Το πιο ολοκληρωμένο περιοδικό για το ψάρεμα και το σκάφος!

Απαγορεύσεις στην ερασιτεχνική αλιεία - ψάρεμα και ψαροτούφεκο

Ιανουάριος 12, 2016

Απαγορεύσεις στην ερασιτεχνική αλιεία - ψάρεμα και ψαροτούφεκο

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

Ποιες είναι οι απαγορεύσεις που ισχύουν στην ερασιτεχνική και υποβρύχια αλιεία;  Μπορούμε αυτές να τις δούμε πολύ περιληπτικά; Σίγουρα ΝΑΙ.

Από τη Διεύθυνση Έλεγχου Αλιείας έχουμε τις παρακάτω απαγορεύσεις ενώ δίπλα παραθέτεται το αντίστοιχο διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ισχύουν:

1. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία (με παραγάδια) και η υποβρύχια αλιεία τον μήνα Μάιο.  Π.Δ.373/85 (Σημείωση: με μεταγενέστερο νομοσχέδιο απαγορεύτηκε ολοκληρωτικά το ψάρεμα με δίχτυ στην ερασιτεχνική αλιεία)

 

2. Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, µηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, µανωµένων διχτυών και συνδυασμού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως µμεταναστευτικά είδη. ΚΑΝ 1967/2006 . Στα επιτρεπόμενα εργαλεία περιλαμβάνονται τα παραγάδια, ο πεζόβολος, οι παγίδες. η απόχη, το καμάκι χεριού και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις ονομασίες καθετή συρτή κ.λπ.

3. Απαγορεύεται η αλιεία  με  τη  βοήθεια  φωτεινών  πηγών (Επιτρέπεται  µόνο  κατά  την αλιεία  µε καµάκι  χεριού). Ο  λαµπτήρας  πρέπει  να  έχει  ένταση µέχρι  500 κεριά  και  χωρίς καταυγαστήρα. Π.Δ.373/85

4. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη Π.Δ.373/85

5. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλιών. Π.Δ.373/85

6. Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία. Π.Δ.373/85

Tags
Ψάρεμα Ψάρεμα απαγορεύσεις Ψαροτούφεκο
Comodo SSL