλευσαν µεταξύ Γαύδου και Σφακίων, µε κεντρικό άξονα το καράβι της ΑΝΕΝ∆ΥΚ «∆ασκαλογιάννης», από την 13.00 έως και τις 15.00 το µεσηµέρι.
Η συµµετοχή του Οµίλου σε αυτήν την εν πλω διαµαρτυρία, είναι η  3η  µιας σειράς δράσεων που έχει προγραµµατίσει ο Παγκρήτιος Ο.Φ.Σ. για το θέµα των χηµικών (µετά τη συµµετοχή στο ΑΡΚΑ∆Ι και την οργάνωση της ΠΟΡΕΙΑΣ-∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο κέντρο του Ηρακλείου).
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του οµίλου Γιώργο Τριανταφυλλίδη και τον Γ. Γραµµατέα ∆ηµήτρη Γιαβρίδη, σύντοµα θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, στέλνοντας ένα σαφές µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση.

Comodo SSL