Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Αγώνας Βολών 3rd CYPRUS OPEN στις 26 Σεπτεμβρίου – Σεμινάριο - Κανονισμοί

16 Σεπτεμβρίου, 2016

Αγώνας Βολών 3rd CYPRUS OPEN στις 26 Σεπτεμβρίου – Σεμινάριο - Κανονισμοί

Το Σωματείο Ψαροκαταστάσεις Κύπρου διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το CYPRUS OPEN. Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης τα Ακουστικά Κέντρα Κύπρου.

Σεμινάριο Βολών

Το σωματείο προσφέρει στα μέλη, τους αθλητές του και σε όλους τους Κυπρίους ψαράδες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάριο τεχνικής βολών το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιήσει, μετά από πρόσκληση του Σωματείου ο μεγάλος αθλητής, φίλος και παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2012 Γιώργος Μπόνης. Το σωματείο έχει ξοδεύσει αρκετές χιλιάδες ευρώ για την πραγματοποίηση τέτοιων Σεμιναρίων, τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους αθλητές του να βελτιώσουν την τεχνική τους και να ρίχνουν περισσότερα μέτρα στους αγώνες που διοργανώνει το σωματείο και στους Διεθνείς και Παγκόσμιους αγώνες που συμμετέχουν. Μην το χάσετε.
Το σεμινάριο είναι το 4ο στην σειρά που διοργανώνει το σωματείο με αθλητές από Ελλάδα.

Τα προηγούμενα έγιναν :

  • Οκτώβριο 2013 Γιώργος Μπόνης ,
  • Σεπτέμβριο 2014 Κώστας Χ”Αναστασιάδης
  • Σεπτέμβριο 2015 Γιώργος Μπόνης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 3rd CYPRUS OPEN 26 Σεπτεμβρίου

1.- Είναι αποδεκτά όλα τα καλάμια του εμπορίου.
2.- Το μήκος των καλαμιών είναι απεριόριστο.
3.- Το καλάμι πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) οδηγούς (δαχτυλίδια) και έναν (1) οδηγό κορυφής.
4.- Η πετονιά πρέπει να διέρχεται υποχρεωτικά μέσα από όλα τα δαχτυλίδια.
5.- Είναι αποδεκτοί όλοι οι μηχανισμοί του εμπορίου.
6.- Η κύρια πετονιά (μάνα) πρέπει να είναι μονοϊνική, ελάχιστης διαμέτρου :

  • για 100 γρ. βαρίδι – 25/00 mm
  • για 125 γρ. βαρίδι – 28/00 mm
  • για 150 γρ. βαρίδι – 31/00 mm

7.- Η πετονιά πρέπει να είναι κυκλική και σταθερής διαμέτρου.
8.- Το shock leader (τμήμα πετονιάς μικρού μήκους που συνδέει την κύρια πετονιά (μάνα) με το βαρίδι) πρέπει να είναι μονοϊνικό και έντονου φωσφορίζοντος χρώματος, μεδιαμέτρους ως εξής:
για 100 γρ. & 125 γρ. βαρίδι – διαμέτρου 65/00 mm.
για 150 γρ. βαρίδι – διαμέτρου 70/00 mm.
9.- Το shock leader, προ της ρίψης, πρέπει να είναι τυλιγμένο τουλάχιστον οκτώ (8) φορές γύρω από το τύμπανο του μηχανισμού αδιάσπαστο σε όλο το μήκος του.
10.- Οι πετονιές ελέγχονται από την Επιτροπή Αγώνα με μικρόμετρα πριν από κάθε ρίψη και σε οποιοδήποτε σημείο εντός του γηπέδου κατά την διάρκεια του μαζέματος της πετονιάς.
11.- Αν διαπιστωθεί ότι η διάμετρος της πετονιάς είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στον παρόντα Κανονισμού τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Ελέγχεται η διάμετρος της πετονιάς σε τρία (3) διαφορετικά σημεία. Εάν μία από τις τρεις μετρήσεις είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη διάμετρο της πετονιάς τότε η βολή είναι έγκυρη.
β) Αν και στις τρεις (3) μετρήσεις η διάμετρος της πετονιάς έχει απόκλιση, από την
οριζόμενη στον παρόντα Κανονισμό, μεταξύ 5/000 έως 1/00 τότε η βολή είναι άκυρη.
γ) Αν οι μετρήσεις δείξουν ότι διάμετρος της πετονιάς έχει απόκλιση από την οριζόμενη στον παρόντα κανονισμό, κατά 1/00 και πάνω, τότε ο αθλητής αποβάλλεται από την συγκεκριμένη κατηγορία βάρους. δ) Αν η πετονιά έχει πρόσθετα τμήματα από πετονιές διαφορετικής διαμέτρου τότε ο αθλητής αποβάλλεται από την διοργάνωση.
12.- Τα βαρίδια πρέπει να έχουν αεροδυναμικό σχεδιασμό χωρίς οποιοδήποτε σχίσιμο, χάραγμα ή γέμισμα με ευθύνη και την πιστοποίηση του διοργανωτή και να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως για πρώτη φορά.
13.- Το βάρος των βαριδιών πρέπει να είναι 100 γρ., 125 γρ.και 150 γρ. και η
απόκλιση του βάρους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 3%.
14.- Τα βαρίδια διατίθενται στους συμμετέχοντες από τον διοργανωτή λίγο προ της έναρξης του αγώνα.
15.- Τα βαρίδια πρέπει να είναι αριθμημένα αντίστοιχα με την αριθμημένη ταμπέλα έκαστου συμμετέχοντα αθλητή.
16.- Ο διοργανωτής διαθέτει στους συμμετέχοντες αθλητές από δύο (2) βαρίδια για κάθε κατηγορία βάρους ένα [1] βασικό και ένα [1] εφεδρικό).
17.- Η ρίψη εκτελείται από μία συγκεκριμένη περιοχή την «βαλβίδα ρίψης» όπως αυτή καθορίζεται στο προσαρτημένο στον παρόντα Κανονισμό σχέδιο.
18.- Η βαλβίδα ρίψης πρέπει να έχει χώρο διαστάσεων 3,50μ. επί 3,50μ., να αποτελεί φυσική συνέχεια του γηπέδου και να είναι σε καλή κατάσταση που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη προσπάθεια όλων των αθλητών δεξιόχειρων ή/και αριστερόχειρων και με όλες τις επιτρεπόμενες τεχνικές ρίψεις.
19.- Ο διαχωρισμός της βαλβίδας ρίψης από το υπόλοιπο γήπεδο (πεδίο αγώνα)
πραγματοποιείται με την απολύτως σταθερή τοποθέτηση στο έδαφος, διαχωριστικού, διαστάσεων 3,50μ. επί 0,10μ. ύψος το οποίο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό τέτοιο ώστε να μη εκτίθενται σε κίνδυνο οι αθλητές.
20.- Αν η πραγματοποίηση της βολής γίνει εκτός των ορίων της βαλβίδας ρίψης, τότε η βολή είναι άκυρη.
21.- Απαγορεύεται στους αθλητές να λαμβάνουν θέση ρίψης πέρα από τα όρια του πήχη , μήκους 3.50 μ.
22.- Κατά την διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτικό όλοι οι αθλητές να πραγματοποιούν τις ρίψεις με ευνοϊκό άνεμο (ο άνεμος πρέπει να πνέει με κατεύθυνση από την βαλβίδα ρίψης προς τα όρια του γηπέδου). Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής (περιστροφής) του γηπέδου προς όλες τις κατευθύνσεις.
23.- Η ανωτέρω αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο εφόσον όλοι οι αθλητές έχουν
πραγματοποιήσει ίσο αριθμό βολών.
24.- Η αλλαγή του γηπέδου πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Επιτροπής αγώνα.
25.- Η ρίψη πραγματοποιείται υποχρεωτικά και με τα δύο χέρια.
26.- Ο αθλητής για την πραγματοποίηση της ρίψης έχει χρονικό περιθώριο ενός (1) λεπτού από την είσοδό του εντός της βαλβίδας ρίψης.
27.- Ο αθλητής παραμένει στην βαλβίδα ρίψης έως την στιγμή που το βαρίδι του θα
ακουμπήσει στο έδαφος του πεδίου αγώνα.
28.- Αμέσως μετά ο αθλητής τοποθετεί το καλάμι του στην προκαθορισμένη θέση χωρίς να ενοχλεί τους συναθλητές του που έχουν προηγηθεί ή έπονται από αυτόν.
29.- Για να είναι έγκυρη η ρίψη πρέπει να πραγματοποιηθεί με περιστροφή έως 360 μοίρες.
30.- Αποδεκτές τεχνικές ρίψεων είναι οι:
PENDULUM, OVERHEAD, BACK CAST, BY O.T.G. (off the ground), καθώς και κάθε άλλη τεχνική που ήθελε εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπής της FIPSm, χωρίς όμως να παραβιάζεται η έως 360 μοίρες περιστροφή, σε καμία περίπτωση.
31.- Έγκυρη βολή θεωρείται αυτή κατά την οποία το βαρίδι έχει πέσει μέσα στο
οριοθετημένο πεδίο αγώνα (γήπεδο) εμπρός από την βαλβίδα ρίψης.
32.- Η πετονιά πρέπει να παραμείνει άθικτη τόσο στην φάση της ρίψης όσο και στην φάση του μαζέματός της.
33.- Σε περίπτωση θραύσης της πετονιάς σε μία από τις ως άνω φάσεις η βολή θεωρείται άκυρη.
34.- Ο αθλητής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την θραύση της πετονιάς του ανεξάρτητα από την αιτία που αυτή προκλήθηκε, τόσο κατά την ρίψη όσο και κατά το μάζεμα.
35.- Εάν προκληθεί θραύση της πετονιάς πρέπει να δηλωθεί στον κριτή ο οποίος ενημερώνει
την Επιτροπή Αγώνα η οποία και καταγράφει την θραύση.
36.- Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να βρει την πετονιά και το βαρίδι του, ακολουθώνταςέξω από τα όρια του γηπέδου, τους συναθλητές του, που βρίσκονται στην φάση του μαζέματος της πετονιάς τους.
37.- Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να βρεθούν, η πετονιά και το βαρίδι, τότε, ο αθλητής συνεχίζει τις προσπάθειές του με το εφεδρικό βαρίδι μετά από έγκριση της Επιτροπής Αγώνα.
38.- Μετά το τέλος του αγώνα όλοι οι θεσμικοί παράγοντες (αθλητές, κριτές κ.λ.π.)
προβαίνουν σε σχολαστικό καθαρισμό του χώρου από μολύβια, πετονιές κ.λ.π.
39.- Εάν κατά την εκτέλεση της ρίψης το βαρίδι ακουμπήσει στο έδαφος εκτός του πεδίου αγώνα χωρίς να έχει ξετυλιχτεί η πετονιά του από τον μηχανισμό τότε επιτρέπεται ο αθλητής να επαναλάβει την προσπάθεια. Εάν όμως το βαρίδι ακουμπήσει στο έδαφος εντός του πεδίου αγώνα τότε η προσπάθεια είναι
άκυρη ακόμα κι αν δεν έχει ξετυλιχτεί καθόλου η πετονιά.
40.- Εάν κατά την διάρκεια του μαζέματος της πετονιάς παρατηρηθεί θραύση από
οποιονδήποτε λόγο ακόμη και με μη εσκεμμένη υπαιτιότητα συναθλητών τότε η προσπάθεια θεωρείται έγκυρη.
41.- Οι αθλητές έχουν χρονικό περιθώριο τριών (3) λεπτών από την στιγμή που θα
παραλάβουν το καλάμι τους και μέχρι να ξεκινήσουν να κινούνται προς το βαρίδι τους.Αυτό ισχύει κυρίως για τον τελευταίο στη σειρά αθλητή με το δεδομένο ότι όλοι οι αθλητές που θα πραγματοποιούν την ρίψη τους είναι υποχρεωμένοι να ετοιμαστούν για το μάζεμα της πετονιάς.
42.- Οι συμμετέχοντες αθλητές παραλαμβάνουν τα καλάμια τους και κινούνται όλοι μαζί σε μία ευθεία, προς το βαρίδι τους, τυλίγοντας την πετονιά τους (η οποία πρέπει να είναι τεντωμένη) στους μηχανισμούς.
43.- Πριν αρχίσουν οι αθλητές το μάζεμα της πετονιάς πρέπει να περιμένουν να ακούσουν την λέξη «GO» από τους κριτές και μόνο τότε ξεκινούν να μαζεύουν, βαδίζουν δε προς τα βαρίδια τους σε μία ευθεία, όλοι μαζί (αθλητές και κριτές).
44.- Οι αθλητές πρέπει να σταματήσουν το μάζεμα της πετονιάς τους μόλις η ένωση της με το shock leader φτάσει στον πρώτο οδηγό της μύτης του καλαμιού. Οι αθλητές που δεν θα τηρήσουν αυτή την διαδικασία ακυρώνονται για την συγκεκριμένη προσπάθεια από τους κριτές.
45.- Υπεύθυνοι για την καταμέτρηση είναι οι κριτές ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
46.- Η καταμέτρηση πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα λέιζερ (χωροβάτης) και αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε η καταμέτρηση γίνεται με ΜΙΑ μετροκορδέλλα πιστοποιημένη από την Επιτροπή αγώνα.
47.- Η διαδικασία της καταμέτρησης πραγματοποιείται από τους καταμετρητές, χειριστές του μηχανήματος, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ασύρματη ενδοσυνεννόηση ή από τους κριτές.
48.- Το εξάρτημα που θα δώσει την καταμέτρηση τοποθετείται σταθερά στο έδαφος εκεί που βρίσκεται το βαρίδι και σε καμία περίπτωση δεν το κρατάει ο καταμετρητής με το χέρι του στον αέρα.
49.- Οι συμμετέχοντες αθλητές παρακολουθούν την καταμέτρηση, λαμβάνουν γνώση των αποτελεσμάτων και συνυπογράφουν με τους κριτές την κάρτα καταγραφής των επιδόσεων τους.
50.- Σε περίπτωση άκυρης βολής καταγράφεται, υποχρεωτικά, από τους κριτές, ως άκυρη.
51.- Το μήκος της βολής προσμετρείται με μέτρα και εκατοστά. Εάν π.χ. το πραγματικό μήκος της βολής είναι 185 μέτρα και 5,1 εκατοστά τότε καταγράφεται ως 185 μέτρα και 6 εκατοστά.
52.- Κάθε συμμετέχων αθλητής φοράει αριθμημένη ταμπέλλα διαφορετική για κάθε
κατηγορία βαρών. Η αρίθμηση προκύπτει μετά από κλήρωση στην συνάντηση των αρχηγών των ομάδων.
53.- Η κλήρωση της σειράς πραγματοποιείται με το χέρι και σε καμία περίπτωση
ηλεκτρονικά, γίνεται δε διαφορετική κλήρωση για κάθε βάρος βαριδίου.
54.-Ο αθλητής που διαφωνεί με την καταμέτρηση της βολής του δικαιούται να υποβάλει ένσταση αμέσως η οποία και εκδικάζεται από την Επιτροπή Αγώνα πριν ο αγώνας συνεχιστεί. Η ένσταση υποβάλλεται δια του αρχηγού τους συλλόγου και όχι από τον ίδιο τον αθλητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του αγώνα.
55.- Ενστάσεις σχετικά με την καταμέτρηση της βολής, που θα υποβληθούν αργότερα, δεν γίνονται αποδεκτές.
56.- Για κάθε μία κατηγορία βαρών οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν 2 βολές
57 – Δεν προβλέπεται αριθμός δοκιμαστικών προσπαθειών.
58.- Η Επιτροπή Αγώνα είναι μόνη αρμόδια να καταγράφει και υπογράφει τις επιδόσεις των αθλητών.
59.- Ακύρωση των αθλητών επίσης επιφέρουν:
α. Η κάθε είδους μη κόσμια συμπεριφορά, αντίθετη με το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε.
β. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ κατά την διάρκεια του αγώνα (ο αγώνας αρχίζει με την συγκέντρωση των αθλητών και λήγει με τις απονομές στους νικητές).
γ. Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την ώρα που ο αθλητής βρίσκεται στην βαλβίδα ρίψης, συμπεριλαμβανομένης και της διακωμώδησης του αθλήματος.
Οι πιο πάνω κανονισμοί είναι βάση των κανονισμών της παγκόσμιας ομοσπονδίας!
Παρακαλώ όπως διαβαστούν προσεκτικά από όλους τους αθλητές που θα λάβουν μέρος

Από το 2nd Cyprus Open που διοργάνωσε το σωματείο το Σεπτέμβρη του 2015 και έγινε προς τιμή του μεγάλου Έλληνα αθλητή και Παγκοσμίου πρωταθλητή Γιώργου Μπόνη

Από το 2nd Cyprus Open που διοργάνωσε το σωματείο το Σεπτέμβρη του 2015 και έγινε προς τιμή του μεγάλου Έλληνα αθλητή και Παγκοσμίου πρωταθλητή Γιώργου Μπόνη

Από το 1st Cyprus Open που έγινε τον Σεπτέμβρη του 2014 προς τιμή του μεγάλου δασκάλου Neill Mackellow

Από το 1st Cyprus Open που έγινε τον Σεπτέμβρη του 2014 προς τιμή του μεγάλου δασκάλου Neill Mackellow

 

Comodo SSL