Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Ερυθροί τόνοι 129 κιλών κατασχέθηκαν από το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

Αύγουστος 3, 2016

Ερυθροί τόνοι 129 κιλών κατασχέθηκαν από το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

Ερυθροί τόνοι 129 κιλών κατασχέθηκαν από το λιμεναρχείο ΑλεξανδρούποληςΤρεις ερυθροί τόνοι, γνωστά ψάρια και σαν τούνες (tuna) στην αργκό των ψαράδων, συνολικού βάρους 129 κιλών βρέθηκαν ύστερα από έλεγχο του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε αλιευτικό σκάφος παράκτιας αλιείας στο λιμένα Μαρώνειας. Αμέσως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κίνησε τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων αφού το ψάρεμά τους πραγματοποιήθηκε σε περίοδο που απαγορεύεται η αλιεία του τόνου. Τα κατασχεθέντα ψάρια φυσικά κατασχέθηκαν και όπως γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Τι συμβαίνει με το ψάρεμα του Ερυθρού Τόνου

Αυξάνεται η ποσόστωση στο ψάρεμα τόνουΟ ερυθροί ή κόκκινοι τόνοι (thunnus thynnus) ή αλλιώς όπως είναι γνωστοί ως bluefin (γαλαζόπτεροι τόνοι) ανήκουν στα προστατευμένα είδη όπου ψαρεύονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με συγκεκριμένες άδειες μέχρι την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης κιλών. Δηλαδή για παράδειγμα το 2015 η ελληνική ποσόστωση τόνου ήταν στους 152,39 τόνους. Το ψάρεμά τους ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου (2015) μέχρι την εξάντληση της ποσόστωσης. Προς το τέλος της χρονιάς, 1 Δεκεμβρίου το ψάρεμα του τόνου για τους επαγγελματίες που έχουν την ειδική άδεια άνοιξε ξανά, μετά από ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα ζήτησαν από την Κύπρο να εκχωρήσει στην Ελλάδα την ποσόστωση του τόνου για το 2015 που δεν είχε αλιεύσει με ανταλλαγή ποσόστωση γάδου (μπακαλιάρου του ατλαντικού) που διαθέτει η χώρα μας στα Νορβηγικά ύδατα. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2014 όπου «αντάλλαξαν» 49 τόνους από τη Κυπριακή ποσόστωση για τον ερυθρό τόνο, με αντάλλαγμα 20 τόνους γάδου (μπακαλιάρων) από την Ελληνική ποσόστωση.

Αυξάνεται η ποσόστωση του ερυθρού τόνου μέχρι το 2017
blufin-ICCAT-2014Το Νοέμβριο του 2014, στη Γένοβα της Ιταλίας, στην ετήσια συνόδο της ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού) αποφασίστηκε η αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ποσοστώσεων του τόνου. Συγκεκριμένα, το μέγιστο συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα αυξάνεται από 13.400 τόνους το 2014 σε 15.821 τόνους το 2015, 18.911 τόνους το 2016 και 22.705 τόνους το 2017. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η ποσόστωση για την αλιεία του ερυθρού τόνου αυξάνεται από 129 τόνους το 2014, σε 152 τόνους για το 2015, 182 τόνους για το 2016 και 218 τόνους για το 2017. Άρα, η ποσόστωση ερυθρού τόνου που αντιστοιχεί στη χώρα μας αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 2017 κατά περίπου 90 τόνους, αύξηση 70%.

 Ποιοι μπορούν να ψαρεύουν τους τόνους

ψαρεμα τουναςΤα επαγγελματικά σκάφη με άδεια αλίευσης τόνου έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις ώστε να γίνεται καταγραφή των ψαριών και του βάρους όπου αναφέρουμε κάποια από αυτά συνοπτικά:

Θα πρέπει το σκάφος να έχει εγκατάσταση συσκευής εντοπισμού μέσω δορυφόρου το γνωστό VMS σε συνεχή λειτουργία σε κάθε αλιευτικό ταξίδι και συσκευής ERS για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων της αλιευτικής του δραστηριότητας.

Υπάρχουν ετικέτες όπου ασφαλίζουν στο ψάρι με τα στοιχεία του και το συνοδεύει μέχρι το ταξίδι του για την πώληση μέσω των επιχειρήσεων εμπορίας τόνου (συνήθως Ιαπωνία). Η παραλαβή των ετικετών από την Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων, γίνεται από τον επαγγελματία ψαρά αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου του πλοιοκτήτη (απλή εξουσιοδότηση) ή με άλλο τρόπο παραλαβή τους με μέριμνα του πλοιοκτήτη .

Ο επαγγελματίας που έχει την άδεια αλίευσης τόνου θα πρέπει να είναι στο σκάφος σε κάθε αλιευτικό ταξίδι, δηλαδή δεν μπορεί το Α/Κ σκάφος του να ψαρέψει χωρίς αυτόν, όπως επίσης δεν επιτρέπεται να πάρει ψάρια από άλλα σκάφη. Όπως σχετικά αναφέρει η νομοθεσία θα πρέπει η εκφόρτωση, η διακίνηση και η πώληση τόνου να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το σκάφος τους και με χρήση των αλιευτικών εργαλείων που έχει η άδεια αλίευσης.

Επιπλέον: Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση τόνων εν πλω. Η μεταφόρτωση επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους λιμένες. Το σκάφος, αποδέκτης, ή ο εκπρόσωπός του, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια λιμενική αρχή, 48 ώρες πριν την άφιξη στο λιμένα: α) Για το όνομα και τα στοιχεία του καθώς και για την ώρα άφιξης στο λιμένα β) Για την εκτιμώμενη ποσότητα τόνου και τη γεωγραφική ζώνη όπου ασκήθηκε η αλιεία γ) Το όνομα του σκάφους που πραγματοποίησε την αλιεία και τη χωρητικότητά του. Το αλιευτικό σκάφος που πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση οφείλει τη στιγμή της μεταφόρτωσης να ανακοινώνει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή την ποσότητα του τόνου, την ημερομηνία και το λιμάνι μεταφόρτωσης, τα στοιχεία του σκάφους αποδέκτης, τη γεωγραφική ζώνη όπου πραγματοποιήθηκε η αλιεία. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή πραγματοποιεί επιθεώρηση στο σκάφος αποδέκτης και συντάσσει έκθεση μεταφόρτωσης εντός πέντε ημερών μετά το πέρας αυτής, την οποία διαβιβάζει στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων. Για τη μεταφόρτωση απαιτείται άδεια από το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους που πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση. Και φυσικά δεν επιτρέπεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, αποθήκευση και πώληση τόνο, μετά την έγγραφη ενημέρωση της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας για την διακοπή της αλιείας τόνου λόγω εξάντλησης της ποσόστωσης .

Μόλις το ψάρι πιαστεί θα πρέπει να γίνει άμεση τοποθέτηση των αναγνωριστικών ετικετών ουράς πριν την εκφόρτωση, η οποία γίνεται μόνο σε ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ λιμένες τόνου.

Η έγκαιρη προαναγγελία για την ώρα εκφόρτωσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος – επιθεώρηση από τους αρμόδιους επιθεωρητές είναι απαραίτητη ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται και ηλεκτρονική υποβολή Ημερολογίου Αλιείας _ΗΑ ( πριν το κατάπλου για τα μονοήμερα ταξίδια και στις 12 την νύκτα για τα πολυήμερα ταξίδια) και Δήλωσης Εκφόρτωσης_ ΔΕ ( μετά την εκφόρτωση) μέσω της εφαρμογής του Ο.Σ.Π.Α.

Καταγραφή και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για τυχαίες συλλήψεις προστατευόμενων ειδών (θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες, θαλασσοπούλια κ.λπ.) μέσω της εφαρμογής του Ο.Σ.Π.Α.

7. Το ελάχιστο μέγεθος ψαριού (τόνου) είναι τα 30 κιλά, ή μήκος μικρότερο των 115 εκατοστών. Η τυχαία σύλληψη τόνου μεγέθους μεταξύ 8 έως 30 Kgr ή μεταξύ 75 έως 115 cm, επιτρέπεται σε ποσοστό μέχρι 5% των αλιευμάτων τόνου. Αυτό το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των αλιευμάτων, σε αριθμό ατόμων, που διατηρούνται στο σκάφος κάθε χρονική στιγμή, μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα.

Tags
Παράνομη Αλιεία Αλιεία Τόννου
Comodo SSL